Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

win32 trojan dowloader

Anoniem
M@rc
11 antwoorden
 • Wie kan mij helpen met het verwijderen van Win32 trojan downloader DELF.aeo
  .eb
  .NCG
  Hitmanpro ziet deze worm wel maar wordt uitgeschakeld.
  Wat kan ik nu nog meer doen?
 • Waarschijnlijk de browsela.dll die gevonden wordt?

  Download HijackThis.
  Unzip het. Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de volledige inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
 • Klopt ja.
  browsela.dll
  Zelf hitman pro2 kapt ermee en sluit zichzelf af.
  Hier komt de log

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:51:34, on 6-1-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\WINDOWS\alt.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\MATCO\DirmsService\DirmsService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Bestanden\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbf.dll - {EEE7178C-BBC3-4153-9DDE-CD0E9AB1B5B6} - C:\WINDOWS\adsldpbf.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AlexaToolbar] C:\WINDOWS\alt.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\wmfhotfix.dll
  O20 - Winlogon Notify: browsela - C:\WINDOWS\system32\browsela.dll
  O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\dLdxof.dll (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: DirMS_Defragmentation - Unknown owner - C:\Program Files\MATCO\DirmsService\DirmsService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:8bfa44bdae]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe[/b:8bfa44bdae]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download win32delfkil.exe.
  Plaats het op je bureaublad en dubbelklik op win32delfkil.exe om het te installeren.
  Er wordt een map op je bureaublad geplaatst: win32delfkil.
  Sluit alle open vensters en alle bestanden die open staan.
  Open de map win32delfkil en dubbelklik op fix.bat.
  Volg de instructies op het scherm.
  Wanneer het rode dosscherm sluit, blijft enkel een blanco bureaublad over. Op dit moment schakel je de computer uit met powerknop. Wacht 10 - 15 sec en schakel de compurer opnieuw in.
  Als de computer opnieuw gestart is zoek je het bestand c:\windelf.txt.
  Post de inhoud van dit bestand samen met een nieuwe hijackthislog.
 • ************************
  * WIN32DELFKIL LOGFILE *
  ************************


  BEFORE RUNNING WIN32DELFKIL
  ***************************

  File(s) found in Windows directory
  ———————————-
  adsldpbf.dll
  alt.exe

  File(s) found in system32 folder
  ——————————–
  browsela.dll

  SharedTaskScheduler key
  ———————–

  SteelWerX Registry Console Tool 1.0
  Written by Bobbi Flekman © 2005

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler
  {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} REG_SZ Preloader van browseui
  {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} REG_SZ Cache-daemon voor onderdeelcategorieën
  {31EE3286-D785-4E3F-95FC-51D00FDABC01} REG_SZ Master Browseui

  Notify key
  ———-
  subkey browsela is present!  AFTER RUNNING WIN32DELFKIL
  **************************

  File(s) found in Windows directory
  ———————————-
  alt.exe

  File(s) found in system32 folder
  ——————————–

  SharedTaskScheduler key
  ———————–

  SteelWerX Registry Console Tool 1.0
  Written by Bobbi Flekman © 2005

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler
  {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} REG_SZ Preloader van browseui
  {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} REG_SZ Cache-daemon voor onderdeelcategorieën

  Notify key
  ———-
  ————————————————————————————————————————————————————————–
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:32:21, on 6-1-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\MATCO\DirmsService\DirmsService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\Pav.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Bestanden\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\wmfhotfix.dll
  O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\dLdxof.dll (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: DirMS_Defragmentation - Unknown owner - C:\Program Files\MATCO\DirmsService\DirmsService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Deze kan je nog fixen:
  [b:0f7a2850cd]O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\dLdxof.dll (file missing)
  [/b:0f7a2850cd]

  Dit bestand mag je verwijderen via windows verkenner: C:\WINDOWS\alt.exe

  Zijn er nog problemen?
 • Volgens mij zijn de problemen weg, hoewel er nog steeds een map $Pav$ wordt aangemaakt als ik windows weer opstart.
  Weet niet of deze map met trojan te maken heeft.
 • Zegt me zo direct niets. Waar wordt die map gemaakt en zitten er bestanden in?
 • Als ik deze map verwijder wordt deze na booten weer in C: gezet.
  Als ik de map een andere naam geef staat er na reboot weer deze $Pav$ map.
  Verander ik de pictogram dan een desktop.ini map met inhoud:
  [.ShellClassInfo]
  IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
  IconIndex=27

  Soms staat er ook nog bat bestand die ik meestal direct verwijder.
 • Kan je de inhoud van dat bat bestandje eens posten?
 • Ik heb dit bestandje niet meer, maar als het er weer in staat zal ik het posten.
  Hitman pro werkt weer en heeft tot nu toe geen problemen meer gevonden.
  Verder wil ik je hartelijk bedanken voor alle hulp om deze harnekkige trojan te verwijderen.

  Groet uit Limburg
  marnic

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.