Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

SpyAxe?

Anoniem
M@rc
18 antwoorden
 • Ik heb vandaag een mededeling gekregen dat mijn pc geïnfecteerd is met een "dangerous malware infection". Mij wordt aangeraden om het programma SpyAxe te installeren.
  Moet ik dit doen of niet?
 • Ik zou er niet aan beginnen, SpyAxe is volgens mij zelf [i:3f269c3cd1]Dangerous Malware[/i:3f269c3cd1]. Laat je niet voor de gek houden :wink: .
 • Smitfiles:

  smitRem © log file
  version 2.8

  by noahdfear


  Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  checking for ShudderLTD key

  ShudderLTD key not present!

  checking for PSGuard.com key


  PSGuard.com key not present!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  SpyAxeFix © by noahdfear

  spyaxe directory present

  spyaxe uninstaller present

  Starting spyaxe uninstaller

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Existing Pre-run Files


  ~~~ Program Files ~~~  ~~~ Shortcuts ~~~

  Online Security Guide.url
  Online Security Guide.url
  Security Troubleshooting.url
  Security Troubleshooting.url
  Install.dat


  ~~~ Favorites ~~~

  Antivirus Test Online.url


  ~~~ system32 folder ~~~

  ioctrl.dll
  1024 dir
  ld****.tmp
  ncompat.tlb
  mscornet.exe
  hp***.tmp
  logfiles


  ~~~ Icons in System32 ~~~

  ts.ico
  ot.ico


  ~~~ Windows directory ~~~  ~~~ Drive root ~~~


  ~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
  Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
  Killing PID 776 'explorer.exe'
  Killing PID 776 'explorer.exe'

  Starting registry repairs

  Deleting files


  Remaining Post-run Files


  ~~~ Program Files ~~~  ~~~ Shortcuts ~~~

  Online Security Guide.url
  Online Security Guide.url


  ~~~ Favorites ~~~  ~~~ system32 folder ~~~  ~~~ Icons in System32 ~~~  ~~~ Windows directory ~~~  ~~~ Drive root ~~~  ~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
  ~~~ Wininet.dll ~~~

  CLEAN! :)
 • HiJackthis log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:48:32, on 15-12-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\LeechGet 2004\LeechGet.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\PROGRA~1\THOMSO~1\SPEEDT~1\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\RunServices: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LeechGet] "C:\Program Files\LeechGet 2004\LeechGet.exe" -intray
  O4 - HKCU\..\RunServices: [System Updates] plyt.exe
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html
  O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html
  O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.1.0.69.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101694782671
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe
 • Download smitRem.exe.
  Dubbelklik op het bestand om het uit te pakken naar een eigen map op je bureaublad.

  Download, installeer en update de free trial versie van Ewido Security Suite.
  Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK".
  In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update".
  Als de updates gedaan zijn, zal er in de statusbalk beneden staan "Update successful".
  Sluit Ewido. Laat het nog [b:8ad745eb5b]niet[/b:8ad745eb5b] scannen.

  Start je computer op in veilige modus.

  Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
  Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
  Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

  Open Ewido Security Suite.
  klik op "Scanner".
  Klik op "complete system scan".
  Laat het programma je pc scannen.

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je de gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op "OK".
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien "Bewaar rapport".
  Klik op Bewaar rapport en sla het rapport op, op je bureaublad.
  Sluit Ewido af.


  Ga naar Start - configuratiescherm - vormgeving en thema's (als dat er niet staat moet je even op "Categorieweergave" klikken) - bureaublad - bureaublad aanpassen - Website .
  Verwijder alles wat daar eventueel staat (behalve "Mijn huidige pagina").

  Herstart je computer in normale modus.

  Post ook het rapport (logje) van Ewido.
  Zoek naar c:\smitfiles.txt en post de inhoud van dit bestand ook.
  Vertel even hoe de situatie nu is.

  Maak een hijackthislogje en post dit ook.
 • Ik heb alles gedaan en hier volgen de rapporten:

  Ewido:
  ———————————————————
  ewido security suite - Scan rapport
  ———————————————————

  + Gemaakt op: 23:33:56, 15-12-2005
  + Rapport samenvatting: 6F7315DE

  + Scan resultaten:

  HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F95F736-0F62-4214-A4B4-CAA6738D4C07} -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C285D18D-43A2-4AEF-83FB-BF280E660A97} -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\ins -> Spyware.WebRebates : Schoongemaakt met een backup
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} -> Spyware.MySearch : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.14:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.15:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.42:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.43:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.59:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Burstnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.60:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.61:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.72:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.73:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.74:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.75:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.77:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.78:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.79:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.80:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.81:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.82:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.83:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.84:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.85:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.86:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.87:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.88:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.98:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.99:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.100:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.101:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.102:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.103:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.107:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.147:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.148:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.149:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.150:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Estat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.174:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.189:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.190:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.277:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.278:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.279:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.281:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.282:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.316:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.317:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.318:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.319:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.320:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.321:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.322:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.323:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.350:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.351:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.352:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.386:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.404:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.405:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.413:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adition : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.414:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.415:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adition : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.470:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Clickhype : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.481:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.485:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.487:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.488:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.498:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.513:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Revenue : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.514:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Googleadservices : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.516:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.518:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.519:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.520:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.521:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.525:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.528:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.529:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.530:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.531:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.532:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.534:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.535:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.536:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.537:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.538:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.539:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.540:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.543:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Adserver : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.544:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.545:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Tribalfusion : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.548:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.549:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.550:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.551:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.552:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.553:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.557:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Overture : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.558:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.572:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.573:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.574:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.575:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.579:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.581:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.585:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.588:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.592:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.609:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.610:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.611:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.612:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.619:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.620:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.623:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.635:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.638:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.653:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.654:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.655:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Linksynergy : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.656:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Linksynergy : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.666:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.667:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.668:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.677:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Questionmarket : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.679:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.680:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.681:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.685:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.686:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.689:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-1.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.12:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.13:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.40:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.41:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.57:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Burstnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.58:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.59:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.70:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.71:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.72:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.73:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.75:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.76:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.77:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.78:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.79:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.80:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.81:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.82:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.83:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.84:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.85:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.86:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.96:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.97:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.98:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.99:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.100:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.101:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.105:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.145:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.146:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.147:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.148:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Estat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.172:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.187:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.188:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.275:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.276:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.277:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.279:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.280:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.314:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.315:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.316:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.317:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.318:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.319:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.320:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.321:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.348:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.349:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.350:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adengage : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.384:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.402:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.403:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.411:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adition : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.412:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.413:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adition : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.468:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Clickhype : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.479:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.483:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.485:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.486:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.496:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.511:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Revenue : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.512:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Googleadservices : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.514:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.516:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.517:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.518:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.519:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.523:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.526:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.527:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.528:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.529:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.530:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.532:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.533:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.534:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.535:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.536:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.537:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.538:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.541:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Adserver : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.542:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.543:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Tribalfusion : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.546:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.547:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.548:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.549:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.550:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.551:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.555:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Overture : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.556:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.570:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.571:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.572:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.573:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.577:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.579:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.583:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.586:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.590:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.607:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.608:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.609:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.610:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.617:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.618:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.621:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.633:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.636:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.651:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.652:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.653:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Linksynergy : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.654:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Linksynergy : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.664:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.665:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.666:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.675:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Questionmarket : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.677:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.678:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.679:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.683:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.684:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.687:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies-2.txt -> Spyware.Cookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.6:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.8:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.9:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.10:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.11:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.12:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.13:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.14:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.15:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.16:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.17:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.18:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.19:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.20:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.21:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.22:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.23:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.24:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.25:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.46:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Adbrite : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.47:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Adbrite : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.52:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Euroclick : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.77:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.78:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.79:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.80:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.81:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.82:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.83:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.84:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.85:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.86:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.110:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.111:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Burstnet : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.115:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.116:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.117:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.118:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.130:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.131:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.135:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.136:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.137:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.138:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.139:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.140:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sexcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.164:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Estat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.251:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Hypertracker : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.284:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Ivwbox : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.411:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Revenue : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.433:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.434:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.435:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.436:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.437:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.447:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.448:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.449:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.450:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.451:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.452:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.453:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.537:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.579:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.580:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.581:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.582:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.583:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.584:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.585:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.589:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Clickhype : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.610:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.651:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.652:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.659:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Masterstats : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.689:C:\Documents and Settings\Feike Hemminga\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\pw5ffrbh.Default User\cookies.txt -> Spyware.Cookie.Sitestat : Schoongemaakt met een backup
  :mozilla.690:C:\Documents an
 • Op de site van microsoft support staat een programma wat MALICIOS SOFTWARE detecteerd .
 • Post de andere gevraagde logjes.
  Met het ewido-logje alleen weet ik niet voldoende.
 • Ga naar Microsoft Security

  Zoek : Malicios software Removal tool

  wimvd
 • [quote:0c767aa09d="M@rc"]Post de andere gevraagde logjes.
  Met het ewido-logje alleen weet ik niet voldoende.[/quote:0c767aa09d]

  Volgens mij heb ik alle logjes weergegeven die in jouw aanwijzingen stonden. Of ligt het soms aan mij?
 • [quote:691984b7c9="M@rc"]
  Post ook het rapport (logje) van Ewido.
  Zoek naar c:\smitfiles.txt en post de inhoud van dit bestand ook.
  Vertel even hoe de situatie nu is.

  Maak een hijackthislogje en post dit ook.[/quote:691984b7c9]
  Ik zie enkel het ewidologje :wink:
 • het ewido logje is ook nog maar voor de helft (misschien driekwart)
  ik denk dat de post te groot was voor 1 item (overtreft de hoeveelheid maximale inhoud per post)
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:0384075bea]R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [System Updates] plyt.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [System Updates] plyt.exe[/b:0384075bea]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Verwijder op je bureaublad of in je startmenu de volgende link:
  Online Security Guide.url

  Herstart de computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Hier is de log na "fix checked":

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:26:02, on 17-12-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  C:\PROGRA~1\THOMSO~1\SPEEDT~1\PRISMSVR.EXE
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe
  O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\AddUrl.html
  O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Wizard.html
  O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\\Parser.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.1.1.74.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101694782671
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe
 • Ziet er goed uit.
  Zijn er nog problemen?
 • Nee, gelukkig niet meer. Ik heb nu ook NOD32 als antivirus op mijn pc staan. Alleen wat problemen met Bearshare.
 • Bearshare… :-?
  Tenzij je de betaalde versie gebruikt: http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/
  Zoek een alternatief.
 • [quote:2a896c7eed="M@rc"]Bearshare… :-?
  Tenzij je de betaalde versie gebruikt: http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/
  Zoek een alternatief.[/quote:2a896c7eed]

  Misschien bearshare lite?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.