Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HJT] Log

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Ik ben intussen alweer een tijdje uit de PC-wereld, maar het blijft me achtervolgen, vandaar ook nu weer een probleem.. :wink:

  Een oom van mij is met een PC van een kennis bezig geweest, deze PC kreeg geen gateway via het modem, maar het modem werkte (tot gisteren) nog wel bij hem thuis. Aan de kabels is ook gedacht, alles is vervangen. En nog krijgt hij geen gateway, toen dachten we aan spyware, omdat de bak mijnsinziens aardig dicht zat maar eens Ad-Aware en Spybot S&D e.d. op een cd-rom gezet en vervolgens op de betreffende PC geinstalleerd. Dit mocht allemaal niet helpen.

  Nu het volgende probleem, nu heeft m'n oom op zijn eigen PC precies hetzelfde, ook geen gateway, herstellen helpt niets, modem werkt ook naar behoren.

  Dus weer gaan we de spyware kant op, toen Hitman maar eens gepakt, naar later bleek al eerder geinstalleerd en dus was Spy Sweeper verlopen, deze vind wel spyware, maar kan het dus niet verwijderen.

  Kortom:
  Pc krijgt geen gateway, terwijl alle hardware goed is.

  Iemand bekend met dit probleem?

  Edit:

  Zeer waarschijnlijk is het "Smartest Search" wat het probleem veroorzaakt, zou de hostsfile aanpassen.
 • Je bedoelt vast "default gateway"?

  Hoe staan de netwerk instellingen? Je zou ook een fixed gateway adres in kunnen stellen.

  Plaats anders een Hijackthis log van die PC.
 • Zeer waarschijnlijk is SmartestSearch - Scumware-remover het probleem, voor zover ik vanaf hier kan beoordelen. Zoals ik al dacht is de hostfile aangepast. Tips hoe die te herstellen? :wink:
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:51:48, on 27-4-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\D-Link\Air USB Utility\AirCFG.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  D:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  D:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\Program Files\The Cleaner\tca.exe
  D:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Trust\Easy Webscan 19200\ScanPanel\ScnPanel.exe
  D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\mpbtn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Heidi\Bureaublad\Jarno\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.jqnvcnhjvp.com/OaJIxn8jVCPnzjYHakFf0i3J2ReNkaf5Thdw895Ix4R7gjJjFZ_OybX4fdlbMR_h.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://klant.casema.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.2.1:808;gopher=192.168.2.1:808;http=192.168.2.1:808;https=192.168.2.1:808;socks=192.168.2.1:1080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://192.*
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll (file missing)
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air USB Utility] C:\Program Files\D-Link\Air USB Utility\AirCFG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] d:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "d:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] d:\Program Files\The Cleaner\tca.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] d:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Casema SnelHelp.lnk = C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\matcli.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\Program Files\Trust\Easy Webscan 19200\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124277205328
  O16 - DPF: {8731163E-77B9-4F91-9122-F112521C28AF} (MMSPlayerX Class) - http://212.41.157.233:8080/mmawap/jsp/composer/player/mmsPlayer.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by16fd.bay16.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx
  O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Info Class) - http://www0.spelpunt.nl/idtool.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - d:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

  Zou iemand deze even na willen kijken, de hostfile is intussen hersteld door de hoster. :wink:
 • De volgende regels fixen met Hijackthis:

  [b:ff33b6d641]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.jqnvcnhjvp.com/OaJIxn8jVCPnzjYHakFf0i3J2ReNkaf5Thdw895Ix4R7gjJjFZ_Oyb X4fdlbMR_h.html

  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\SPYBOT~1\SDHelper.dll (file missing)
  [/b:ff33b6d641]
  Dat laatste is iets van Spybot S&D, maar het bestand is weg en daarmee overbodig. Voor de rest zie ik niets kwaadaardigs. 8)

  Suc6 !
 • Zo slim was ik zelf ook wel geweest :lol: Helaas komt die searchbar terug..

  Edit: Anders had ik die log niet hoeven plaatsen.. :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.