Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

log van systeem met hijackthis

Anoniem
klevos
10 antwoorden
 • Heb met S&D inmiddels al aardig wat spyware gefixed. Doubleclick blijft terugkomen. Heb nu een log gemaakt en ik vermoed dat er nog meer niet goed zit. Wil iemand er svp naar kijken en aangeven wat ik moet doen.
  Alvast bedankt voor de hulp.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:55:31, on 23-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\windows\system32\rk.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_76.dll
  O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE plugin support DLL - {86B09C50-4138-4863-A585-380205F1F774} - c:\windows\system32\imgutil32.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC Service Utility] C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\windows\system32\rk.exe -boot
  O4 - HKLM\..\RunServices: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX5400] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P19 "EPSON Stylus CX5400" /M "Stylus CX5400" /EF "HKCU"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • je bent gehackt bij C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_76.dll

  in iedergeval kan je new net of newdotnet deinstalleren bij software

  voor de rest laat ik het aan de ervaren hjt lezers over
 • Ok bedankt deze heb ik verwijderd. Ben benieuwd naar de rest.
 • Hoi klevos

  Probeer via Configuratiescherm – Software het volgende programma te deïnstalleren:
  [b:c2443f2c6d]iMesh[/b:c2443f2c6d]

  Ga naar: Start – Uitvoeren en typ het volgende[code:1:c2443f2c6d]cmd[/code:1:c2443f2c6d]Typ in het venster dat geopend wordt het volgende:[code:1:c2443f2c6d]NSCheck /uninstall[/code:1:c2443f2c6d]laat uninstall zijn werk doen en sluit het venster.

  Schakel TeaTimer uit, we gaan namelijk wijzigingen in het register aanbrengen met behulp van HijackThis en deze zullen door TeaTimer worden tegengehouden als deze nog aan staat.

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.

  Start de computer in veilige modus.

  Start HijackThis nog een keer kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  [b:c2443f2c6d]R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll
  O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O2 - BHO: IE plugin support DLL - {86B09C50-4138-4863-A585-380205F1F774} - c:\windows\system32\imgutil32.dll
  O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\windows\system32\rk.exe -boot
  O4 - HKLM\..\RunServices: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
  [/b:c2443f2c6d]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek met je verkenner de volgende mappen(vetgedrukt) en verwijder deze:
  C:\windows\system32\[b:c2443f2c6d]rk.exe[/b:c2443f2c6d]
  C:\Program Files\[b:c2443f2c6d]iMeshBar[/b:c2443f2c6d]\
  C:\windows\system32\[b:c2443f2c6d]imgutil32.dll[/b:c2443f2c6d]
  [b:c2443f2c6d]svzhost.exe[/b:c2443f2c6d] even zoeken in C:\Windows of C:\Windows\system32
  Pas op niet verwarren met C:\WINDOWS\system32\[b:c2443f2c6d]svchost.exe[/b:c2443f2c6d]

  [b:c2443f2c6d]Het gebruik van Ccleaner:[/b:c2443f2c6d]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos,
  soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.

  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt.
  Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".

  Herstart daarna je computer in normale modus.

  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Krijg je de mogelijkheid om dit logje op te slaan dan doe je dit.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

  Groeten smeenk :)
 • thxs.

  Morgen ga ik samen met een kenner een en ander ondernemen
 • Zou je nu nog een actueel logje kunnen plaatsen i.v.m. het verwijderen van NewDotNet, dan kan ik dat eventueel in de fix meenemen.

  Groeten smeenk :wink:
 • Beste Smeenk,
  Hier alvast een actual logje ik ga nu de rest voor hem doen zoals je hebt opgegeven.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:46:21, on 25-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\windows\system32\rk.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMesh.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE plugin support DLL - {86B09C50-4138-4863-A585-380205F1F774} - c:\windows\system32\imgutil32.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC Service Utility] C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\windows\system32\rk.exe -boot
  O4 - HKLM\..\RunServices: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [scvhost] svzhost.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX5400] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P19 "EPSON Stylus CX5400" /M "Stylus CX5400" /EF "HKCU"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Bij CMD wordt de opdracht NSCheck /uninstall niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand. Dit is de melding die ik krijg. Ik ga door met de rest van de klusjes….
 • Hierbij log van Panda:

  Incident Status Location

  Adware:adware/whenusearch No disinfected C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\BUREAUBLAD\Toolbar.lnk
  Spyware:spyware/new.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe
  Spyware:spyware/cydoor No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\AdCache
  Adware:adware/wintools No disinfected Windows Registry
  Virus:Trj/Downloader.EO Disinfected C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\Luchtballon\Magix.Fotos auf CD+DVD 2.0 crack.exe
  Spyware:Spyware/New.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe
  Spyware:Spyware/New.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_72.exe
  Spyware:Spyware/New.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_76.exe
  Adware:Adware/WinTools No disinfected C:\WINDOWS\Temp\~860032.tmp


  En een nieuwe hijack log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:19:03, on 25-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC Service Utility] C:\Program Files\Digital Revolution Tool\drtool.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\windows\system32\rk.exe -boot
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus CX5400] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P19 "EPSON Stylus CX5400" /M "Stylus CX5400" /EF "HKCU"
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  Graag hoor ik wat ik nog meer moet doen.
 • Deze regel mag nog weg, fixen met HijackThis:
  [b:016ea694d8]O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\windows\system32\rk.exe -boot[/b:016ea694d8]

  Zoek deze bestanden en mappen(vetgedrukt) op met je verkenner en verwijder ze:

  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\BUREAUBLAD\[b:016ea694d8]Toolbar.lnk[/b:016ea694d8]
  C:\WINDOWS\[b:016ea694d8]NDNuninstall6_38.exe[/b:016ea694d8]
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\[b:016ea694d8]AdCache[/b:016ea694d8] <= deze map
  C:\WINDOWS\[b:016ea694d8]NDNuninstall6_38.exe[/b:016ea694d8]
  C:\WINDOWS\[b:016ea694d8]NDNuninstall6_72.exe[/b:016ea694d8]
  C:\WINDOWS\[b:016ea694d8]NDNuninstall6_76.exe[/b:016ea694d8]
  C:\WINDOWS\Temp\[b:016ea694d8]~860032.tmp[/b:016ea694d8] <= maak deze map maar helemaal leeg.

  Maak daarna je prullenbak even leeg.

  Doe nu dit nog even:

  1. Herstel je webinstellingen: Ga naar Configuratiescherm –> Internetopties –> tabblad Programma's.
  Klik op de "Webinstellingen herstellen".

  2. Standaardinstellingen voor internetzone herstellen: Ga naar Configuratiescherm –> Internet-opties –> kies voor de tab "Beveiliging" –> stel voor de internet zone het "Standaardniveau" opnieuw in(knop "Standaardniveau" aanklikken en bevestigen met OK)

  3. Ga ook naar: Configuratiescherm –> Internet-opties –> Privacy en zet de schuifregelaar voor de instellingen met betrekking tot het toestaan van Cookies op "Normaal".

  4. Als je dit allemaal doorlopen hebt, start je HijackThis en maak je een nieuw log.
  Dit log post je nog even ter controle en meldt dan ook of er nog problemen zijn.

  Groeten smeenk :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.