Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mrtstub.exe in rare map

Anoniem
jorte
4 antwoorden
 • Ik zag min of meer bij toeval (op partitie waar ik wat oude bestanden bewaar) een mij onbekende map met rare naam (veel lettters en cijfers 5c3b4bf…etc)met 2 bestanden erin . Een bestand was mrt.exe.p (dus dat is blijkbaar uitgeschakeld) dat van microsoft blijkt te zijn, de ander is mrtstub.exe wat malware schijnt te zijn volgens wat sites via google (Norton AV vindt het geen virus zo te zien).

  Graag advies, onderstaand mijn log. Vast dank!!!

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:00:25, on 23-12-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  D:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  D:\Program Files\iRiver\HSeries\iHPDetect.exe
  D:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  D:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe
  D:\Program Files\USBToolbox\ResModify.EXE
  D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE
  D:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe
  D:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  D:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe
  D:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Filter\server.exe
  D:\Documents and Settings\Joris\Mijn documenten\Computer\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.startpagina.nl/"); (D:\Documents and Settings\Joris\Application Data\Mozilla\Profiles\default\b5u0cs9z.slt\prefs.js)
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://D%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (D:\Documents and Settings\Joris\Application Data\Mozilla\Profiles\default\b5u0cs9z.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon03] D:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iHP-100] D:\Program Files\iRiver\HSeries\iHPDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] D:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON PictureMate] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P17 "EPSON PictureMate" /O6 "USB001" /M "PictureMate"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON PictureMate (Kopie 1)] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P27 "EPSON PictureMate (Kopie 1)" /O5 "LPT1:" /M "PictureMate"
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] D:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ResModify] D:\Program Files\USBToolbox\ResModify.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON PictureMate] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0P1.EXE /P17 "EPSON PictureMate" /M "PictureMate" /EF "HKCU"
  O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = D:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - D:\Program Files\ICQ\ICQ.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - D:\Program Files\ICQ\ICQ.EXE
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - AHEAD Software - D:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O23 - Service: Pml Driver - HP - D:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Je log ziet er verder netjes uit.
  Die twee bestandjes waar je het over hebt lijken me beide niet helemaal zuiver.
  Scan eens met Spybot en/of Adaware. Als het malware is zullen die ze er wel uitvissen.
 • Mijn dank, maar ik gebruik spybot en adaware (en norton) iedere week en die vonden nix. Ik heb net ook weer via google zitten zoeken, maar iets inhoudelijks kan ik ook niet over mrtstub vinden. Maar ik wil gewoon graag weten wat het is en wat het doet.
  Om mijn "vaste" pc heb ik dat bestand in een andere folder neergezet en de extensie aangepast.
  Nu het rare, ik zit nu op mijn laptop te werken en checkte voor alle zekerheid mijn laptop via "zoeken". In de map windows/prefetch komt dat rare bestand 4 keer voor met achter de exe een streepje, dan wat letters en cijfers en dan.pf
  Ik begrijp dat dit een map is om programma's sneller te laten starten, maar je snapt dat ik me nu begin af te vragen wat dat mrtstub is. Als alle scanners het laten zitten wil het niet alles zeggen dus erg nieuwsgierig nu.
  Gaarne advies
 • De bestandjes even uploaden naar http://virusscan.jotti.org
  Dan wordt het bestandje door meerdere scanners gescand en is de kans dat het als malware herkend wordt al stukken groter :wink:

  Groeten smeenk

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.