Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Nog een HJT-log

Anoniem
smeenk
3 antwoorden
 • Beste forumbezoeker,

  Ik heb een probleem met mijn pc, en ik heb het vermoeden dat ik een virus heb. Zouden jullie naar dit HJT-logje kunnen kijken, zelf heb ik er niet zo'n heel veel verstand van.

  Bij voorbaat dank.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:24:48, on 22-1-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\a.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Margreet\Bureaublad\HijackThis.exe
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  http://www.postbank.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} -
  C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\a.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO -
  {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program
  Files\MyWebSearch\SrchAstt\a.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program
  Files\MyWebSearch\bar\a.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
  c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} -
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
  files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
  Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media
  Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common
  Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet
  Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility]
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft
  IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin]
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\a.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program
  Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"
  /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin]
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\a.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat
  7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
  O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
  O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
  Files\MyWebSearch\bar\a.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
  Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
  Files\MyWebSearch\bar\a.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program
  Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search -
  http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZU
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
  {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program
  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
  Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} -
  http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -
  "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation -
  C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Ga naar: Configuratiescherm – Software en deïnstalleer daar het volgende programma:
  [b:04822ba130]MyWebSearch[/b:04822ba130]

  Download Killbox.
  Klik op killbox.exe.
  Kies de optie: "[b:04822ba130]Delete on reboot[/b:04822ba130]".

  [b:04822ba130]Kopieer[/b:04822ba130] het volgende vetgedrukt deel:

  [b:04822ba130]C:\WINDOWS\system32\anti_troj.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlog.exe [/b:04822ba130]

  Open [b:04822ba130]'file'[/b:04822ba130] in het killboxmenu bovenaan en kies: [b:04822ba130]Paste from clipboard[/b:04822ba130]

  Je zal zien, het bovenstaande vetgedrukte zal staan in het "Full Path of File to Delete"-veld.
  Er is een klein pijltje naast dat veld. Als je daarop klikt zal je al die bovenstaande lijntjes (indien bestanden aanwezig) die je gekopieerd hebt zien staan (dit is alvast de bedoeling)

  Klik op de knop: [b:04822ba130]All files[/b:04822ba130] (!Belangrijk!)

  Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin.
  Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES.

  Je pc moet nu rebooten.

  Na de herstart plaats je even een nieuw HijackThis log
  Ga deze niet bewerken maar plak hem gewoon in je volgende bericht, anders is het bijna niet leesbaar :wink:

  Groeten smeenk :wink:
 • Hoi Smeenk,
  Hartelijk dank voor je hulp!

  Bij deze de volgende log, zoals gevraagd.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:27:07, on 3-2-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Documents and Settings\Margreet\Bureaublad\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Margreet\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.postbank.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StopSignSsTsMon] Rundll32.exe "C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\sstsmon.dll",VerifyStatus
  O4 - HKLM\..\Run: [webscan] "C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe" -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\system32\winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
  O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\system32\wintems.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZU
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.