Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Norton Internet Security 2006

Anoniem
Piet Puk
5 antwoorden
 • Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:42:04, on 30-3-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  D:\qttask.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\cseraser.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Temp\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wxs.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SysShield IE Popup Blocker - {9A23B8A4-C6C9-4A68-8FA6-5F905DC8FF80} - C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\pkext.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: AbsoluteShield - {EE9DD090-902D-4623-9360-FB7D8666202B} - C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\AbsoluteBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [USB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [USBToolTip] "D:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  O4 - Startup: AbsoluteShield Internet Eraser.lnk = C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\cseraser.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135866364093
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp02.photoprintit.de/microsite/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {FD18DD5E-B398-452A-B22A-B54636BA9F0D} (Aurigma Image Uploader 2.5) - http://80.73.129.95/upload/cab/ImageUploader2.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - Unknown owner - D:\Relation Manager\data\firebird\bin\fbserver.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Ik heb een vraag omtrent Symantec Norton Internet Security; Na de installatie (upgrade) heb ik per ongeluk een bestand verwijderd: een soort van Plug In voor MS Outlook. NIS2006 werkt nu perfect op 1 uitzondering na: mail wordt als Spam gekwalificeerd maar blijft in de Inbox staan. Graag wil ik dat deze mail direct naar de(wel aanwezige) map "Norton AntiSpam" gaat.
  Wie kan mij helpen?

  (Ik heb de vraag aan Support van Symantec gesteld maar krijg steeds onbegrijpelijke documenten toegestuurd welke geen antwoord geven op mijn vraag)

  Alvast dank.
 • Hey :)

  Hoe heette dat bestand?

  Zit het misschien nog in de prullenbak?

  Kan je een hijackthis-log plaatsen?

  Hier kan je hijackthis downloaden:

  www.majorgeeks.com/download3155.html

  Hier staan de instructies:

  www.hijackthis.nl/computerschoonmaken.html

  Greetz chrizz :D
 • Hoi :)

  [b:1dfc66c36d]1)[/b:1dfc66c36d] Zitten een aantal resten in,

  Daarbij moet ik gelijk zeggen dat ik geen [b:1dfc66c36d]Reden[/b:1dfc66c36d] Zie voor Je norton Internet security Probleem :-?

  [b:1dfc66c36d]2)[/b:1dfc66c36d]Start op in veilige modus:
  [b:1dfc66c36d]''Opstarten''
  ''De F8 knop achter elkaar in tappen''
  ''Veilige modus selecteren''

  3)[/b:1dfc66c36d]Start hijackthis en vink de volgende regel aan:

  O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

  [quote:1dfc66c36d][b:1dfc66c36d]''{0494D0D9-F8E0-41AD-92A3-14154ECE70AC} Is A piece of malware named Mybar / Mysearch / Mywebsearch''[/quote:1dfc66c36d][/b:1dfc66c36d]

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)

  [b:1dfc66c36d]4)[/b:1dfc66c36d]Start op in normale modus.

  [b:1dfc66c36d]5)[/b:1dfc66c36d] Download, installeer en update de free trial versie van Ewido anti-malware.

  Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK".
  In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update".
  Als de updates gedaan zijn, zal er in de statusbalk beneden staan "Update successful".

  [b:1dfc66c36d]6)[/b:1dfc66c36d]Run ewido, Run een [u:1dfc66c36d]Full system scan[/u:1dfc66c36d] En bewaar het [b:1dfc66c36d]rapport[/b:1dfc66c36d]

  [b:1dfc66c36d]7)[/b:1dfc66c36d]Post de Nieuwe Logjes van :

  [b:1dfc66c36d]''Ewido''
  ''Hijackthis''[/b:1dfc66c36d]
 • V0er je de stappen nog uit?

  Greetz chrizz :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.