Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Problemen, wilt u even naar de logfile kijken'

Anoniem
smeenk
7 antwoorden
 • Smeenk,
  Bedankt, sorry dat ik zo laat reageer, maar ik heb geen "automatisch" antwoord gehad van CT
  Zlatan
 • Opstart onder XP duurt ontzettend lang (alles geschoond overigens) en ik heb constant problemen met Hotmail (kan niet in mail kijken, komt steeds weer inlogscherm, dit gemeld.)
  Wil 1 van u even kijken en mogelijk opmerkingen maken wat ik kan verwijderen?
  Met dank alvast.
  Zlatan
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:04:47, on 15-2-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe
  C:\Program Files\de Volkskrant NieuwsAlert\Nieuwsklikker.exe
  C:\Program Files\Microsoft Works\Setup\COMMON\MSSHARED\WKSHARED\WkCalRem.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
  C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  C:\Program Files\MailWasher\MailWasher.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Nieuwsklikker.lnk = C:\Program Files\de Volkskrant NieuwsAlert\Nieuwsklikker.exe
  O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Microsoft Works\Setup\COMMON\MSSHARED\WKSHARED\WkCalRem.exe
  O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ?
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120220011602
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4618/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: F-Prot Antivirus Update Monitor - FRISK Software - C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Music Server (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\MusicServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\PhotoServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Video Server (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\VideoServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Het HijackThis log ziet er wel goed uit ;)

  Doe dit maar eens:

  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:de13ed84c3]Select All[/b:de13ed84c3].
  Klik op de knop [b:de13ed84c3]Empty Selected[/b:de13ed84c3].

  Gebruik je ook Firefox als browser:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:de13ed84c3]Select All[/b:de13ed84c3].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop [b:de13ed84c3]Empty Selected[/b:de13ed84c3].

  Gebruik je ook Opera als browser:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:de13ed84c3]Select All[/b:de13ed84c3].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:de13ed84c3]Empty Selected[/b:de13ed84c3].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:de13ed84c3]Exit[/b:de13ed84c3] om het programma af te sluiten.


  Ga naar start – uitvoeren en tik in: [b:de13ed84c3] ipconfig /flushdns[/b:de13ed84c3]


  Download dit bestand, http://www.hitmanpro.nl/iefix.exe
  Dubbelklik op iefix.exe en voer het programma uit.

  Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm –- Internetopties –- tabblad Programma’s. Klik op de knop "Webinstellingen herstellen".

  Ga naar Configuratiescherm –> Internet-opties –> kies voor de tab "Beveiliging" –> stel voor de internet zone het "Standaardniveau" opnieuw in(knop "Standaardniveau" aanklikken en bevestigen met OK)

  Ga naar: Configuratiescherm –> Internet-opties –> Privacy en zet de schuifregelaar voor de instellingen met betrekking tot het toestaan van Cookies op "Normaal".

  Herstart de computer en probeer alsnog in te loggen bij Hotmail.
  Post dan ook nog maar een nieuw HijackThis log.

  Groeten smeenk ;)
 • Heeft het wel gewerkt dan?

  Post nog even een nieuw HijackThis log, door het gebruik van iefix.exe verschijnen er altijd een paar regels in het log die gefixt mogen worden :wink:
 • Smeenk,
  Onderstaand de nieuwe logfile. Mag ik nog iets van je horen? Kan R3 weg?
  Zou 016 uit veiligsheidsoverwegingen (postbank) ook niet weg moeten?Bedankt hé! Overigens opstarten na opvolgen van jouw adviezen, blijft miserable en hotmail idem. Maar ligt volgens mij aan hotmail. Mijn dochter heeft dezelfde problemen en woont elders.
  Groeten Zlatan

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:23:57, on 18-2-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe
  C:\Program Files\de Volkskrant NieuwsAlert\Nieuwsklikker.exe
  C:\Program Files\Microsoft Works\Setup\COMMON\MSSHARED\WKSHARED\WkCalRem.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
  C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  C:\Program Files\MailWasher\MailWasher.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\XstreamRadio 3.01\XstreamRadio.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Nieuwsklikker.lnk = C:\Program Files\de Volkskrant NieuwsAlert\Nieuwsklikker.exe
  O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Microsoft Works\Setup\COMMON\MSSHARED\WKSHARED\WkCalRem.exe
  O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ?
  O9 - Extra button: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.01\RadioHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.01\RadioHelper.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120220011602
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4618/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: F-Prot Antivirus Update Monitor - FRISK Software - C:\Program Files\FSI\F-Prot\fpavupdm.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Music Server (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\MusicServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\PhotoServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Video Server (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\VideoServer\HTTP (file missing)
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • De volgende regels mogen weg:

  [b:53f21aa371]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u [/b:53f21aa371]

  Voor de rest is het wel OK :wink:
 • Smeenk, bedankt voor de snelle reactie. 016 kan blijven staan zonder problemen (veiligheid?)
  Zlatan

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.