Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag Internet

Anoniem
Martin_dewi
3 antwoorden
 • Hallo,

  Heb denk ik een probleem met het Internet
  Bij zoekacties duurt het veel langer als voorheen dat de resultaten worden weergegeven.
  Met name de forum sites.
  Normaal surfen gaat redelijk hoewel ik denk dat toen ik de 3 Mbit verbinding had het sneller ging als nu ik een 6 Mbit verbinding had.
  Het downloaden van programma's gaat wel goed.
  Is er misschien een instelling waarmee je het surfen kunt beinvloeden?
  Met CMD en Ping gechecht of de verbinding met mijn provider goed is deze geeft 9 ms aan dus daar zit het probleem niet.

  Alvast bedankt

  Logfile

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 8:33:29, on 31-1-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ASUS\Ai Booster\OverClk.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Logitech\Profiler\lwemon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system\driver\csrss.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Documents and Settings\Willem\Local Settings\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://E:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - E:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - E:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\\nTune.exe" clear
  O4 - HKLM\..\Run: [Launch Ai Booster] "C:\Program Files\ASUS\Ai Booster\OverClk.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "e:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Start WingMan Profiler] "C:\Program Files\Logitech\Profiler\lwemon.exe" /noui
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_5 -reboot 1
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://E:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - E:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - E:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1131260177656
  O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\System32\btxppanel.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NTLOAD - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe
  O23 - Service: NTSVCMGR - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Hijack this logs passen het best in Beveiliging & privacy.
  (topic verplaatst)
 • Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:75b55e8448]sc stop NTSVCMGR
  sc delete NTSVCMGR
  sc stop NTLOAD
  sc delete NTLOAD[/code:1:75b55e8448]Dubbelklik daarna op del.bat

  Herstart daarna je computer.


  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:75b55e8448]Select All[/b:75b55e8448].
  Klik op de knop [b:75b55e8448]Empty Selected[/b:75b55e8448].

  Gebruik je ook Firefox als browser:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:75b55e8448]Select All[/b:75b55e8448].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop [b:75b55e8448]Empty Selected[/b:75b55e8448].

  Gebruik je ook Opera als browser:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:75b55e8448]Select All[/b:75b55e8448].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:75b55e8448]Empty Selected[/b:75b55e8448].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:75b55e8448]Exit[/b:75b55e8448] om het programma af te sluiten.

  Ga naar start – uitvoeren en tik in: [b:75b55e8448] ipconfig /flushdns[/b:75b55e8448]


  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Krijg je de mogelijkheid om een logje op te slaan dan doe je dit.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.