Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

laatste hoop

Anoniem
None
14 antwoorden
 • ik heb inmiddels al meerdere malen geprobeerd al mijn spyware e.d. van mijn computer te halen, tot zover is dat nog niet gelukt. Ik heb meerdere malen het programma Hitman Pro over mijn systeem laten gaan, maar het helpt maar niet. nou heb ik op de webstite http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1103093.htm iets gelezen over HijackThis. Bij deze dan maar mijn HijackThis log, ik hoop dat iemand er iets uit kan halen.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:01:01, on 7-11-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\windows\sp2update00.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\WINDOWS\UC5KLk0uIHZhbiBCb21tZWw\command.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\r_server.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: ScriptInocUI Class - - (no file)
  O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp2update] C:\windows\sp2update00.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\windows\msresearch.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O20 - Winlogon Notify: MediaContentIndex - C:\WINDOWS\system32\n0p4la7q1d.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\UC5KLk0uIHZhbiBCb21tZWw\command.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Je hebt de laatste variant van de Look2Me infectie
  Doe dit maar eens:

  1. Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  2. Download de trial versie van Spysweeper (de versie die nu op je systeem staat kan je beter eerst even deïnstalleren, dit is namelijk een oudere versie via Hitman Pro en die kan deze Look2Me-infectie niet aan)
  Kies bij de installatie voor "standaard installatie", en geef je e-mailadres in wanneer daar naar gevraagd wordt.
  Er zal gevraagd worden of je de nieuwste definities wil downloaden. Doe dit (dit kan soms even duren)
  Als de update voltooid is, sluit je Spysweeper.

  3. Download de L2Mfix: http://www.atribune.org/downloads/l2mfix.exe
  Plaats het bestand op je bureaublad. Klik op l2mfix.exe.
  Klik op "Accept". Zorg dat de l2mfix-map op je bureaublad geplaatst wordt. Klik op "Install".

  4. Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:3b1d12df84]sc stop cmdService
  pause
  sc delete cmdService[/code:1:3b1d12df84]Dubbelklik daarna op del.bat

  5. Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.

  6. Start HijackThis en kies voor "Do a system scan only" en plaats een vinkje voor de volgende regels:
  [b:3b1d12df84]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: ScriptInocUI Class - - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [sp2update] C:\windows\sp2update00.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\windows\msresearch.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE [/b:3b1d12df84]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik daarna op "Fix checked". Sluit daarna HijackThis af.

  7. [b:3b1d12df84]Het gebruik van Ccleaner:[/b:3b1d12df84]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos,
  soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt.
  Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".

  8. Start Spysweeper
  Klik daarna op Options - Sweep Options en vink het volgende aan:
  Sweep all Folders on Selected drives en Local Disc C.
  Bij "What to Sweep", vink je alles aan.
  Klik dan op"Sweep" en laat het je systeem volledig scannen.

  Na afloop van de scan, klik je op "Remove", en vervolgens klik je op "Select All" en daarna "Next".

  Klik op "Results" en vervolgens op het tabblad "Session Log".
  klik dan op "Save to File" en bewaar het logje op je bureaublad.
  Sluit Spysweeper af.

  9. Herstart de computer in normale modus.
  Op je bureaublad open je de map l2mfix.
  Klik op l2mfix.bat.
  Klik op "1" om optie te 1 selecteren: Run Find Log.
  Dit gaat even duren. Na een tijdje wordt er een kladblokbestand geopend.
  Kopieer en plak de inhoud van dit bestand in je volgende post.

  10. Plaats de inhoud van het log bestandje van spysweeper dan in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van hijackthis

  Groeten smeenk ;)
 • [quote:fd02fada7d="smeenk"]
  2. Download de trial versie van Spysweeper (de versie die nu op je systeem staat kan je beter eerst even deïnstalleren, dit is namelijk een oudere versie via Hitman Pro en die kan deze Look2Me-infectie niet aan)
  Kies bij de installatie voor "standaard installatie", en geef je e-mailadres in wanneer daar naar gevraagd wordt.
  Er zal gevraagd worden of je de nieuwste definities wil downloaden. Doe dit (dit kan soms even duren)
  Als de update voltooid is, sluit je Spysweeper.
  [/quote:fd02fada7d]

  mijn trail periode is al afgelopen, ik kan spy sweeper dus niet installeren. Wat moet ik nu?
 • De oude deïnstalleren, als je de nieuwe dan niet installeren kan, ga dan maar door met de overige stappen.
 • dit komt uit het l2mfix.bat:

  L2MFIX find log 1.04a
  These are the registry keys present
  **********************************************************************************
  Winlogon/notify:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
  6c,00,00,00
  "Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
  "DLLName"="cscdll.dll"
  "Logon"="WinlogonLogonEvent"
  "Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
  "ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
  "Startup"="WinlogonStartupEvent"
  "Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
  "StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\CSCSettings]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\wzaueng1.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Internet Settings]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\irnml5511.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="SCardStartCertProp"
  "Logoff"="SCardStopCertProp"
  "Lock"="SCardSuspendCertProp"
  "Unlock"="SCardResumeCertProp"
  "Enabled"=dword:00000001
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "StartShell"="SchedStartShell"
  "Logoff"="SchedEventLogOff"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
  "Logoff"="WLEventLogoff"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001
  "DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
  "DLLName"="WlNotify.dll"
  "Lock"="SensLockEvent"
  "Logon"="SensLogonEvent"
  "Logoff"="SensLogoffEvent"
  "Safe"=dword:00000001
  "MaxWait"=dword:00000258
  "StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
  "StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
  "Startup"="SensStartupEvent"
  "Shutdown"="SensShutdownEvent"
  "StartShell"="SensStartShellEvent"
  "PostShell"="SensPostShellEvent"
  "Disconnect"="SensDisconnectEvent"
  "Reconnect"="SensReconnectEvent"
  "Unlock"="SensUnlockEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logoff"="TSEventLogoff"
  "Logon"="TSEventLogon"
  "PostShell"="TSEventPostShell"
  "Shutdown"="TSEventShutdown"
  "StartShell"="TSEventStartShell"
  "Startup"="TSEventStartup"
  "MaxWait"=dword:00000258
  "Reconnect"="TSEventReconnect"
  "Disconnect"="TSEventDisconnect"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="WRLogonNTF.dll"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Lock"="WRLock"
  "StartScreenSaver"="WRStartScreenSaver"
  "StartShell"="WRStartShell"
  "Startup"="WRStartup"
  "StopScreenSaver"="WRStopScreenSaver"
  "Unlock"="WRUnlock"
  "Shutdown"="WRShutdown"
  "Logoff"="WRLogoff"
  "Logon"="WRLogon"


  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!

  Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access CREATOR OWNER


  **********************************************************************************
  useragent:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
  "{4AFD5A23-FD67-2C6D-E30D-E5793D8B86E7}"=""

  **********************************************************************************
  Shell Extension key:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Multimedia File Property Sheet"
  "{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ICM Scanner Management"
  "{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="NTFS Security Page"
  "{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="OLE Docfile Property Page"
  "{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for sharing"
  "{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"
  "{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Adapter CPL Extension"
  "{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Monitor CPL Extension"
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Panning CPL Extension"
  "{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="DS Security Page"
  "{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Compatibility Page"
  "{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Shell Scrap DataHandler"
  "{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Disk Copy Extension"
  "{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for Microsoft Windows Network objects"
  "{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ICM Monitor Management"
  "{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ICM Printer Management"
  "{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Shell extensions for file compression"
  "{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Web Printer Shell Extension"
  "{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"
  "{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Encryption Context Menu"
  "{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Briefcase"
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="HyperTerminal Icon Ext"
  "{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"
  "{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="ICC Profile"
  "{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Printers Security Page"
  "{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for sharing"
  "{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"
  "{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Crypto PKO Extension"
  "{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Crypto Sign Extension"
  "{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="Network Connections"
  "{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="Network Connections"
  "{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="Scanners & Cameras"
  "{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="Scanners & Cameras"
  "{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="Scanners & Cameras"
  "{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="Scanners & Cameras"
  "{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="Scanners & Cameras"
  "{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"
  "{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Shell extensions for Windows Script Host"
  "{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"
  "{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"
  "{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"
  "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Scheduled Tasks"
  "{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Taskbar and Start Menu"
  "{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Search"
  "{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Help and Support"
  "{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Help and Support"
  "{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Run…"
  "{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"
  "{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"
  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Fonts"
  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Administrative Tools"
  "{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"
  "{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"
  "{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"
  "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"
  "{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"
  "{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"
  "{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Microsoft Internet Toolbar"
  "{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Download Status"
  "{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Augmented Shell Folder"
  "{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Augmented Shell Folder 2"
  "{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"
  "{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Microsoft BrowserBand"
  "{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Search Band"
  "{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Media Band"
  "{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="In-pane search"
  "{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Web Search"
  "{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Registry Tree Options Utility"
  "{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Address"
  "{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Address EditBox"
  "{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft AutoComplete"
  "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="TridentImageExtractor"
  "{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="MRU AutoComplete List"
  "{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Custom MRU AutoCompleted List"
  "{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Accessible"
  "{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Track Popup Bar"
  "{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Address Bar Parser"
  "{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft History AutoComplete List"
  "{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Microsoft Shell Folder AutoComplete List"
  "{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft Multiple AutoComplete List Container"
  "{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Band Site Menu"
  "{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"
  "{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell DeskBar"
  "{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"
  "{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="User Assist"
  "{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Global Folder Settings"
  "{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"
  "{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"
  "{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"
  "{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"
  "{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"
  "{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"
  "{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="History"
  "{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Temporary Internet Files"
  "{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Temporary Internet Files"
  "{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"
  "{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="IE4 Suite Splash Screen"
  "{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"
  "{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"
  "{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"
  "{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="The Internet"
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"
  "{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Explorer Band"
  "{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
  "{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
  "{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="ActiveX Cache Folder"
  "{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"
  "{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"
  "{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Subscription Folder"
  "{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"
  "{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"
  "{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"
  "{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"
  "{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"
  "{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"
  "{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
  "{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"
  "{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"
  "{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+ file thumbnail extractor"
  "{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Summary Info Thumbnail handler (DOCFILES)"
  "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="HTML Thumbnail Extractor"
  "{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"
  "{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Web Publishing Wizard"
  "{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Print Ordering via the Web"
  "{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Shell Publishing Wizard Object"
  "{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Get a Passport Wizard"
  "{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="User Accounts"
  "{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"
  "{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"
  "{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Channel File"
  "{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Channel Shortcut"
  "{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Channel Handler Object"
  "{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"
  "{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"
  "{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"
  "{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"
  "{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"
  "{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"
  "{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"
  "{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"
  "{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"
  "{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"
  "{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"
  "{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"
  "{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"
  "{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"
  "{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"
  "{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"
  "{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"
  "{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"
  "{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"
  "{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"
  "{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Offline Files Folder"
  "{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"
  "{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"
  "{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"
  "{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"
  "{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"
  "{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="For &People…"
  "{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"
  "{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"
  "{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"
  "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}"="Microsoft Office Binder Unbind"
  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
  "{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"
  "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}"="Desktop Explorer"
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}"="Desktop Explorer Menu"
  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"
  "{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"
  "{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Previous Versions Property Page"
  "{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Previous Versions"
  "{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"
  "{330417E8-EF62-4047-82BE-D8305CEFF572}"="AMEncShlExt extension"
  "{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}"="Fusion Cache"
  "{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"
  "{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"
  "{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}"=""
  "{7C9D5882-CB4A-4090-96C8-430BFE8B795B}"="Webroot Spy Sweeper Context Menu Integration"

  **********************************************************************************
  HKEY ROOT CLASSIDS:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\Implemented Categories]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\InprocServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\system32\\wzaueng1.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment"

  **********************************************************************************
  Files Found are not all bad files:

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\
  abpmgr.dll Sun 6 Nov 2005 18:13:22 ..S.R 236.862 231,31 K
  atmtd.dll Sat 29 Oct 2005 23:01:40 A…. 687.592 671,48 K
  bltt.dll Mon 7 Nov 2005 20:34:44 ..S.R 233.895 228,41 K
  browseui.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 1.019.904 996,00 K
  cdfview.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 151.040 147,50 K
  cdosys.dll Sat 10 Sep 2005 2:53:42 A…. 2.067.968 1,97 M
  danim.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 1.053.696 1,00 M
  dxtrans.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 205.312 200,50 K
  extmgr.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 ….. 55.808 54,50 K
  iepeers.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 251.392 245,50 K
  imon.dll Sun 30 Oct 2005 11:48:04 A…. 270.336 264,00 K
  inseng.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 96.256 94,00 K
  ir0ql5~1.dll Mon 7 Nov 2005 20:48:20 ..S.R 236.991 231,43 K
  islzma.dll Fri 21 Oct 2005 15:50:14 A…. 102.912 100,50 K
  ld32.dll Mon 7 Nov 2005 20:16:40 ..S.R 233.682 228,20 K
  linkinfo.dll Thu 1 Sep 2005 2:41:54 A…. 19.968 19,50 K
  mshtml.dll Tue 4 Oct 2005 16:26:00 A…. 3.015.168 2,88 M
  mshtmled.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 448.512 438,00 K
  msrating.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 146.432 143,00 K
  mstime.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 530.432 518,00 K
  netman.dll Mon 22 Aug 2005 19:29:46 A…. 197.632 193,00 K
  nwwks.dll Thu 11 Aug 2005 16:10:00 A…. 65.024 63,50 K
  nxcfg.dll Mon 7 Nov 2005 20:59:58 ..S.R 235.486 229,96 K
  pngfilt.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 39.424 38,50 K
  quartz.dll Tue 30 Aug 2005 4:54:26 A…. 1.287.168 1,23 M
  shdocvw.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 1.483.776 1,41 M
  shell32.dll Fri 23 Sep 2005 4:05:30 A…. 8.450.560 8,06 M
  shlwapi.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 473.600 462,50 K
  tbext.dll Mon 7 Nov 2005 20:40:38 ..S.R 234.331 228,84 K
  umpnpmgr.dll Tue 23 Aug 2005 4:35:42 A…. 123.392 120,50 K
  urlmon.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 608.768 594,50 K
  wininet.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 658.432 643,00 K
  winsrv.dll Thu 1 Sep 2005 2:41:54 A…. 291.840 285,00 K
  wrlogo~1.dll Mon 24 Oct 2005 12:19:50 A…. 492.544 481,00 K
  wrlzma.dll Mon 24 Oct 2005 12:19:46 A…. 17.920 17,50 K
  wzaueng1.dll Mon 7 Nov 2005 20:48:20 ..S.R 235.486 229,96 K

  36 items found: 36 files (7 H/S), 0 directories.
  Total of file sizes: 25.959.541 bytes 24,75 M
  Locate .tmp files:

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\
  guard.tmp Mon 7 Nov 2005 20:57:20 ..S.R 235.486 229,96 K

  1 item found: 1 file (1 H/S), 0 directories.
  Total of file sizes: 235.486 bytes 229,96 K
  **********************************************************************************
  Directory Listing of system files:
  Volume in drive C has no label.
  Volume Serial Number is 3098-A5CC

  Directory of C:\WINDOWS\System32

  07-11-2005 20:59 235.486 nxcfg.dll
  07-11-2005 20:57 235.486 guard.tmp
  07-11-2005 20:48 235.486 wzaueng1.dll
  07-11-2005 20:48 236.991 ir0ql5d51.dll
  07-11-2005 20:40 234.331 tbext.dll
  07-11-2005 20:34 233.895 bLtt.dll
  07-11-2005 20:16 233.682 ld32.dll
  07-11-2005 18:03 3.350 KGyGaAvL.sys
  07-11-2005 18:03 56 A8AD498083.sys
  06-11-2005 18:13 236.862 abpmgr.dll
  29-10-2005 11:26 <DIR> dllcache
  03-04-2004 12:25 <DIR> Microsoft
  10 File(s) 1.885.625 bytes
  2 Dir(s) 704.053.248 bytes free
  hijackthis log:


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:06:47, on 7-11-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\r_server.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
  O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O20 - Winlogon Notify: CSCSettings - C:\WINDOWS\system32\wzaueng1.dll
  O20 - Winlogon Notify: Internet Settings - C:\WINDOWS\system32\irnml5511.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe  maar tijdens dat ik hiermee bezig was, kwamen er nog steeds een aantal pop-ups :-?

  maar iig alvast bedankt
 • We gaan wat proberen:

  Download Pocket Killbox
  van één van deze 2 locaties
  http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe
  http://www.atribune.org/downloads/KillBox.exe
  Als je al een versie van Killbox hebt moet je die vervangen door deze.
  Plaats het programma op je bureaublad.(zorg maar dat je vanaf nu geen internetverbinding meer hebt)

  Start Killbox en selecteer: [b:cf4bbeb415]Standard file kill[/b:cf4bbeb415]
  In Killboxs toolbar kies je voor: Options >> 8.3 names>>Selecteer "shortnames"

  Kopieer het onderstaande:[code:1:cf4bbeb415]C:\WINDOWS\System32\nxcfg.dll
  C:\WINDOWS\System32\guard.tmp
  C:\WINDOWS\System32\wzaueng1.dll
  C:\WINDOWS\System32\ir0ql5d51.dll
  C:\WINDOWS\System32\tbext.dll
  C:\WINDOWS\System32\bLtt.dll
  C:\WINDOWS\System32\ld32.dll
  C:\WINDOWS\System32\abpmgr.dll[/code:1:cf4bbeb415]Kies daarna voor: File >> "Paste File from Clipboard".
  Klik op de knop met de rode cirkel en het witte kruis.
  Probeer de bestanden te verwijderen.

  Als je dit gedaan hebt selecteer je "[b:cf4bbeb415]Delete on reboot[/b:cf4bbeb415]"
  Ga daarna in de toolbar naar: Options >> Delete on Reboot >> selecteer "Process All in List"
  Kies wederom voor: File >> "Paste File from Clipboard".
  De bestanden die er nog staan zullen in het blauw verschijnen, de overige mag je er tussenuit halen.
  Klik nu weer op de knop met de rode cirkel en het witte kruis.
  Wanneer je de melding krijgt "All listed files will be deleted on next reboot", klik je op Yes.
  In het scherm "files will be removed on reboot, do you want to reboot now?" klik je op Yes.
  Als Killbox deze vraag niet stelt, of als je een foutmelding krijgt, herstart je de computer zelf.

  Als de computer herstart is doe dan het volgende:

  Open de l2m-map nogmaals, klik weer op [b:cf4bbeb415]l2mfix.bat[/b:cf4bbeb415] en kies nu optie #2 en klik enter.
  Klik daarna op een willekeurige toets om je pc te herstarten.
  Na de herstart zal je bureaublad eerst verschijnen en dan weer verdwijnen. Geen paniek, dat is de bedoeling.
  l2mfix scant nogmaals je pc en maakt weer een logje aan als het klaar is. Plaats dat svp hier, tezamen met een vers logje van Hijack This.

  Groeten smeenk ;)
 • logje van l2mfix:

  L2Mfix 1.04a

  Running From:
  C:\Documents and Settings\Joost\Desktop\l2mfix  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!

  Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access CREATOR OWNER  Setting registry permissions:


  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!


  Denying C(CI) access for predefined group "Administrators"
  - adding new ACCESS DENY entry


  Registry Permissions set too:

  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!

  Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:
  (CI) DENY –C——- BUILTIN\Administrators
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access CREATOR OWNER  Setting up for Reboot


  Starting Reboot!


  logje van hijackthis:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:31:51, on 8-11-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\r_server.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
  O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: HP OfficeJet Series 700 Startup.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 700\Bin\HPOstr05.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O20 - Winlogon Notify: Internet Settings - C:\WINDOWS\system32\irnml5511.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\h04mlah11d4.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Het is dus blijkbaar niet gelukt :cry:

  Zou je nog één keer optie #1 van l2mfix kunnen uitvoeren om weer een nieuw logje te maken, de bestandsnamen zijn namelijk gewijzigd.

  Wat je ook zou kunnen proberen is Panda Titanium Antivirus 2006 + Antispyware, ik had laatst namelijk ook iemand die Spy Sweeper niet kon gebruiken en die kwam van het probleem af na het installeren van Panda Titanium Antivirus 2006 + Antispyware.

  Dan zou je wel eerst je huidige scanner(s) moeten deïnstalleren.

  Groeten smeenk
 • ik heb nog een keer l2mfix gedaan:

  L2MFIX find log 1.04a
  These are the registry keys present
  **********************************************************************************
  Winlogon/notify:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
  6c,00,00,00
  "Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
  "DLLName"="cscdll.dll"
  "Logon"="WinlogonLogonEvent"
  "Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
  "ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
  "Startup"="WinlogonStartupEvent"
  "Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
  "StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Internet Settings]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\irnml5511.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="SCardStartCertProp"
  "Logoff"="SCardStopCertProp"
  "Lock"="SCardSuspendCertProp"
  "Unlock"="SCardResumeCertProp"
  "Enabled"=dword:00000001
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "StartShell"="SchedStartShell"
  "Logoff"="SchedEventLogOff"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
  "Logoff"="WLEventLogoff"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001
  "DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
  "DLLName"="WlNotify.dll"
  "Lock"="SensLockEvent"
  "Logon"="SensLogonEvent"
  "Logoff"="SensLogoffEvent"
  "Safe"=dword:00000001
  "MaxWait"=dword:00000258
  "StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
  "StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
  "Startup"="SensStartupEvent"
  "Shutdown"="SensShutdownEvent"
  "StartShell"="SensStartShellEvent"
  "PostShell"="SensPostShellEvent"
  "Disconnect"="SensDisconnectEvent"
  "Reconnect"="SensReconnectEvent"
  "Unlock"="SensUnlockEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\h04mlah11d4.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logoff"="TSEventLogoff"
  "Logon"="TSEventLogon"
  "PostShell"="TSEventPostShell"
  "Shutdown"="TSEventShutdown"
  "StartShell"="TSEventStartShell"
  "Startup"="TSEventStartup"
  "MaxWait"=dword:00000258
  "Reconnect"="TSEventReconnect"
  "Disconnect"="TSEventDisconnect"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="WRLogonNTF.dll"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Lock"="WRLock"
  "StartScreenSaver"="WRStartScreenSaver"
  "StartShell"="WRStartShell"
  "Startup"="WRStartup"
  "StopScreenSaver"="WRStopScreenSaver"
  "Unlock"="WRUnlock"
  "Shutdown"="WRShutdown"
  "Logoff"="WRLogoff"
  "Logon"="WRLogon"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wzcnotif]
  "DLLName"="wzcdlg.dll"
  "Logon"="WZCEventLogon"
  "Logoff"="WZCEventLogoff"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000000


  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!

  Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access CREATOR OWNER


  **********************************************************************************
  useragent:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
  "{BB5DA829-6263-52F8-45E8-FBE336E08745}"=""

  **********************************************************************************
  Shell Extension key:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Multimedia File Property Sheet"
  "{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ICM Scanner Management"
  "{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="NTFS Security Page"
  "{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="OLE Docfile Property Page"
  "{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for sharing"
  "{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"
  "{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Adapter CPL Extension"
  "{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Monitor CPL Extension"
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Display Panning CPL Extension"
  "{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="DS Security Page"
  "{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Compatibility Page"
  "{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Shell Scrap DataHandler"
  "{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Disk Copy Extension"
  "{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for Microsoft Windows Network objects"
  "{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ICM Monitor Management"
  "{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ICM Printer Management"
  "{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Shell extensions for file compression"
  "{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Web Printer Shell Extension"
  "{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"
  "{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Encryption Context Menu"
  "{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Briefcase"
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="HyperTerminal Icon Ext"
  "{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"
  "{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="ICC Profile"
  "{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Printers Security Page"
  "{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Shell extensions for sharing"
  "{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"
  "{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Crypto PKO Extension"
  "{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Crypto Sign Extension"
  "{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="Network Connections"
  "{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="Network Connections"
  "{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="Scanners & Cameras"
  "{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="Scanners & Cameras"
  "{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="Scanners & Cameras"
  "{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="Scanners & Cameras"
  "{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="Scanners & Cameras"
  "{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"
  "{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Shell extensions for Windows Script Host"
  "{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"
  "{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"
  "{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"
  "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Scheduled Tasks"
  "{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Taskbar and Start Menu"
  "{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Search"
  "{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Help and Support"
  "{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Help and Support"
  "{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Run…"
  "{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"
  "{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"
  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Fonts"
  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Administrative Tools"
  "{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"
  "{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"
  "{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"
  "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"
  "{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"
  "{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"
  "{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Microsoft Internet Toolbar"
  "{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Download Status"
  "{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Augmented Shell Folder"
  "{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Augmented Shell Folder 2"
  "{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"
  "{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Microsoft BrowserBand"
  "{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Search Band"
  "{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Media Band"
  "{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="In-pane search"
  "{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Web Search"
  "{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Registry Tree Options Utility"
  "{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Address"
  "{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Address EditBox"
  "{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft AutoComplete"
  "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="TridentImageExtractor"
  "{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="MRU AutoComplete List"
  "{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Custom MRU AutoCompleted List"
  "{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Accessible"
  "{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Track Popup Bar"
  "{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Address Bar Parser"
  "{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft History AutoComplete List"
  "{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Microsoft Shell Folder AutoComplete List"
  "{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Microsoft Multiple AutoComplete List Container"
  "{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Band Site Menu"
  "{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"
  "{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell DeskBar"
  "{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"
  "{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="User Assist"
  "{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Global Folder Settings"
  "{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"
  "{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"
  "{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"
  "{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"
  "{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"
  "{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"
  "{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="History"
  "{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Temporary Internet Files"
  "{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Temporary Internet Files"
  "{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"
  "{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="IE4 Suite Splash Screen"
  "{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"
  "{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"
  "{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"
  "{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="The Internet"
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"
  "{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Explorer Band"
  "{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
  "{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
  "{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="ActiveX Cache Folder"
  "{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"
  "{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"
  "{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Subscription Folder"
  "{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"
  "{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"
  "{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"
  "{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"
  "{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"
  "{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"
  "{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
  "{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"
  "{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"
  "{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+ file thumbnail extractor"
  "{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Summary Info Thumbnail handler (DOCFILES)"
  "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="HTML Thumbnail Extractor"
  "{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"
  "{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Web Publishing Wizard"
  "{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Print Ordering via the Web"
  "{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Shell Publishing Wizard Object"
  "{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Get a Passport Wizard"
  "{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="User Accounts"
  "{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"
  "{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"
  "{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Channel File"
  "{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Channel Shortcut"
  "{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Channel Handler Object"
  "{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"
  "{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"
  "{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"
  "{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"
  "{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"
  "{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"
  "{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"
  "{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"
  "{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"
  "{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"
  "{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"
  "{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"
  "{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"
  "{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"
  "{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"
  "{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"
  "{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"
  "{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"
  "{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"
  "{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"
  "{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Offline Files Folder"
  "{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"
  "{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"
  "{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"
  "{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"
  "{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"
  "{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="For &People…"
  "{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"
  "{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"
  "{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"
  "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}"="Microsoft Office Binder Unbind"
  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
  "{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"
  "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}"="Desktop Explorer"
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}"="Desktop Explorer Menu"
  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"
  "{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"
  "{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Previous Versions Property Page"
  "{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Previous Versions"
  "{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"
  "{330417E8-EF62-4047-82BE-D8305CEFF572}"="AMEncShlExt extension"
  "{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}"="Fusion Cache"
  "{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"
  "{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"
  "{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}"=""
  "{7C9D5882-CB4A-4090-96C8-430BFE8B795B}"="Webroot Spy Sweeper Context Menu Integration"

  **********************************************************************************
  HKEY ROOT CLASSIDS:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\Implemented Categories]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}\InprocServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\system32\\ckprops.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment"

  **********************************************************************************
  Files Found are not all bad files:

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\
  atmtd.dll Sat 29 Oct 2005 23:01:40 A…. 687.592 671,48 K
  browseui.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 1.019.904 996,00 K
  cdfview.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 151.040 147,50 K
  cdosys.dll Sat 10 Sep 2005 2:53:42 A…. 2.067.968 1,97 M
  ckprops.dll Tue 8 Nov 2005 15:24:18 ..S.R 236.626 231,08 K
  danim.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 1.053.696 1,00 M
  dxtrans.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 205.312 200,50 K
  extmgr.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 ….. 55.808 54,50 K
  h04mla~1.dll Tue 8 Nov 2005 15:20:26 ..S.R 236.626 231,08 K
  iepeers.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 251.392 245,50 K
  imon.dll Sun 30 Oct 2005 11:48:04 A…. 270.336 264,00 K
  inseng.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:04 A…. 96.256 94,00 K
  irn4l5~1.dll Tue 8 Nov 2005 15:24:18 ..S.R 233.975 228,49 K
  islzma.dll Fri 21 Oct 2005 15:50:14 A…. 102.912 100,50 K
  linkinfo.dll Thu 1 Sep 2005 2:41:54 A…. 19.968 19,50 K
  lv8q09~1.dll Mon 7 Nov 2005 20:57:20 ..S.R 235.486 229,96 K
  mrwmdmsp.dll Tue 8 Nov 2005 15:06:12 ..S.R 235.486 229,96 K
  mshtml.dll Tue 4 Oct 2005 16:26:00 A…. 3.015.168 2,88 M
  mshtmled.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 448.512 438,00 K
  msrating.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 146.432 143,00 K
  mstime.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 530.432 518,00 K
  netman.dll Mon 22 Aug 2005 19:29:46 A…. 197.632 193,00 K
  nwwks.dll Thu 11 Aug 2005 16:10:00 A…. 65.024 63,50 K
  pngfilt.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 39.424 38,50 K
  quartz.dll Tue 30 Aug 2005 4:54:26 A…. 1.287.168 1,23 M
  shdocvw.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 1.483.776 1,41 M
  shell32.dll Fri 23 Sep 2005 4:05:30 A…. 8.450.560 8,06 M
  shlwapi.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 473.600 462,50 K
  umpnpmgr.dll Tue 23 Aug 2005 4:35:42 A…. 123.392 120,50 K
  urlmon.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 608.768 594,50 K
  wininet.dll Sat 3 Sep 2005 0:52:06 A…. 658.432 643,00 K
  winsrv.dll Thu 1 Sep 2005 2:41:54 A…. 291.840 285,00 K
  wrlogo~1.dll Mon 24 Oct 2005 12:19:50 A…. 492.544 481,00 K
  wrlzma.dll Mon 24 Oct 2005 12:19:46 A…. 17.920 17,50 K

  34 items found: 34 files (5 H/S), 0 directories.
  Total of file sizes: 25.491.007 bytes 24,31 M
  Locate .tmp files:

  No matches found.
  **********************************************************************************
  Directory Listing of system files:
  Volume in drive C has no label.
  Volume Serial Number is 3098-A5CC

  Directory of C:\WINDOWS\System32

  08-11-2005 15:24 236.626 ckprops.dll
  08-11-2005 15:24 233.975 irn4l55q1.dll
  08-11-2005 15:20 236.626 h04mlah11d4.dll
  08-11-2005 15:06 235.486 mrwmdmsp.dll
  07-11-2005 20:57 235.486 lv8q09l5e.dll
  07-11-2005 18:03 3.350 KGyGaAvL.sys
  07-11-2005 18:03 56 A8AD498083.sys
  29-10-2005 11:26 <DIR> dllcache
  03-04-2004 12:25 <DIR> Microsoft
  7 File(s) 1.181.605 bytes
  2 Dir(s) 840.876.032 bytes free
 • Start Killbox en selecteer: [b:d426628d61]Delete on reboot[/b:d426628d61](kies de onderste en plaats een vinkje bij "Use Dummy")
  Kopieer het onderstaande:[code:1:d426628d61]C:\WINDOWS\System32\ckprops.dll
  C:\WINDOWS\System32\irn4l55q1.dll
  C:\WINDOWS\System32\h04mlah11d4.dll
  C:\WINDOWS\System32\mrwmdmsp.dll
  C:\WINDOWS\System32\lv8q09l5e.dll[/code:1:d426628d61]Kies daarna voor: File >> "Paste File from Clipboard".
  In Killboxs toolbar kies je voor: Options >> 8.3 names>>Selecteer "shortnames"

  Ga daarna in de toolbar naar: Options >> Delete on Reboot >> selecteer "Process All in List"

  Klik nu op de knop met de rode cirkel en het witte kruis.
  Wanneer je de melding krijgt "All listed files will be deleted on next reboot", klik je op Yes.
  In het scherm "files will be removed on reboot, do you want to reboot now?" klik je op Yes.
  Als Killbox deze vraag niet stelt, of als je een foutmelding krijgt, herstart je de computer zelf.

  Als de computer herstart is doe dan het volgende:

  Open de l2m-map nogmaals, klik weer op [b:d426628d61]l2mfix.bat[/b:d426628d61] en kies nu optie #2 en klik enter.
  Klik daarna op een willekeurige toets om je pc te herstarten.
  Na de herstart zal je bureaublad eerst verschijnen en dan weer verdwijnen. Geen paniek, dat is de bedoeling.
  l2mfix scant nogmaals je pc en maakt weer een logje aan als het klaar is. Plaats dat svp hier, tezamen met een vers logje van Hijack This.

  Groeten smeenk ;)
 • logje l2mfix

  Setting Directory
  C:\
  C:\
  System Rebooted!

  Running From:
  C:\

  killing explorer and rundll32.exe

  Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
  Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
  Killing PID 228 'explorer.exe'

  Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
  Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
  Killing PID 376 'rundll32.exe'

  Scanning First Pass. Please Wait!

  First Pass Completed

  Second Pass Scanning

  Second pass Completed!
  Backing Up: C:\WINDOWS\system32\guard.tmp
  1 file(s) copied.
  deleting: C:\WINDOWS\system32\guard.tmp
  Successfully Deleted: C:\WINDOWS\system32\guard.tmp


  Zipping up files for submission:
  adding: guard.tmp (188 bytes security) (deflated 5%)
  adding: clear.reg (188 bytes security) (deflated 22%)
  adding: AHLog.txt (188 bytes security) (stored 0%)
  adding: debugInstaller.txt (188 bytes security) (deflated 11%)
  adding: Hersteld document.txt (188 bytes security) (deflated 70%)
  adding: lo2.txt (188 bytes security) (deflated 57%)
  adding: test.txt (188 bytes security) (stored 0%)
  adding: test2.txt (188 bytes security) (stored 0%)
  adding: test3.txt (188 bytes security) (stored 0%)
  adding: test5.txt (188 bytes security) (stored 0%)
  adding: xfind.txt (188 bytes security) (stored 0%)

  Restoring Registry Permissions:


  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!


  Revoking access for predefined group "Administrators"
  Inherited ACE can not be revoked here!
  Inherited ACE can not be revoked here!


  Registry permissions set too:

  RegDACL 5.1 - Permissions Manager for Registry keys for Windows NT 4 and above
  Copyright © 1999-2001 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
  This program is Freeware, use it on your own risk!

  Access Control List for Registry key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify:
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Users
  (ID-NI) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-IO) ALLOW Read BUILTIN\Power Users
  (ID-NI) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-IO) ALLOW Full access BUILTIN\Administrators
  (ID-NI) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access NT AUTHORITY\SYSTEM
  (ID-IO) ALLOW Full access CREATOR OWNER


  Restoring Sedebugprivilege:

  Granting SeDebugPrivilege to Administrators … successful

  Restoring Windows Update Certificates.:

  deleting local copy: guard.tmp

  The following Is the Current Export of the Winlogon notify key:
  ****************************************************************************
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
  6c,00,00,00
  "Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "Impersonate"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
  "DLLName"="cscdll.dll"
  "Logon"="WinlogonLogonEvent"
  "Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
  "ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
  "Startup"="WinlogonStartupEvent"
  "Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
  "StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Internet Settings]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\irnml5511.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Reliability]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\irn4l55q1.dll"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logon"="WinLogon"
  "Logoff"="WinLogoff"
  "Shutdown"="WinShutdown"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="SCardStartCertProp"
  "Logoff"="SCardStopCertProp"
  "Lock"="SCardSuspendCertProp"
  "Unlock"="SCardResumeCertProp"
  "Enabled"=dword:00000001
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "StartShell"="SchedStartShell"
  "Logoff"="SchedEventLogOff"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
  "Logoff"="WLEventLogoff"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000001
  "DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
  "DLLName"="WlNotify.dll"
  "Lock"="SensLockEvent"
  "Logon"="SensLogonEvent"
  "Logoff"="SensLogoffEvent"
  "Safe"=dword:00000001
  "MaxWait"=dword:00000258
  "StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
  "StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
  "Startup"="SensStartupEvent"
  "Shutdown"="SensShutdownEvent"
  "StartShell"="SensStartShellEvent"
  "PostShell"="SensPostShellEvent"
  "Disconnect"="SensDisconnectEvent"
  "Reconnect"="SensReconnectEvent"
  "Unlock"="SensUnlockEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
  6c,00,6c,00,00,00
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Logoff"="TSEventLogoff"
  "Logon"="TSEventLogon"
  "PostShell"="TSEventPostShell"
  "Shutdown"="TSEventShutdown"
  "StartShell"="TSEventStartShell"
  "Startup"="TSEventStartup"
  "MaxWait"=dword:00000258
  "Reconnect"="TSEventReconnect"
  "Disconnect"="TSEventDisconnect"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
  "DLLName"="wlnotify.dll"
  "Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]
  "Asynchronous"=dword:00000000
  "DllName"="WRLogonNTF.dll"
  "Impersonate"=dword:00000001
  "Lock"="WRLock"
  "StartScreenSaver"="WRStartScreenSaver"
  "StartShell"="WRStartShell"
  "Startup"="WRStartup"
  "StopScreenSaver"="WRStopScreenSaver"
  "Unlock"="WRUnlock"
  "Shutdown"="WRShutdown"
  "Logoff"="WRLogoff"
  "Logon"="WRLogon"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wzcnotif]
  "DLLName"="wzcdlg.dll"
  "Logon"="WZCEventLogon"
  "Logoff"="WZCEventLogoff"
  "Impersonate"=dword:00000000
  "Asynchronous"=dword:00000000


  The following are the files found:
  ****************************************************************************
  C:\WINDOWS\system32\guard.tmp

  Registry Entries that were Deleted:
  Please verify that the listing looks ok.
  If there was something deleted wrongly there are backups in the backreg folder.
  ****************************************************************************
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}"=-
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{981A4D3C-5429-4635-B65E-3B29943DADAD}]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
  "SV1"=""
  ****************************************************************************
  Desktop.ini Contents:
  ****************************************************************************
  ****************************************************************************
  


  logje hijackthis:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:39:40, on 8-11-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\r_server.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
  O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Documents and Settings\Joost\My Documents\msn\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: HP OfficeJet Series 700 Startup.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 700\Bin\HPOstr05.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O20 - Winlogon Notify: Internet Settings - C:\WINDOWS\system32\irnml5511.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\irn4l55q1.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\r_server.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Hmmm, je hebt l2mfix.bat blijkbaar wel kunnen draaien :)

  Heb je nog steeds last van popups?

  Doe het volgende eens:

  Download, installeer en update free trial versie van Ewido Security Suite
   [*:d32ee3a965]Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu". [*:d32ee3a965]Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op [b:d32ee3a965]OK[/b:d32ee3a965]. Dit is normaal. [*:d32ee3a965]In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:d32ee3a965]update[/b:d32ee3a965] in het linker menu, en vervolgens op de [b:d32ee3a965]Start update[/b:d32ee3a965] knop. [*:d32ee3a965]Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan. [*:d32ee3a965]Sluit Ewido. Laat het nog [b:d32ee3a965]niet[/b:d32ee3a965] scannen [/list:o:d32ee3a965] Start je computer op in VEILIGE MODUS
   Start HijackThis en kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels: [b:d32ee3a965]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank O20 - Winlogon Notify: Internet Settings - C:\WINDOWS\system32\irnml5511.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\irn4l55q1.dll[/b:d32ee3a965] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik op "Fix checked" sluit daarna HijackThis af.
   Open Ewido Security Suite[list:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]klik op [b:d32ee3a965]Scanner[/b:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Zorg dat er een vinkje staat bij volgende regels:[list:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Binder [*:d32ee3a965]Crypter [*:d32ee3a965]Archieven [/list:u:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Klik op [b:d32ee3a965]Start Scan[/b:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Laat het programma je pc scannen [/list:u:d32ee3a965]Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wilt verwijderen. Klik dan op [b:d32ee3a965]OK[/b:d32ee3a965] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:d32ee3a965]Save report[/b:d32ee3a965][list:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Klik op [b:d32ee3a965]Save Report[/b:d32ee3a965] [*:d32ee3a965]Sla het rapport op op je bureaublad [*:d32ee3a965]Sluit Ewido af [/list:u:d32ee3a965] Herstart nu je computer in normale modus en post dan het rapport van Ewido en een nieuwe HijackThis log.
   Groeten smeenk :wink:
 • ik heb voorlopig geen last meer gehad van pop-ups :D kan ik dan nu al die gedownloade progjes verwijderen?
 • Wacht daar nog even mee en post eerst de gevraagde logjes.
  Mooi trouwens dat je geen pop-ups meer krijgt, onze aanpak lijkt effectief geweest te zijn :)
  Groeten smeenk

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.