Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virus via mail

Anoniem
smeenk
1 antwoord
 • De laatste tijd heb ik 2 keer een poging gehad om een virus binnen te krijgen op m'n pc via mail. Op zich niet zo vreemd natuurlijk. Maar de afzender van de besmette mail blijk ikzelf te zijn :-? Ook heb ik de laatste tijd verschillende pogingen gehad om phishing wormen te installeren op m'n pc. Misschien heeft het één met het ander te maken?


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:02:30, on 21-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  I:\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  I:\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  I:\Power DVD\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Messenger\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\McRegWiz.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  I:\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee QuickClean\Plguni.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  I:\Active SMART\ActiveSMART.exe
  C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  I:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400011&utm_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.accoona.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400011&utm_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.accoona.com/search?q=%s
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: {EA551C00-2AE5-11d3-8592-00A0C98E9EA4} - - (no file)
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - I:\snagit\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - I:\adobe\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\Program Files\Accoona\ASearchAssist.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - I:\snagit\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] I:\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "I:\Power DVD\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\McRegWiz.exe /autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "I:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee QuickClean Imonitor] C:\Program Files\McAfee\McAfee QuickClean\Plguni.exe /START
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: Active SMART.lnk = I:\Active SMART\ActiveSMART.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = I:\adobe\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - I:\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - I:\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - I:\OC\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.