Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

winfixer

Anoniem
M@rc
2 antwoorden
 • hoi

  hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende, ik krijg steeds pop ups van winfixer, en als ik ze dan wegklik gaat hij automatisch naar www.winfixer.com

  hoe kom ik hier vanaf,
  bij voorbaat dank

  oh jah hier is mijn hijack log

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 2:03:38, on 3-11-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
  C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe
  C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\cdfoon\cdftray.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\DOCUME~1\HA034~1.SIM\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\cdftray.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111052385950
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{458EF2D6-6A28-44C0-8F50-F164EEF51363}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • WinFixer is Spyware, heb je al hierop gescand, want ik zie wel dat je een scanner hebt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.