Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis logje

Anoniem
None
11 antwoorden
 • Het HijackThis log ziet er goed uit :)
  Heeft AVG de gevonden virussen ook kunnen verwijderen?
  Zijn er nog problemen met je PC?

  Groeten smeenk.
 • heb alle stappen uitgevoerd, nieuwe log.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:01:41, on 3/12/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Jurgen\Games\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.johannrain-softwareentwicklung.de/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - c:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe


  Heb een virusscan gedaan met AVG, deze vond I-worm/bagle.
  http://antivirus.about.com/cs/virusencyclopedia/p/bagle.htm

  virus werd gevonden in de volgende bestanden:
  200328.exe
  220093.exe
  227375.exe
  230078.exe
  233093.exe
  235046.exe
  14692531.exe
  14863750.exe
  29491187.exe

  allemaal in C:\Windows
 • Hallo, kan iemand onderstaande log is inspecteren. Sinds enkele dagen is mij PC enorm traag geworden, weet niet wat het probleem is.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:39:48, on 29/11/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.344\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe
 • volgens mij heb je de helft maar van de totale log
  je hebt best wat services draaien die met 023 beginnen

  kan je de totale log plaatsen?
 • Kijk ook even onder ctrl + alt + del onder het tabje processen of er iets een hoog percentage van de cpu gebruikt.
 • Verder draait hijackthis in een temp map. Hijackthis maakt back-ups die in een tijdelijke map makkelijk kunnen worden gewist. Beter is het als je Hijackthis bijvoorbeeld in c:\hijackthis zet.
 • Probeer het volgende maar even:

  1) Open een klablokbestand.
  2) Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  3) Ga naar Bestand - Opslaan als.
  -Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  -Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  -Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  -Klik op de knop Opslaan.[code:1:fe44e98900]REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "auto__hloader__key"=-
  "LDM"=-

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "auto__hloader__key"=-[/code:1:fe44e98900]4) Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

  Herstart nadien de computer en plaats een nieuw(volledig) log van HijackThis

  Groeten smeenk :wink:
 • Bedankt voor de reacties, sorry voor het late antwoord.

  Heb de stappen van smeenk uitgevoerd, maar weet niet hoe ik het bestand fix.reg kan openen. Wanneer ik dubbelklik verschijnt er een scherm van "Openen met…" Wat moet ik doen?

  Hier volgt de volledige logfile.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:40:59, on 2/12/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Jurgen\Games\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\backWeb-8876480.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.johannrain-softwareentwicklung.de/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - c:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
 • Laat eerst maar zitten die reg-file, deze had ik even gemaakt omat je geen volledig logje had geplaatst :wink:

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.
  Haal ook het vinkje weg bij: "Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypes". Dit bevestigen met "OK".

  Start de computer in veilige modus.

  Start HijackThis nog een keer kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:

  [b:53cfa6e26e]O4 - HKLM\..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [auto__hloader__key] C:\WINDOWS\system32\hloader_exe.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [auto__antiav__key] C:\WINDOWS\system32\antiav_exe.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe [/b:53cfa6e26e]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek met je verkenner de volgende mappen en/of bestanden(vetgedrukt) en verwijder deze indien ze aanwezig zijn:
  C:\WINDOWS\system32\[b:53cfa6e26e]hloader_exe.exe[/b:53cfa6e26e]
  C:\WINDOWS\system32\[b:53cfa6e26e]antiav_exe.exe[/b:53cfa6e26e]
  C:\WINDOWS\system32\[b:53cfa6e26e]wintems.exe[/b:53cfa6e26e]
  C:\WINDOWS\system32\[b:53cfa6e26e]winlog.exe[/b:53cfa6e26e]

  Herstart de computer in normale modus.

  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Krijg je de mogelijkheid om dit logje op te slaan dan doe je dit.

  10. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

  Groeten smeenk :wink:
 • AVG heeft de gevonden virussen niet kunnen verwijderen. Enige optie is om de bestanden te verwijderen, maar weet niet of deze bestanden verwijderd mogen worden.

  Heb een programma gevonden om de zogenaamde I-worm/bagle te verwijderen, dit heeft echter niet gewerkt.

  Verder heb ik geen problemen meer met de PC, alles verloopt terug vlot.
 • En de panda online scan vond en verwijderde deze dus ook niet?

  Doe dit maar eens:
  Download, installeer en update free trial versie van Ewido Security Suite

  1. Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  2. Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op OK. Dit is normaal.
  3. In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop.
  4. Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan.
  5. Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen

  Start je computer op in VEILIGE MODUS
  Open Ewido Security Suite


  * klik op Scanner
  * Zorg dat er een vinkje staat bij volgende regels:

  o Binder
  o Crypter
  o Archieven

  * Klik op Start Scan
  * Laat het programma je pc scannen

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wilt verwijderen. Klik dan op OK
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien Save report


  * Klik op Save Report
  * Sla het rapport op op je bureaublad
  * Sluit Ewido af


  Herstart nu je computer in normale modus en plaats dan het rapport van Ewido.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.