Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virus ontdekt

Anoniem
tomvdlee
6 antwoorden
 • Hallo,

  AGV-antivirus heeft een virus ontdekt, maar kan hem niet verwijderen.
  Ik heb de volgende klacht: in outlook express kan ik geen - door mij zelf gemaakte - bijlagen openen en er gebeuren af en toe vreemde dingen.

  Kunnen jullie me helpen? HIer is mijn hijackthislog:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:02:30, on 20-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\floater.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QMusic] "C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
  O4 - Startup: Koppensneller.lnk = C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124110007421
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

  Bedankt alvast.
 • Haal hitman Pro eens over je PC http://www.hitmanpro.nl/
 • Welke virusmelding geeft AVG?

  Himanpro is vooral Spyware/Adware gerelateerd in in geval van een virus geen echte oplossing!
 • [quote:cb8af0ee0d="kompod"]Welke virusmelding geeft AVG?

  Himanpro is vooral Spyware/Adware gerelateerd in in geval van een virus geen echte oplossing![/quote:cb8af0ee0d]

  Er staat niet bij wat voor virus het is. Bij de scan van vanmiddag 17.00 vond ie niets, maar hij scande veel minder 'objects' (6000) dan eerder (140.000)
  Hitmanpro is nu bezig, maar bij Spybot gaat het mis vrees ik. De update vlot niet…

  En dat probleem had ik ook met Spybot los van Hitmanpro.


  Spydoctor vond dit:

  Infection Name Location Risk
  Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@xiti[1].txt Medium
  Known Bad Sites C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@pop.searchco[1].txt High
  Tracking Cookie(s) C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@wl[1].txt Medium
  Advertising C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@com[2].txt Low
  Overpro.com C:\Program Files\Common Files\SWF Studio High
  Overpro.com C:\Program Files\Common Files\SWF Studio\FileSys.dll High
  Overpro.com C:\Program Files\Common Files\SWF Studio\SysInfo.dll High

  Gelukkig, het stopt niet met Spybot, Spysweeper is zonet begonnen. Wat een toestand die Hitmanpro! Wel goed lijkt me.
 • Hitmanpro is nu afgerond, maar Spybot is nog steeds bezig met updaten. Zijn er meer mensen die momenteel problemen hebben met Spybot? Op 'cancel' reageert ie niet.

  Maar het openen van bijlagen lukt weer en er gebeuren ook geen vreemde zaken meer.
  Overigens heb ik vanmiddag een onlinescan gedaan van Bitfender en die vond niets.
 • Ik zelf heb dat probleem pasgeleden ook gehad en toen opgelost door een andere defenities-server te selecteren in Spybot. Of dit in Hitmanpro ook kan weet ik niet ,aangezien Hitmanpro de instellingen regelt en niet de gebruiker zelf.
  De meesten hier raden dan ook aan om de programma's afzonderlijk te installeren.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.