Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil svp mijn logje bekijken?

Anoniem
juisterr
9 antwoorden
 • Ik wordt geconfronteerd met onduidelijke vastlopers en soms erg trage PC. Heb vorige week geformatteerd en opnieuw geinstalleerd. Helaas beginnen de problemen weer.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:41:56, on 9-5-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe
  D:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
 • En wanneer gebeurt dat, met een speciale bewerking of handeling bij het openen van bepaalde pagina"s.

  Het zou gewoon kunnen dat je virtueel geheugen niet voldoende is. Ik zie namenlijk niets Verontrustends in het logje.

  wat voor meldingen krijg je bv.
 • Hartelijk dank voor het nakijken van mijn logje. Tja, het is wat vreemd. Gebeurt zomaar dat de pc vastslaat. Echt aan te geven of het bij een bepaald stuk software gebeurt is er niet. Toetsenbord en muis reageren dan niet meer. Alleen een harde reset is dan nog mogelijk. Het enige wat ik kan aangeven is dat het vaker gebeurt als er 2 of meerdere bestanden geopend worden. Mijn PC moet dat echter gemakkelijk aan kunnen.
 • Je hebt waarschijnlijk zelf al met je virusscanner gescand in veilige modus(neem ik aan) Volgens mij is het niet malware/virus oid related.
  Misschien kan je elders op het forum(bv hardware of bij topix windows) vragen wat ze er daar van vinden. Verwijs dat wel even naar dit topic en zeg erbij dat je logje schoon is.
 • Inderdaad heb ik in de veilige modus gescand. Ga op je advies in en zal eens verder gaan vragen. Erg bedankt voor zover.
 • Citaat cami:[quote:f5b27acf8a]Ik wordt geconfronteerd met onduidelijke vastlopers en soms erg trage PC.[/quote:f5b27acf8a]
  En als de pc vast staat werkt dan nog wel het gelijktijdig intoetsen van Ctrl + Alt + Delete ?
  Als dat nog wel werkt dan zie je bij "toepassingen" de programma's die op dat moment actief waren en je ziet de melding welk programma niet meer reageert. Je kunt het nu laten beeindigen en je behoeft niet opnieuw op te starten. En je weet welk programma de boosdoener is als het tenminste een programma fout is en geen hardware probleem.
 • Ctr-Alt-Del werkt wel, maar duurt plm 5 minuten voor het erdoor komt. Momenteel heb ik weinig last, maar brrr… kan zomaar weer beginnen.
  Het ligt ook niet echt aan 1 programma. Is steeds verschillend.
  Spookt dus een beetje.
 • Wil je eerst eens een HijackThis- StartupList logje plaatsen.
  Hierin is veel duidelijker te zien wat er allemaal wordt opgestart:

  - Open [b:257917773c]HijackThis[/b:257917773c]

  - Klik op [b:257917773c]"Config"[/b:257917773c]

  - Klik op [b:257917773c]"Misc Tools"[/b:257917773c]

  - Zet een vinkje in [b:257917773c]"List also minor sections (full)"[/b:257917773c]

  - Klik op [b:257917773c]"Generate StartupList log"[/b:257917773c]

  - Klik op [b:257917773c]"Ja"[/b:257917773c] om de log te maken

  [i:257917773c]Het StartupList log wordt nu weergegeven in je kladblok.[/i:257917773c]

  - Druk (op je toetsenbord) achtereenvolgens op [b:257917773c]ctrl+a[/b:257917773c] en [b:257917773c]ctrl+c[/b:257917773c] om de gehele tekst te selecteren en te kopieren.

  - Plaats het log hier dmv de toetsen [b:257917773c]ctrl+v[/b:257917773c] (plakken)
 • Bij deze voldoe ik graag aan je verzoek:

  StartupList report, 12-5-2006, 0:12:48
  StartupList version: 1.52.2
  Started from : D:\Hijackthis\HijackThis.EXE
  Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  * Using default options
  * Showing rarely important sections
  ==================================================

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\psimreal.exe

  ————————————————–

  Listing of startup folders:

  Shell folders Common Startup:
  [C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten]
  Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

  ————————————————–

  Checking Windows NT UserInit:

  [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  NvCplDaemon = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  nwiz = nwiz.exe /install
  PinnacleDriverCheck = C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  SoundMAXPnP = C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  SoundMAX = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  APVXDWIN = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s
  SunJavaUpdateSched = C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  Easy-PrintToolBox = C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
  AnyDVD = C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  NeroFilterCheck = C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  NvMediaCenter = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  CTFMON.EXE = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  MSMSGS = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  ————————————————–

  Enumerating Active Setup stub paths:
  HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components
  (* = disabled by HKCU twin)

  [>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
  StubPath = C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /ShowWMP

  [>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}] *
  StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE

  [>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}] *
  StubPath = %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

  [{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll

  [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install

  [{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}] *
  StubPath = regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe

  [{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}] *
  StubPath = C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\mscories.dll,Install

  ————————————————–

  Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

  Shell=*INI section not found*
  SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
  drivers=*INI section not found*

  Shell & screensaver key from Registry:

  Shell=Explorer.exe
  SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\system32\logon.scr
  drivers=*Registry value not found*

  Policies Shell key:

  HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
  HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

  ————————————————–

  Checking for EXPLORER.EXE instances:

  C:\WINDOWS\Explorer.exe: PRESENT!

  C:\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Explorer\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System32\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Command\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Fonts\Explorer.exe: not present

  ————————————————–

  Checking for superhidden extensions:

  .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .exe: not hidden
  .com: not hidden
  .bat: not hidden
  .hta: not hidden
  .scr: not hidden
  .shs: HIDDEN!
  .shb: HIDDEN!
  .vbs: not hidden
  .vbe: not hidden
  .wsh: not hidden
  .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)
  .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .js: not hidden
  .jse: not hidden

  ————————————————–

  Enumerating Browser Helper Objects:

  (no name) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
  (no name) - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}
  (no name) - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}

  ————————————————–

  Enumerating Download Program Files:

  [{02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B}]
  CODEBASE = http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

  [Shockwave ActiveX Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\macromed\Director\SwDir.dll
  CODEBASE = http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/director/sw.cab

  [Office Update Installation Engine]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\opuc.dll
  CODEBASE = http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc3.cab

  [MSN Photo Upload Tool]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\MsnPUpld.dll
  CODEBASE = http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

  [MsnMessengerSetupDownloadControl Class]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\MsnMessengerSetupDownloader.ocx
  CODEBASE = http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

  [Shockwave Flash Object]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  ————————————————–

  Enumerating Windows NT/2000/XP services

  Windows Audio: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Computer Browser: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Panda CPoint Driver: system32\Drivers\cpoint.sys (autostart)
  Services voor cryptografie: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  DCOM Server Process Launcher: %SystemRoot%\system32\svchost -k DcomLaunch (autostart)
  DHCP Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  DNS Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  ElbyCDIO Driver: System32\Drivers\ElbyCDIO.sys (autostart)
  Service voor het rapporteren van fouten: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Event Log: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  Help en ondersteuning: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  HID Input Service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Server: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Workstation: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  TCP/IP NetBIOS Helper: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  NVIDIA Display Driver Service: %SystemRoot%\system32\nvsvc32.exe (autostart)
  pavdrv: system32\DRIVERS\pavdrv51.sys (autostart)
  Panda Function Service: "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe" (autostart)
  Panda Process Protection Driver: \??\C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PavProc.sys (autostart)
  Panda Process Protection Service: "C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe" (autostart)
  Panda anti-virus service: "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe" (autostart)
  Plug and Play: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  Panda Network Manager: "c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE" (autostart)
  IPSEC-services: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  Protected Storage: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  Panda IManager Service: "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe" (autostart)
  Remote Procedure Call (RPC): %SystemRoot%\system32\svchost -k rpcss (autostart)
  Security Accounts Manager: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  Task Scheduler: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Secondary Logon: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  System Event Notification: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Shell Hardware Detection: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  SoundMAX Agent Service: C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe (autostart)
  Print Spooler: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe (autostart)
  System Restore-service: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Windows Image Acquisition (WIA): %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k imgsvc (autostart)
  Thema's: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Panda TPSrv: "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe" (autostart)
  Distributed Link Tracking Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Windows User Mode Driver Framework: C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe (autostart)
  Windows Time: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  WebClient: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Windows Management Instrumentation: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Security Center: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Automatische updates: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Wireless Zero Configuration-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)


  ————————————————–

  Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

  PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
  SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

  ————————————————–
  End of report, 13.090 bytes
  Report generated in 0,266 seconds

  Command line options:
  /verbose - to add additional info on each section
  /complete - to include empty sections and unsuspicious data
  /full - to include several rarely-important sections
  /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
  /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
  /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
  /history - to list version history only

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.