Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack log

Anoniem
steggel
3 antwoorden
 • Zouden jullie dit ff willlen checken mn computer doet nogal vaag….

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:54:10, on 9-11-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe
  C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vmlib] vmlib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [NetPumper] "C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129214708342
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://creative.com/su/ocx/15016/CTPID.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Die omschrijving van jou probleem is ook vaag…

  Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het volgende programma:
  [b:c3a272e2f5]Netpumper
  [/b:c3a272e2f5]
  Zie hier waarom je Netpumper niet moet gebruiken.

  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\[b:c3a272e2f5]Hijackthis[/b:c3a272e2f5]
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:c3a272e2f5]
  O4 - HKLM\..\Run: [vmlib] vmlib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NetPumper] "C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe"
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  [/b:c3a272e2f5]
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Open Explorer of "Mijn Computer" en kies [b:c3a272e2f5]Extra[/b:c3a272e2f5] -> [b:c3a272e2f5]Mapopties…[/b:c3a272e2f5]
  Controleer onder [b:c3a272e2f5]Weergave[/b:c3a272e2f5] de volgende instellingen:

  Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen
  Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven
  Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

  Verwijder de volgende directories/bestanden:
  C:\Program Files\[b:c3a272e2f5]NetPumper[/b:c3a272e2f5]\
  C:\Windows\System32\[b:c3a272e2f5]vmlib.exe[/b:c3a272e2f5]

  vmlib.exe is een trojan

  Voer nog een online scan uit:Housecall en post het resultaat.
  Geef aan of je nog problemen hebt.
 • het opstarten van bijvoorbeeld IE duurde zo lang leek net of er een programma veel geheugen "wegtrok". Heb hijackthis gedaan nu nog housecall en heeft nog drie geinfecteerde bestanden gevonden .. JAVA_BYTEVER.B krijg deze niet verwijderd of herstelt met het programma

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.