Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

niet vooruit te branden

Anoniem
Grafcom
6 antwoorden
  • De laatste dagen is mijn internet verbinding trager en trager geworden.
    Zou iemand mijn log bestand willen nakijken?
    Bij voorbaat hartelijk dank.

  • Dit is een oudere versie van HijackThis, wil je het programma even updaten met versie 1.99.1 en dan dit log vervangen door een nieuw exemplaar?

    Groeten smeenk :wink:
  • Bij deze….

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 15:20:10, on 22-10-2005
    Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\System32\alg.exe
    C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
    C:\Norman\bin\ZANDA.EXE
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
    C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe
    C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
    C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\Norman\bin\ZLH.EXE
    C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe
    C:\Program Files\Echo\pfsview.exe
    C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
    C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
    C:\Program Files\Echo\engine.exe
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
    C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
    C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
    C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    C:\Program Files\Echo\taskbar.exe
    H:\software\ad aware\hijackthis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
    O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [1Disk Monitor] C:\Program Files\Echo\pfsview.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
    O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{579D13F5-6DC4-4A2A-8CEE-65F6A40B211A}: NameServer = 192.168.0.1
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693}: NameServer = 192.168.1.1
    O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
    O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
    O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
    O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\ZANDA.EXE
    O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe
    O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
    O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe
  • Hoi Grafcom
    Je log ziet er schoon uit.

    Maak je prefetch map eens leeg: C:\Windows\Prefetch

    Schoon je systeem eens op met Ccleaner.

    Helpt dit?

    Groeten smeenk :wink:
  • Hallo Smeenk

    bedankt voor je controle.
    Ik gebruik al een programma om de zooi van windows regelmatig op te schonen.
    Ik ga er nu maar van uit dat de trage verbinding komt door mijn internet provider… de upload en download snelheden komen niet overeen met wat ze aanbieden in hun advertenties :evil: Zal ze daar weer eens op aanspreken.

    In iedergeval hartelijk dank

    Groeten, Grafcom
  • Je kunt eens testen bij mordax.nl of speedtest.nl, en de snelheden vergelijken met wat er in je contract staat. Storingen zijn overigens niet ongewoon, en dat die niet gemeld worden op de helpdesk site evenmin.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.