Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijacked?

Anoniem
Jimmy
9 antwoorden
 • Mijn computer is opeens bagger traag en de Norton Auto protect werkt opeens niet meer …. is mijn puter soms gekaapt?

  Hier mijn HijackThis logfile:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:53:51, on 6-2-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Documents and Settings\Marlene\Local Settings\Temp\wz8492\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1131558194295
  O16 - DPF: {7142BA01-8BDF-11CF-9E23-0000E8A37440} (Surround Video Control Object) - http://www.balaiagolfvillage.pt/surrouds/bin/svideo.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe" -win32service (file missing)
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

  Alvast bedankt voor de reactie.
 • Staat je datum wel goed, ik lees net in een ander topic, iemand had hetzelfde probleem, bleek de het jaartal van zijn computerklok nog op 2005 te staan.
  Die op 2006 gezet en het probleem was opgelost.

  Je weet maar nooit :wink:
 • Ik zie geen problemen, probeer dit eens:

  Download [b:b6cb40e600]ATF cleaner[/b:b6cb40e600] (by Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:b6cb40e600]Select All[/b:b6cb40e600].
  Klik op de knop [b:b6cb40e600]Empty Selected[/b:b6cb40e600].

  Gebruik je ook Firefox als browser:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:b6cb40e600]Select All[/b:b6cb40e600].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop [b:b6cb40e600]Empty Selected[/b:b6cb40e600].

  Gebruik je ook Opera als browser:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:b6cb40e600]Select All[/b:b6cb40e600].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:b6cb40e600]Empty Selected[/b:b6cb40e600].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:b6cb40e600]Exit[/b:b6cb40e600] om het programma af te sluiten.

  Herstart je computer en meldt of er verbetering is :wink:
 • Cyber scrub had al gedraaid en na het opnieuw opstarten was ie al een heel stuk sneller. Het vreemde blijft dat ik Auto Protect en email scanning met geen mogelijkheid meer aan de praat krijg. De gewone virusscanner van Norton doet het nog wel prima.
 • Het is wel echt iets voor malware om zo een protectie uit te schakelen, in je log is echter niets te zien. Probeer daarom dit maar eens:

  Download, installeer en update de free trial versie van ewido anti-malware.
  Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK".
  In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update".
  Als de updates gedaan zijn, zal er in de statusbalk beneden staan "Update successful".
  Sluit Ewido. Laat het nog [b:5d97048b44]niet[/b:5d97048b44] scannen.

  Start je computer op in veilige modus.

  Open Ewido Security Suite.
  klik op "Scanner".
  Klik op "complete system scan".
  Laat het programma je pc scannen.

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je de gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op "OK".
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien "Bewaar rapport".
  Klik op Bewaar rapport en sla het rapport op, op je bureaublad.
  Sluit Ewido af.

  Herstart je computer in normale modus.

  Post ook het rapport (logje) van Ewido.
  Vertel even hoe de situatie nu is.

  Groeten smeenk ;)
 • Gooi er voor de zekerheid ook een Rootkit Revealer overheen.

  ->Zoek op Rootkit Revealer, download het programma en geef het programma een andere naam zoals: HHJFFGG.EXE en voer het uit.

  Meldt hier elke gevonden discrapanties via een screenshot.
 • Daar is tie dan, Norton Auto protect doet het nog steeds niet, dus die ga ik maar opnieuw installeren.

  + Gemaakt op: 18:30:37, 8-2-2006
  + Rapport samenvatting: 7A36B485

  + Scan resultaten:

  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06CA2DA3-3A44-4FC7-8FD9-246C0F53407C} -> Adware.CoolWebSearch : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@statcounter[2].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@tacoda[1].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\Marlene\Cookies\marlene@z1.adserver[1].txt -> TrackingCookie.Adserver : Schoongemaakt met een backup
  D:\System Volume Information\_restore{108B06EA-2B36-4C8E-9B69-EF85AB988FEB}\RP112\A0022939.EXE -> Dropper.Agent.ahi : Schoongemaakt met een backup


  ::Einde rapport
 • Oh en Smeenk …… datum staat goed :D
 • Jimmy, ik doe die rootkit revealer ook wel ff na het koken ….. je moet prioriteiten stellen niet waar?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.