Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Pop-up venstertje

Anoniem
None
25 antwoorden
 • Bij deze plaats ik mijn hijackthis logfile.
  Ik heb alle aanbevolen scanners laten scannen, maar geen enkele
  heeft kwaadaardige objecten gevonden. Ook de online scans van
  Trend Micro en Panda hebben niets gevonden.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:17:47, on 26-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\HijjackThis\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=runonce&pver=6.0&plcid=0x0413
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111062245227
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  Bij voorbaat dank voor het nakijken
  :wink:
 • Bedankt Smeenk en Gerben.

  Ik zal zowieso een hijackthis log plaatsen, heb er vandaag waarschijnlijk
  geen tijd meer voor. Dus dat zal morgen worden.
 • Ik heb een vraag over het volgende, ik heb regelmatig 2 a 3 keer per dag van een pop-up venstertje. Deze komt pas tevoorschijn nadat ik alle overige vensters heb afgesloten.
  Ik heb recent nog een hijackthis file geplaatst en hier is niets mee aan de hand.

  Ik heb de volgende beveiliging:
  NIS
  Ad-Aware
  Spybot search and destroy
  CWShredder
  Spywareblaster
  Spywareguard
  En gebruik als browser Firefox

  Al deze scanners vinden niets en heb nog een online scan gedaan met Trend Micro en Panda.
  Het probleempje doet zich zowel in IE als in Firefox voor. Terwijl mijn popup blokkering aan staat. :evil:

  De popup is van het aa-team (Pechhulp in meer dan 40 landen)
  En het adres van de popup is:http://ilead.itrack.it/clients/Nedstat/c4828/popup.asp?campaignid=4828;%20is_bright=true
  Misschien even een waarschuwing op NIET op de link te klikken. Weet niet of dit kwaad kan namelijk.

  Bij voorbaat dank voor de hulp!
 • En je weet zeker dat het geen gewone popunder is?
  Plaats anders eens een hijackthis log (zie spyware faq).
 • [quote:540f56d751="gerben"]En je weet zeker dat het geen gewone popunder is?
  Plaats anders eens een hijackthis log (zie spyware faq).[/quote:540f56d751]

  Hoi Gerben,

  Bedankt voor je reactie, ik weet alleen niet wat je met een "popunder"
  bedoeld???
 • Hoi

  Het zou ook de messengerservice kunnen zijn.
  Messenger Service schakel je als volgt uit:
  Start - uitvoeren. Tik in Services.msc
  Zoek de Messengerservice en stop deze. Het opstarttype van de Service zet je op uitgeschakeld.

  Groeten smeenk :wink:
 • [quote:3f9a0d6a36="smeenk"]Hoi

  Het zou ook de messengerservice kunnen zijn.
  Messenger Service schakel je als volgt uit:
  Start - uitvoeren. Tik in Services.msc
  Zoek de Messengerservice en stop deze. Het opstarttype van de Service zet je op uitgeschakeld.

  Groeten smeenk :wink:[/quote:3f9a0d6a36]

  Bedankt voor je reactie Smeenk.
  Ik zal proberen wat jij gezegd hebt, maar aangezien ik het pop-up venstertje gemiddeld maar 2 a 3 keer per dag krijg weet ik niet zeker of ik vandaag een reactie terug kan plaatsen.

  Ik laat wel weten of het gewerkt heeft.
  Nogmaals bedankt!!!
 • Een popunder is vrijwel identiek aan een popup. Met dit verschil dat deze onder alle huidige vensters geopend wordt. Zodat je hem te zien krijgt als je andere vensters afsluit. Er zijn er enkele die door de ingebouwde popup beveiliging van firefox heen komen.
 • [quote:38a05e0295="gerben"]Een popunder is vrijwel identiek aan een popup. Met dit verschil dat deze onder alle huidige vensters geopend wordt. Zodat je hem te zien krijgt als je andere vensters afsluit. Er zijn er enkele die door de ingebouwde popup beveiliging van firefox heen komen.[/quote:38a05e0295]


  Hoi Gerben,

  ik heb mijn PC helemaal "suf" gescand, maar niemand vindt iets.
  (NIS, Ad-aware, Spybot, CWShredder, en Panda + Housecall online scan)
  Het is dus wel telkens het zelfde venstertje.
  Ik heb er momenteel geen last meer van ?!?
  Ik hoop dat het zo blijft.
  Maar als het weer terug komt, een popunder levert die net zoveel gevaar op als een pop-up? Of is dit gewoon incidenteel, en is het iets waar niet veel tegen te doen is?
  Ik heb toch wel het gevoel dat ik goed beveiligd ben.
  Ik heb aan beveiliging:
  NIS, Ad-aware, Spybot, CWShredder, Spywareblaster, Spyware Guard, Ccleaner, Hijackthis. En doe regelmatig online scans bij Housecall en Panda. Microsoft is ook up to date!

  En daarbij nog een keer Firefox i.p.v. Internet Explorer.

  Graag zou ik een reactie terug willen hebben als je nog advies hebt.
  Indien niet, hartelijk bedankt voor de hulp die jullie bieden aan iedereen
  op vrijwillige basis! :wink:
 • Eventueel gewoon even je HijackThis log hier plaatsen, misschien dat wij iets zien dat jij niet ziet :wink:

  Groeten smeenk
 • Een popup/under is op zich niet gevaarlijk, hoogstens wat irritant. Maar een popup wordt ergens door veroorzaakt. Dat kan een javascriptje op een webpagina zijn, maar ook malware.
 • Deze mag je aanvinken in HijackThis:

  [b:e9f233cad2]R3 - Default URLSearchHook is missing[/b:e9f233cad2]

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Groeten smeenk :wink:
 • Dag Smeenk,

  Bedankt voor je snelle reactie.
  Ik heb R3 verwijdert. Hieronder mijn nieuwe logfile.  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:51:15, on 26-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\HijjackThis\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=runonce&pver=6.0&plcid=0x0413
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111062245227
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Graag gedaan hoor,
  ziet er allemaal goed uit :wink:

  Groeten smeenk
 • Dus als ik af en toe een pop-up of een pop-under krijg zoals
  Gerben zei, hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
  Is dit gewoon iets wat wel eens kan gebeuren?
  Ik heb wel het gevoel dat ik optimaal beveiligd ben.
  Of zou jij mij nog een programmatje aanraden?
 • Messenger staat nog aan.
 • Als je tijdens het surfen een popup of een popunder krijgt worden deze waarschijnlijk veroorzaakt door een scriptje op de webpagina die je op dat moment bekijkt, ik kan in je log in ieder geval geen oorzaken voor dergelijke popups vinden.

  Je zou deze nog wel kunnen fixen, is helemaal niet nodig:
  [b:45349d5a06]O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe[/b:45349d5a06]

  Groeten smeenk
 • Oke Smeenk,

  Ik weet voldoende, en weet nu tenminste zeker dat ik geen
  "rotzooi" op mijn PC heb.

  Thankx :x
 • [quote:6863ae57b7="FlvanSon"]Messenger staat nog aan.[/quote:6863ae57b7]

  Als ik de Messenger uitzet, kan ik MSN toch niet meer gebruiken? :o
  Is dit schadelijk dan als deze aanstaat?
 • Messenger Service(zie eerdere post van Smeenk) -msmsgs- heeft niets met msn -msnmsgr- van doen.
  Het is een berichtenservice voor netwerkbeheerders.

  Schadelijk inzoverre dat alleen misbruikers er gebruik van maken(popups die bedoeld zijn om je in een malware-val te lokken).

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.