Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis

Anoniem
None
28 antwoorden
 • Zal iemand dit logje even willen bekijken?

  Alvast bedankt!

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:07:37, on 30-3-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\windows\System32\smss.exe
  C:\windows\system32\winlogon.exe
  C:\windows\system32\services.exe
  C:\windows\system32\lsass.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\System32\svchost.exe
  C:\windows\system32\spoolsv.exe
  C:\windows\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\windows\Z2VicnVpa2Vy\command.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\outlook\outlook.exe
  C:\windows\mousepad6.exe
  C:\Program Files\Network\ipnetwork.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\windows\newfrn.exe
  C:\windows\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\qqfk\qqfkm.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\qqfk\qqfka.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\wmplayer.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Windows\services32.exe
  C:\windows\system32\wscntfy.exe
  C:\windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NGClient] C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\windows\mousepad6.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\windows\keyboard6.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpNetwork] C:\Program Files\Network\ipnetwork.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\windows\newname6.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NewFrn] C:\windows\newfrn.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000140.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [qqfk] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qqfk\qqfkm.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: wmplayer.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Voorlezen (met Fluency leeshulp) - C:\Program Files\Fluency leeshulp\leeshulp.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: StillImage - C:\windows\system32\lv6209joe.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\windows\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\windows\Z2VicnVpa2Vy\command.exe
  O23 - Service: Symantec Ghost Client Agent (NGClient) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer de volgende programma's:
  - Command Service (internetverbinding nodig)
  - TSA (Kies de optie automatisch deïnstallatie. Na de deïnstallatie laat je de computer nog niet opnieuw starten.)

  Download Brute Force Uninstaller: http://www.merijn.org/files/bfu.zip
  Unzip/pak het uit naar zijn eigen map op je C:\ (c:\BFU).
  Lees hier hoe je op de juiste wijze moet unzippen/uitpakken:
  http://home.planet.nl/~kleyn080/unzippenXPuitleg.html

  Dubbelklik op BFU.exe om the Brute Force Uninstaller te starten.

  Naast 'scriptfile to execute'-venster zal je een klein icoontje zien: [img:ab5aa1d581]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/bfuicon.JPG[/img:ab5aa1d581]
  Klik op dat icoontje en een nieuw venster zal openen.
  Bovenaan zie je staan: 'Please enter the full URL to the script you want to execute'
  In het venster kopieer en plak je volgende url:
  http://metallica.geekstogo.com/alcanshorty.bfu

  Klik op OK
  Daarna klik je op [b:ab5aa1d581]execute[/b:ab5aa1d581] in Brute Force Uninstaller.

  Wacht tot je de boodschap [b:ab5aa1d581]complete script execution[/b:ab5aa1d581] te zien krijgt en klik daarna op [b:ab5aa1d581]OK[/b:ab5aa1d581].
  Klik [b:ab5aa1d581]exit[/b:ab5aa1d581] om het programma te beeïndigen.

  Herstart de computer, maak een nieuwe hijackthislog en post deze.
  Verwijder deze map: C:\Program Files\Common Files\qqfk
 • Marc,

  Een hoop troep is er uit. :

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:08:23, on 30-3-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\windows\System32\smss.exe
  C:\windows\system32\winlogon.exe
  C:\windows\system32\services.exe
  C:\windows\system32\lsass.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\System32\svchost.exe
  C:\windows\system32\spoolsv.exe
  C:\windows\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\windows\system32\ctfmon.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\windows\system32\wscntfy.exe
  C:\windows\system32\wuauclt.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: wmplayer.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: App Paths - C:\windows\system32\u6rulg9916.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\windows\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Ghost Client Agent (NGClient) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

  Nog wel steeds een hoop popups, en nu met de melding of ik errorsafe wil installeren. Zal die er op hebben gezeten?

  De folder qqfk was al weg. Evenals TSA.

  Is het handig als ik bij men broertje the hoster er op zet? Dat zal een hoop troep schelen lijkt me.
 • Dag Martijn,

  The Hoster gaat geen oplossing brengen.
  Er is veel weg, een aantal zaken hadden weg moeten zijn, maar dit is blijkbaar niet volledig gelukt.
  Het popup is er nog steeds (is een L2M), en gaan we nu aanpakken:
  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:15afb4ae72]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  O4 - HKLM\..\Run: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [wmplayer] p2pnetworking.exe
  O4 - Global Startup: wmplayer.exe[/b:15afb4ae72]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.

  Download Look2Me-Destroyer.exe en plaats het op je bureaublad.
  Sluit alle open vensters.
  Dubbelklik op Look2Me-Destroyer.exe om het programma te starten.
  Plaats een vinkje naast "Run this program as a task".
  Je krijgt de volgende melding: "Look2Me-Destroyer will close and re-open in approximately 1 minute". Klik op "OK".
  Wanneer Look2Me-Destroyer opnieuw opent, klik je op knop "Scan for L2M".
  De iconen op je bureaublad en de taakbalk zullen verdwijnen, dit is normaal.
  Als de scan klaar is, klik je op de knop "Remove L2M".
  Je krijgt de volgende melding: "Done Scanning".
  Klik op "OK".
  Daarna zal je volgende melding krijgen: "Done removing infected files! Look2Me-Destroyer will now shutdown your computer".
  Klik op "OK".
  De computer zal opnieuw starten.


  Indien je een melding krijgt van je firewall dat dit programma probeert toegang te krijgen met het internet, sta je het toe en blokkeer je het niet!

  Indien je een runtime error '339' krijgt, dan download je MSWINSCK.OCX via onderstaande link en plaats het in je C:\Windows\System32 map.
  http://www.ascentive.com/support/new/images/lib/MSWINSCK.OCX

  Post de inhoud van C:\Look2Me-Destroyer.txt samen met een nieuw HijackThislog.
 • Mark,

  Hierbij de logjes. Sorry dat het zolang duurde. Het logje is wat minder lang als de 7000, maar dat komt omdat de stroom uitviel, en hij bijna klaar was. hier dus het laaste deel van de scan. Hij is nu aan het scannen met panda online, en daar komt ook nog spyware naar voren. Ook dit logje zal ik straks nog plaatsen.

  ———————————————————
  ewido anti-malware - Scan rapport
  ———————————————————

  + Gemaakt op: 0:32:50, 2-4-2006
  + Rapport samenvatting: 4B097EC

  + Scan resultaten:

  HKLM\SOFTWARE\webhancer -> Adware.WebHancer : Schoongemaakt met een backup
  HKLM\SOFTWARE\webhancer\CC -> Adware.WebHancer : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Conversions 2000 2.6.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter (PocketPC) 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter for Excel 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter for PDA 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter Pro 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Converter Pro 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Maestro 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit Mate 2.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unit-to-Unit Converter 2.1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unite .NET 2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unite 2.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\United Alerts - Manchester United Desktop Alerts 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\United Devices Agent 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UniTest System 4.10.6.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UniTrader 2006 1.9.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Units Converter 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Units of measurement 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UNITS32 2002.01.06.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unity 1.1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Biorhythms 2.02.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Boxing Manager 1.3.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal CAD Converter 3.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Calculator & Converter (UCC) 1.03.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal CGIPHP Installer 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Combat .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Combat patch 1.00.02 RC1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Combat patch 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Converter 1.23.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Desktop Ruler 2.8.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Document Converter 4.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal engine toolbar 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Explorer 4.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal File Uploader 6.28.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal File Utility 1.0.2.48.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Flashcard 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Form 2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal HTTP File Uploader ActiveX 6.28.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal HTTP Image Uploader ActiveX 3.21.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal IIS Sniffer Dog (UISD) 3.8.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal IM History Decoder 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Internet Dialer 2.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Mail Drive 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Mechanism 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Messenger Plus 1.0.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Report 5.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Resource Scheduler 2.3 revision 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Scientific Calculator 3.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Shield 4.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Simlock Remover 1.0.9.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Simlock Remover 1.09.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Soccer Manager 1.1b.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Table Browser 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Tracking System 1.9.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Translator_Chinese 1.5.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Translator_French 1.5.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Translator_German 1.5.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Translator_Japanese 1.5.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal Watchdog 1.0 build 1.0.105.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universal-Poker.com Hold'em Analyzer 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UniVerse 1.0.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universe Image Creator 1.63.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universe Screensaver 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Universe Updater 5.0.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unix2DOS 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnixDos 5.1a.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnJpeg 1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unleashed Screensaver .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unleashed Trailer .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnleashedBytes Line Counter 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlimited Menus 1.6.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlimited Web Space 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnlimitedFTP 2.8.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlocker 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlocker 1.6.7.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlocker 1.7.8.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unlogger 2.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Uno 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UNO Hearts Freeware 1.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unofficial Pimp My Ride Screensaver 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unofficial Spiderman Solitaire 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnPacker 1.3.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\UnPowerIt Now 1.06.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening Crystal Element mod.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening Dedicated Server 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening XMP Community Bonus Pack .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening XMP full install .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening XMP multiplayer demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal II The Awakening XMP patch 7710.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Media Server 4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournamen 2004 TTM mutator .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament - Unofficial Unreal4Ever mod demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - DC Carpark CTF map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 1-on-1 Contact 2K3 deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 1-on-1 Intensity deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 1-on-1 Sniper Forest deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 10 Pillars deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 2019 deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 420 deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 47 model for UT2003. .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 666 Beneath the Sea map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - 666 Hell map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - A Dark Outlook map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - A Morita mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - A-16 Platform map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Abandoned Crypt v2 deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Abandoned Factory map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Aboleth deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Acid Pipe BR map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Acid Pipe Xmas map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Acid skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Acid-Pipe-DCSE-XL map pack .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Acilianna skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Action Base deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Adam skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Adrenaline Rush mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Advanced Combos mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - AfterEarth map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Agony final deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Air Dodge mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Air Freedom Mutator mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Akane skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Akari skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Akhenaten skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alcatron map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Ali skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alien vs. Predator models .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - All Weapons mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alleria deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alley skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alothermal map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alprimus Facility Beta map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Alternate Rocket Launcher .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Ambition mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Amon-Ra CTF map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Amon-Ra map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Amy Weber skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Analyze FPS mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Analyze FPS v2 mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Ancient Evil DCSE CTF map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - And Action map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Andromeda 1.0 skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Anfractuous map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Angel skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Angelina Jolie skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Antalus X map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Anti-Camper mod 1.1.1 .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Anti-TCC mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Apercevoir deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Apercevoir final deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Aphex skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Apothus skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Aqua deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arborea Forest final deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arena Battle deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arena deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arena of Retribution map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arial Assault map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Ariel map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arno Starck skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Arrakis map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Artifact deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Asbestos KARMA v1.02 map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Asbestos map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Asbestos v1.01 map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Assassin skin .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Assault mod .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Assiduous Industry map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Astro Field Update deathmatch map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2003 - Astro Field Update map .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Unreal Tournament 2004.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Upload a torrent.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Va Spring Break Dance Party 2006 2cd 2006 Dance Www Pctrecords Com.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Va Toda Una Vida Las 100 Mejores Canciones De Los 60 Y 70 5cd 2006 Www Limitedivx Com.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Van Morrison Pay the Devil Advance 2006[sabre-torrents com].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Visual Basic 6 0 Enterprise Edition.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Visual Studio 2005 Professional Edition Dvd.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Visual Studio 2005 Team Suit 20013 25991 27491 24335 29256.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Vrijdag met het oog op morgen mp3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Walk The Line 2005 Dvdrip Eng Axxo.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Walk The Line Dvdrip Xvid Alliance Www Descargasweb Net.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\War Of The Worlds 2005 Xvid Mp3 Dvdrip Mercifulrelease.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Warcraft Iii The Frozen Throne 2disks Crackpatchser.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Wedding Crashers 2005 Dvdrip Eng.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Wet Tshirt Teen Plus Pierced Clit Equals Get Your Whack On Sex Rip Xxx Porn.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\What I Like About You S04E16 HDTV XviD-XOR [eztv].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Where The Boys Arent 17 Xxx Dvdrip Lesbian.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\White Bubble Butt Sluts Xxx Dvdrip Interracial Hardcore.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\WhoriahScareyakaMariahCarey1951514 Demonoid com.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Wiley MDX Solutions with Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 and Hyperion Essbase 2nd Editio.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Windows Vista 5231 05 10 04 32bit Cleehein Iso.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Windows Vista Ultimate Build 5308 60-LH Share Te@m-HP[tracker heavenplace net].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Windows Xp Pro Sp2 2006 01 02 Dvd.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Windows Xp Pro Sp3 Extras Bootable.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Windows Xp X64bit Professional Corporate Edition Xiso.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Women On Top Xxx Dvdrip Classic.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\World Of Warcraft Isos Eng Us Server Browser.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Worlds Biggest Sloppiest Simulated Facial Practice Shootout Xxx Rip Porn.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Worms 4 Mayhem Reloaded.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\www met-art com - August 2005 Edition - High Quality Pics - Comp 3429585 TPB.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Www Torrent Galaxy To Pro Evolution Soccer 5 Reloaded.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Www X Eeme De Magix Music Maker V2006 Deluxe Dvd German Shooters.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\XP repair pro 2006(regged).zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Y Messenger Plus 1.7.0.7.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YAAC 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YaCanastaCounter 1.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yacht 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YaCy 0.43.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YADA (Yet Another Download Accelerator) 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yadio 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yagoon Time 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahadi Web Browser 4.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YaHeartsCounter 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Autoreply 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo AutoReply Featuring Groups 3.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Chess Gambitron 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Companion Toolbar .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Desktop Search beta .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Essentials 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Euchre Counter 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Group Downloader 2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Historical Quotes Downloader 1.04.01.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Local Traffic Widget 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Messenger (CE palmtop, MIPS) 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Messenger (Classic) 2.5.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Messenger 2.5.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Messenger 7.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Messenger BufferZone Security 1.80-3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Music Engine beta 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Pool Aimer 0.9.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Ranking Booster 7.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo Toolbar with Anti-Spy 6.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahoo! SiteBuilder 2.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YahooBin 1.03.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YahtChallenge 4.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahtzee .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahtzee 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahtzee 123 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yahtzee for Pocket PC 1.05.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yak Community Client 9100a.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yakity-YakMail 1.7.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yakoon 2.0.0.210.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yaldex Colored ScrollBars 1.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yaldex JSFactory Pro 3.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yaldex PopUp 4.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yaldex StatusTitle Maker 5.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yalong Ebook Reader 1.44.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yamaha CRW-F1ZE Firmware Upgrade 1.0d (1042002).zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yamaha CRW-F1ZEN Firmware Upgrade 1.0d (1042002).zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yamicsoft Password Storage 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yammy Yammy 1.13.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YAMP 2.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yankee Clipper X 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yanoff 1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yanoff Minus 3.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yantras 2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YaPinochleCounter 1.2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yapp - the Project Calculator 2.0.6.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yaps 2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yarrow Mailer 1.12.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yasa AudioDataVideo CD Burner 4.3.9.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yasa MPEGAVI to VCDDVDSVCDMPEGAVI Converter 2.4.74.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yasa Video Converter 3.2.058.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yasmine Bleeth Screensaver 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yasp–MSN Messenger Content 0.3.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YaSpadesCounter 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yassak 5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yate - Yet Another Telephony Engine 0.9.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YATS32 8.7.19.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yatzy 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yav's RAD Tools 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yBook 1.4.28.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yBrowser 8.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YCamCapture 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Ycopy 1.0d.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yDecode 1.22.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Ye Olde Darts 2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yeah Write 1.7.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yeam's Froogle Uploader 1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YearPlanner 2.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yEd Diagram Editor 2.3.1.02.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yeeta 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yellow Button 2.1.9.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yellow Flowers Jigsaw Puzzle 104pc.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yellow Shirt Odyssey 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YellowPen 2.1.27.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yellowpipe Lynx Viewer 1.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YemuZip 1.2.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yendorian Tales demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YeoSoft MDB to XML Converter 1.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YeoSoft Text to MP3 Speaker 5.1.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yes! I Can Run My Business Runtime Edition 7.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yesolo on the Keyboard 8.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yGen 1.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yGuide Yoga Software 1.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yhalematik 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yinghan English-Chinese Dictionary 2.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yinyang 1.02.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yipe II 1.06.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yipe III 1.16.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yipe III 1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YiShow Explorer 6.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yKAP Issue and Bug Tracking Software 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yLend 1.0.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yMail 1.0.13.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YMPEG 3.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YNK Monitor 2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yoda Stories demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yoga 2.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yoga For General Desktop Application 1.1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yogasana For General Desktop Application 1.1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YoGen Audio Converter 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YoGen Audio Recorder 2.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yohoho Puzzle Pirates installer .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yojimbo 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yokozuna for Pocket PC 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yokozuna! 1.0.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yore Version Control Client 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\York's PocketTime (ARMXScale) 1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yosemite Backup Standard 8.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yosemite by The Drawing Hand 5.6.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yoshi's Island Icons 0.9.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YostWorks Dock Dispatcher 1.0.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Control Tunes 1.2.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Don't Know Jack demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Don't Know Jack TV demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Got Booted 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Need It 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Perform 1.1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You Will Learn It 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You've Got Files 2.409.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\You've Got Mail 1.2 build 1008.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YouHaveFiles 1.0.12.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Youmehub Multi User 1.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Young As They Cum 17 Dvdrip X264 Shaq.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Youngblood demo .zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YoungStar Skills Expert Math 1.02.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YoungStar Skills Expert Math 1.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Bad Attitude 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Birthday News 3.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Brothers Keeper 5.3.18.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Camera 2.6.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your CueCat Driver 0.90.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Freedom 20050218-01.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Guide to ICCF Numeric Notation 12.08.2005.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Guide to Merchant Accounts 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Own ScreenSaver 1.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Personal Catalogue 1.0.07.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Step By Step Guide To Success On The Internet 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Treasure Map to Success in MLM 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Uninstaller 2006 5.0.0.221.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Your Voice Reminder 1.4.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YourBestCatalog 0.92.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YourFolder 2.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YourMobileMail 1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YourStamp 1.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YP.Com _ToolBar Toolbar 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yPlay 1.0.55.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YPOPs 0.8.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yRead 2.0.46.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yRoute 2.0.38.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YS Flight Simulation System 2000 20050402.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yTimer 1.0.17.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YTunes 1.00.2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yudoku 1.01.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YukonSoft E-Business Solutions (Y.E.S.!) 7.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yuletide Scenes Christmas Saver 5.0.14.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yummi 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yummy FTP 1.1.5.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yummy Puzzle 1.05.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YumZee 1.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\Yunus 3.0.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YUVTools 1.0.1.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yvReminder 2.1.2131.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\YW Guestbook 1.3.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\yWriter 2.2.83.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[a f k ] Karin - 16 avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[a-o]Prince of Tennis Movie 1[F56BD011] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[ass-h] Princess Memory 1-2.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[BitTorment net] Onimusha Dawn of Dreams PS2 FULL NTSC USA.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[C1]Mushishi - 17[XviD][F8E1526B] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[C1]Shinigami no Ballad - 02[XviD][4D9FE322] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Dvix ITA] Coffee e cigarettes [TNT VILLAGE].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Eclipse] Fate-stay night - 10 (XviD) [7A3A8694] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Eclipse] Shakugan no Shana - 22 (XviD) [84D0C4ED] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Evil Genius]Berserk v31c270 rar.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[GeruSama com] One Piece 256 [3AEDC058] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Howard Stern] - Superfan Roundtable (03-09-06).zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Howard Stern] - Wrap-Up Show (03-09-06).zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[isoHunt] A Collection of 53 Stephen King Books.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Kuroneko]Shinigami No Ballad - 02[10F82ECA] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Lunar] Canvas 2 - 21 [368CFBD9] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Mirage-Team] Naruto 175 [VOSTFR].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[NetTorrent xn pl]KabaretMUMIO+ReklamyPLUSA.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[newtorrents info]Date Movie TS SVCD-ORC[newtorrents info].zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[PC GAME] Commandos Strike Force CloneDVD-Unleashed.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[PSP] Exit [ENG] + 11 Nuevos Packs [www ESPALPSP com] [by KoRssO] rar.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[PSP]Dragon Ball Z Shin Budokai [USA]Sounds Ok[www Espalpsp com] rar.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Shinsen-Subs] The Law of Ueki 41 [3235C8D7] avi.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup
  G:\ \Shared\[Spanish Newspaper] El Pais PDF 11 03 2006.zip/Setup.exe -> Worm.VB.dw : Schoongemaakt met een backup


  ::Einde rapport

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:23:02, on 2-4-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\windows\System32\smss.exe
  C:\windows\system32\winlogon.exe
  C:\windows\system32\services.exe
  C:\windows\system32\lsass.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\System32\svchost.exe
  C:\windows\system32\spoolsv.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\windows\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\windows\system32\wscntfy.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\windows\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: Symantec Ghost Client Agent (NGClient) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Hierbij nog een logje van panda viruscan:


  Incident Status Location

  Adware:adware/sqwire Not disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\tsuninst.exe
  Adware:adware/dollarrevenue Not disinfected C:\WINDOWS\teller2.chk
  Adware:adware/maxifiles Not disinfected C:\PROGRAM FILES\Toolbar888
  Adware:adware/webhancer Not disinfected C:\PROGRAM FILES\webHancer
  Adware:adware/commad Not disinfected C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LOCALSERVICE\APPLICATION DATA\NetMon
  Adware:adware/savenow Not disinfected Windows Registry
  Spyware:Cookie/Doubleclick Not disinfected C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@doubleclick[1].txt
  Adware:Adware/Deskwizz Not disinfected C:\bintheredunthat\DR140306.exe
  Adware:Adware/Deskwizz Not disinfected C:\bintheredunthat\sk02.exe
  Spyware:Cookie/Doubleclick Not disinfected C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@doubleclick[1].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Gast\Cookies\gast@belnk[1].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Gast\Cookies\gast@dist.belnk[2].txt
  Spyware:Cookie/MetriWeb Not disinfected C:\Documents and Settings\Gast\Cookies\gast@metriweb[1].txt
  Spyware:Cookie/Allthatsearch Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@10102[2].txt
  Spyware:Cookie/10105 Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@10105[1].txt
  Spyware:Cookie/SearchingBooth Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@adamg[2].txt
  Spyware:Cookie/Hbmediapro Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@adopt.hbmediapro[1].txt
  Spyware:Cookie/aff504 Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@aff504[1].txt
  Spyware:Cookie/NewMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@anm.co[2].txt
  Spyware:Cookie/Atwola Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@atwola[1].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@belnk[1].txt
  Spyware:Cookie/bravenetA Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@bravenet[1].txt
  Spyware:Cookie/GoStats Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@c3.gostats[2].txt
  Spyware:Cookie/CaptNemo Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@CaptNemo[1].txt
  Spyware:Cookie/Cassava Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@cassava[1].txt
  Spyware:Cookie/Cd Freaks Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@cdfreaks[1].txt
  Spyware:Cookie/Cgi-bin Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@cgi-bin[3].txt
  Spyware:Cookie/Cd Freaks Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@club.cdfreaks[2].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@dist.belnk[1].txt
  Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@errorsafe[2].txt
  Spyware:Cookie/fe.lea.lycos Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@fe.lea.lycos[1].txt
  Spyware:Cookie/GoStats Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@gostats[2].txt
  Spyware:Cookie/go Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@go[2].txt
  Spyware:Cookie/Humanclick Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@hc2.humanclick[1].txt
  Spyware:Cookie/nCase Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@Kiddo[1].txt
  Spyware:Cookie/DomainSponsor Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@landing.domainsponsor[2].txt
  Spyware:Cookie/MetriWeb Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@metriweb[1].txt
  Spyware:Cookie/Mysearch Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@mysearch[2].txt
  Spyware:Cookie/AspinallsOnlineCasino Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@pacificpoker[3].txt
  Spyware:Cookie/RealMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@realmedia[2].txt
  Spyware:Cookie/Rn11 Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@rn11[2].txt
  Spyware:Cookie/Searchportal Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@searchportal.information[1].txt
  Spyware:Cookie/Tickle Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@tickle[2].txt
  Spyware:Cookie/nCase Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@wizzle[2].txt
  Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@www.errorsafe[1].txt
  Spyware:Cookie/Xiti Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Cookies\gebruiker@xiti[1].txt
  Virus:Bck/IRCBot.VA Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\exe.exe
  Adware:Adware/CommAd Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\cmdinst.exe
  Spyware:Cookie/Hbmediapro Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@adopt.hbmediapro[2].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@belnk[1].txt
  Spyware:Cookie/Allthatsearch Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@BigBlue[2].txt
  Spyware:Cookie/Cassava Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@cassava[1].txt
  Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@dist.belnk[2].txt
  Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@errorsafe[2].txt
  Spyware:Cookie/nCase Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@Kiddo[1].txt
  Spyware:Cookie/AspinallsOnlineCasino Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@pacificpoker[2].txt
  Spyware:Cookie/nCase Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@Pinhead[2].txt
  Spyware:Cookie/RealMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@realmedia[1].txt
  Spyware:Cookie/Rn11 Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@rn11[2].txt
  Spyware:Cookie/nCase Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@wizzle[1].txt
  Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Cookies\gebruiker@www.errorsafe[2].txt
  Adware:Adware/Deskwizz Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\8TINKXAZ\DR140306[1].exe
  Adware:Adware/CommAd Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\8TINKXAZ\installer[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\CHWX4F2X\drsmartload[1].exe
  Adware:Adware/Deskwizz Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\CHWX4F2X\sk02[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\KLYBSPMV\drsmartload46a[1].exe
  Adware:Adware/Sqwire Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temp\tsinstall_4_0_4_0_b4.exe
  Adware:Adware/Deskwizz Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6MP6XVAU\DR140306[1].exe
  Adware:Adware/CommAd Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6MP6XVAU\installer[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6MP6XVAU\mousepad6[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\77QSE2JQ\keyboard6[1].exe
  Adware:Adware/ConsumerAlertSystem Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\77QSE2JQ\WinFrgn[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R9AWL4HL\drsmartload46a[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YTL204Y8\drsmartload[1].exe
  Adware:Adware/Startpage.AQU Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YTL204Y8\i[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YTL204Y8\newname6[1].exe
  Adware:Adware/DollarRevenue Not disinfected C:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YTL204Y8\newname6[2].exe
  Virus:Bck/IRCBot.VA Not disinfected C:\hijackthis\backups\backup-20060330-193055-279-wmplayer.exe
  Adware:Adware/IST.ISTBar Not disinfected C:\Program Files\Fluency leeshulp\### fluency leeshulp crack.ace[toolBar.exe]
  Adware:Adware/Maxifiles Not disinfected C:\Program Files\InetGet2\gimmysmileysB.exe
  Virus:W32/IRCbot.VE.worm Not disinfected C:\WINDOWS\system32\p2pnetworking.exe
  Adware:Adware/Sqwire Not disinfected C:\WINDOWS\system32\tsuninst.exe
  Adware:Adware/CommAd Not disinfected C:\WINDOWS\Z2VicnVpa2Vy\tZp2wBpDuZpV.vbs
 • Marc,

  Hierbij de gevraagde logje's

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:45:23, on 30-3-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\windows\System32\smss.exe
  C:\windows\system32\winlogon.exe
  C:\windows\system32\services.exe
  C:\windows\system32\lsass.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\System32\svchost.exe
  C:\windows\system32\spoolsv.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\windows\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\windows\system32\wscntfy.exe
  C:\windows\system32\wuauclt.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\windows\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Ghost Client Agent (NGClient) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  Look2Me-Destroyer V1.0.12

  Scanning for infected files…..
  Scan started at 30-3-2006 19:34:12

  Infected! C:\windows\system32\e002lado1d0c.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077546.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077550.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077561.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077572.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077616.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077626.dll
  Infected! C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077631.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\g022lafo1d2c.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\nuwdev.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\rQschap.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\swrrnnl.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\wbnntbbu.dll
  Infected! C:\WINDOWS\system32\wfn87em.dll
  Infected! C:\windows\system32\guard.tmp

  Attempting to delete infected files…

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077546.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077546.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077550.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077550.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077561.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077561.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077572.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077572.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077616.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077616.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077626.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077626.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077631.dll
  C:\System Volume Information\_restore{2474D3DC-F8AD-4906-855A-B771700D58A0}\RP226\A0077631.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\g022lafo1d2c.dll
  C:\WINDOWS\system32\g022lafo1d2c.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\nuwdev.dll
  C:\WINDOWS\system32\nuwdev.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\rQschap.dll
  C:\WINDOWS\system32\rQschap.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\swrrnnl.dll
  C:\WINDOWS\system32\swrrnnl.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\wbnntbbu.dll
  C:\WINDOWS\system32\wbnntbbu.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\WINDOWS\system32\wfn87em.dll
  C:\WINDOWS\system32\wfn87em.dll Deleted successfully!

  Attempting to delete: C:\windows\system32\guard.tmp
  C:\windows\system32\guard.tmp Deleted successfully!

  Making registry repairs.

  Removing: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Nls

  Removing: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved "{E5DDB856-A31E-4791-A3B0-9A5C00005686}"
  HKCR\Clsid\{E5DDB856-A31E-4791-A3B0-9A5C00005686}

  Removing: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved "{F833826A-C0E3-4F97-AAFA-8473E82426C9}"
  HKCR\Clsid\{F833826A-C0E3-4F97-AAFA-8473E82426C9}

  Removing: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved "{34003E8E-FE31-4613-8454-8F775207B142}"
  HKCR\Clsid\{34003E8E-FE31-4613-8454-8F775207B142}

  Removing: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved "{48642051-C1B5-4613-B082-7C08398638BE}"
  HKCR\Clsid\{48642051-C1B5-4613-B082-7C08398638BE}

  Removing: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved "{26A09F60-D6E0-4F7E-86AC-B50755972445}"
  HKCR\Clsid\{26A09F60-D6E0-4F7E-86AC-B50755972445}

  Restoring Windows certificates.

  Replaced hosts file with default windows hosts file


  Restoring SeDebugPrivilege for Administrators - Succeeded
 • Ziet er al stukken beter uit Martijn.

  Download F-Secure Blacklight: http://www.f-secure.com/blacklight/try.shtml
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik blbeta.exe.
  Klik op "I accept the agreement".
  Klik op "Next".
  Klik op "Scan" en als het programma klaar is klik je daarna op "Next".
  Indien Blacklight iets vindt, zal het een lijst van bestanden weergeven.
  Laat nog niks hernoemen.
  Op je bureaublad staat een bestand met de naam fsbl.xxxxxxx.log (de x-en staan voor getallen)
  Dit is het logje dat blacklight gemaakt heeft. Post het.
 • M@rc,

  Ik heb hem laten draaien, maar niks gevonden.

  03/30/06 19:53:16 [Info]: BlackLight Engine 1.0.33 initialized
  03/30/06 19:53:16 [Info]: OS: 5.1 build 2600 (Service Pack 2)
  03/30/06 19:53:16 [Note]: 7019 4
  03/30/06 19:53:16 [Note]: 7005 0
  03/30/06 19:53:20 [Note]: 7006 0
  03/30/06 19:53:20 [Note]: 7011 1468
  03/30/06 19:53:21 [Note]: FSRAW library version 1.7.1015

  De computer draait alweer stukken beter.

  Je word alweer harstikke bedankt alvast!!
 • Dat logje ziet er goed uit.

  Download, installeer en update de free trial versie van ewido anti-malware.
  Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK".
  In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update".
  Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan.
  Sluit Ewido. Laat het nog [b:83ceaf7f41]niet[/b:83ceaf7f41] scannen.

  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.

  Om de restantjes op te kuisen doe je dit nog even:
  Open Ewido Security Suite.
  klik op "Scanner".
  Klik op "complete system scan".
  Laat het programma je pc scannen.
  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je de gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op "OK".
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien "Bewaar rapport".
  Klik op Bewaar rapport en sla het rapport op, op je bureaublad.
  Sluit Ewido af.

  Herstart de computer, maak een nieuwe hijackthislog en post deze.
  Post ook het logje van Ewido.
 • Oke, ga ik doen. Ben nu eerst even een uurtje weg. (fitnsess :P ) Zodra ik terug ben, post ik de logjes.
 • Neem je tijd hoor. De infecties lijken me verdwenen. :wink:
 • Marc, mijn broertje is ongeveer 7000 keer op ja aan het klikken ivm met infected items. Moet die het afmaken (geen probleem), of is er een andere manier?


  Martijn
 • {sorry M@rc dat ik er ff snel 1 x doorga}

  Als het dezelfde infecties zijn kan je een optie aanvinken geloof ik van negeer deze infectie {dan hoef je geen ok te drukken..}

  Greetz chrizz..
 • Die melding heb ik al gehad, en daar heb ik idd aangevinkt dat die altijd die optie moet doen Nu komt er een waarschuwing met de volgende tekst:

  "the file bestandsnaanenzo cannot be removed because its embedded in the archive. -bestandsnaam- Do you want to remove the whole archive

  bestandsnaam staat dan een pad naar zijn download map.
 • Waarschijnlijk een zipbestand (of .cab) dat één of meerdere geïnfecteerde bestanden bevat.

  Indien je de file niet kent, zeker laten verwijderen.
 • Oke, dat is het idd. Dan laat ik hem mooi door klikken :D :P
 • Dit is wel de moeite Martijn.

  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  In het venster "Main", plaats je een vinkje bij [b:8c5275cd21]Select All[/b:8c5275cd21].
  Klik op de knop [b:8c5275cd21]Empty Selected[/b:8c5275cd21].

  Gebruik je ook Firefox als browser:
  Klik op het tabblad "Firefox" en plaats een vinkje bij [b:8c5275cd21]Select All[/b:8c5275cd21].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:8c5275cd21]Empty Selected[/b:8c5275cd21].

  Gebruik je ook Opera als browser:
  Klik op het tabblad "Opera" en plaats een vinkje bij [b:8c5275cd21]Select All[/b:8c5275cd21].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:8c5275cd21]Empty Selected[/b:8c5275cd21].

  Ga naar het menu "Main" en klik op de knop [b:8c5275cd21]Exit[/b:8c5275cd21] om het programma af te sluiten.


  Verwijder daarna deze bestanden:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\tsuninst.exe
  C:\WINDOWS\teller2.chk
  C:\bintheredunthat\DR140306.exe
  C:\bintheredunthat\sk02.exe
  C:\Program Files\Fluency leeshulp\### fluency leeshulp crack.ace
  C:\Program Files\InetGet2\gimmysmileysB.exe
  C:\WINDOWS\system32\p2pnetworking.exe

  Verwijder deze mappen:
  C:\WINDOWS\Z2VicnVpa2Vy
  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LOCALSERVICE\APPLICATION DATA\NetMon
  C:\PROGRAM FILES\Toolbar888
  C:\PROGRAM FILES\webHancer

  Maak daarna nog even een nieuwe hijackthislog en meldt of er nog problemen zijn.
 • M@rc,

  Hier bij het gevraagde.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:10:51, on 2-4-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\windows\System32\smss.exe
  C:\windows\system32\winlogon.exe
  C:\windows\system32\services.exe
  C:\windows\system32\lsass.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\windows\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\windows\system32\svchost.exe
  C:\windows\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\windows\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000140.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [qqfk] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qqfk\qqfkm.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Voorlezen (met Fluency leeshulp) - C:\Program Files\Fluency leeshulp\leeshulp.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\windows\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: Symantec Ghost Client Agent (NGClient) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Ghost\ngctw32.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

  Nu zitten die vervelden searchbalken er alweer in.

  Ik kon dit bestand: C:\WINDOWS\system32\p2pnetworking.exe niet vinden. Wat er stond was dit:

  [img:1a3ba929a5]http://img436.imageshack.us/img436/6387/p2pwouter4em.th.jpg[/img:1a3ba929a5]

  Bij het zoeken naar deze map: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LOCALSERVICE\APPLICATION DATA\NetMon , begon avg te roepen: (ik kon die map ook niet vinden)

  [img:1a3ba929a5]http://img305.imageshack.us/img305/9263/avgwouter6ef.th.jpg[/img:1a3ba929a5]

  Waarschijnlijk heeft die dus ook aldoor lopen werken zonder goed werkende virusscanner. Wat is wijsheid? AVG laten scannen, of heb je een andere manier.
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:5988e61d8d]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000140.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [qqfk] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qqfk\qqfkm.exe[/b:5988e61d8d]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer en maak een nieuwe hijackthislog.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.