Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logje Manzano

Anoniem
None
3 antwoorden
 • Hoi,

  Ik zag in deze thread dat jij wonderen kan verrichten. Ook ik zit met een probleempje mbt winfixer…

  Mocht je tijd, zin, interesse hebben, zou ik je hulp goed kunnen gebruiken…

  Ik heb de meeste van jouw todo's gedaan, maar kan in de "Threads" van winlogon.exe nergens een logps.dll file vinden…

  Het lijkt me handig - denk ik - als ik ook mijn Hijackthis logfile noteer:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:58:35, on 25-10-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\WS_FTP Pro\ftpsched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NetLimiter 2\nlsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\NetLimiter 2\NLClient.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\WS_FTP Pro\ftpqueue.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger Plus 3.3\J2GDllCmd.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger Plus 3.3\J2GTray.exe
  C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\procesexplorer\procexp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

  http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

  http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak =

  http://subscriber.chello.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title =

  Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

  Settings,ProxyServer = proxy.ams.chello.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  Koppelingen
  O1 - Hosts: 203.161.127.141 www.dcsresearch.com
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -

  C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program

  Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}

  - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} -

  C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -

  c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program

  Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program

  Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control

  Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ftpqueue] C:\Program Files\WS_FTP Pro\ftpqueue.exe

  -tray
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program

  Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program

  Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH

  Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWFX5_0001_LP1014] "C:\Documents and

  Settings\User\Local Settings\Temporary Internet

  Files\Content.IE5\BJXVR9KW\WinFixer2005ScannerInstall[1].exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common

  Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: eFax Live Menu 3.3.lnk = C:\Program Files\eFax

  Messenger Plus 3.3\J2GDllCmd.exe
  O4 - Global Startup: eFax Tray Menu 3.3.lnk = C:\Program Files\eFax

  Messenger Plus 3.3\J2GTray.exe
  O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft

  Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program

  files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program

  files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program

  files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel -

  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program

  files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -

  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

  Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -

  {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF:

  START_PAGE_URL=http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home

  &src=ie
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) -

  https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine

  Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF}

  (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) -

  http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner -

  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner -

  C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program

  Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program

  Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Ipswitch WS_FTP Queue (ftpqueue) - Ipswitch, Inc., 81

  Hartwell Ave, Lexington MA 02421 - C:\Program Files\WS_FTP

  Pro\ftpsched.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation -

  C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program

  Files\NetLimiter 2\nlsvc.exe
 • Dit is eigenlijk het topic van een ander, maar misschien splitst een mod deze wel even :wink:

  Hallo manzano

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Start de computer in veilige modus.

  Start HijackThis nog een keer kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regel:
  [b:59b49bce94]O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWFX5_0001_LP1014] "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\BJXVR9KW\WinFixer2005ScannerInstall[1].exe"[/b:59b49bce94]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  [b:59b49bce94]Het gebruik van Ccleaner:[/b:59b49bce94]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos,
  soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.

  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt.
  Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".

  Herstart daarna je computer in normale modus.

  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Krijg je de mogelijkheid om dit logje op te slaan dan doe je dit.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

  Groeten smeenk :)
 • De thread gesplitst.
  We doen niet aan "topic-kaping" Manzano :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.