Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Graag even hulp bij hijackthis

Anoniem
M@rc
3 antwoorden
 • Bij elke opstart wordt en een dialer geinstalleerd waardoor de Internet verbinding niet meer werkt.

  Ik kan de regel wel via hijachthis laten repareren maar hij komt welke keer weer terug.

  Graag even hulp.


  Hierbij het logje.
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:19:02, on 10-10-2005
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ISTSVC\ISTSVC.EXE
  C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIA.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BACKWEB\PROGRAM\BACKWEB.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: FlpLauncher Class - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\PROGRAM FILES\E-BOOK SYSTEMS\FLIPVIEWER\FPLAUNCH.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [reminder.exe] C:\Program Files\BackWeb\tuner\reminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hidserv] Hidserv.exe run
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\rtvscn95.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\defwatch.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [RealJukeboxSystray] "C:\PROGRAM FILES\REAL\REALJUKEBOX\tsystray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [UWMI] C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SIDEFIND.DLL
  O16 - DPF: {BCDB34A6-C1A6-4C89-9526-E84A579A0EF7} (VacPro.olanda_win98) - http://www9.advnt01.com/dialer/olanda_win98.CAB
  O18 - Filter: text/html - {5790FCC2-D8F3-4FCC-BC1A-9404EDF983A7} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\V0.34.DAT

  Het robleem zit hem in regel O16
 • Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Sidefind
  istsvc

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:9a4dfcefab]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SIDEFIND.DLL
  O16 - DPF: {BCDB34A6-C1A6-4C89-9526-E84A579A0EF7} (VacPro.olanda_win98) - http://www9.advnt01.com/dialer/olanda_win98.CAB
  O18 - Filter: text/html - {5790FCC2-D8F3-4FCC-BC1A-9404EDF983A7} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\V0.34.DAT[/b:9a4dfcefab]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:

  C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND
  C:\Program Files\ISTsvc
  C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Hierbij de nieuwe log:


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:32:33, on 12-10-2005
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\TEATIMER.EXE
  C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [reminder.exe] C:\Program Files\BackWeb\tuner\reminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hidserv] Hidserv.exe run
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\rtvscn95.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\defwatch.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [RealJukeboxSystray] "C:\PROGRAM FILES\REAL\REALJUKEBOX\tsystray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [UWMI] C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.