Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC vcan collega wil niets meer; Hijack log.

Anoniem
juisterr
4 antwoorden
 • Hoi; ik heb hier de pc van een collega van mij staan en deze zit vol met virussen, spyware en alles wat niet goed is zegmaar……
  Als ik hem aanzet krijg ik niet anders dan virusmeldingen en internet is een groot probleem, blij dat het nu even gaat zegmaar.
  Wil iemand dit logfile die bij de pc hoort eens nazien voor mij?
  Alvast bedankt.


  [quote:ecdbc6272c]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:31:40, on 9-5-2006
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\windows\mousepad15.exe
  C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe
  C:\Program Files\webHancer\Programs\whsurvey.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\csrss.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  C:\WINDOWS\nvidGUIv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\Documents and Settings\Mark\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.zonnet.nl/leen123
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {6001CDF7-6F45-471b-A203-0225615E35A7} - C:\WINDOWS\DH.dll (file missing)
  O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: MFCOptimizeClass Object - {A6CEA0E7-6B4D-4CD9-9932-D85705CBC1A9} - C:\WINDOWS\System32\ddcyw.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {EA32FB3B-21C9-42cc-B8EF-01A9B28EDB0D} - C:\WINDOWS\System32\ddayy.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [artcom] C:\WINDOWS\System32\msctupd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lsass2.0] C:\WINDOWS\TEMP\IXP003.TMP\WINLOGON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [MS DLL Library Manager] C:\WINDOWS\System32\dllsys64.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\windows\keyboard15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\windows\mousepad15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\windows\newname15.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Survey Companion] C:\Program Files\webHancer\Programs\whsurvey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
  O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
  O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9AC54695-69A4-46F1-BE10-10C74F9520D5} - http://cabs.elitemediagroup.net/cabs/mediaview.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: ddayy - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddayy.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcca - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddcca.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddcyw - C:\WINDOWS\System32\ddcyw.dll
  O20 - Winlogon Notify: jkhfd - C:\WINDOWS\SYSTEM32\jkhfd.dll
  O20 - Winlogon Notify: MCD - %WINDIR%\system32\msg210.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: OptimalLayout - C:\WINDOWS\system32\ir00l5dm1.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\ir00l5dm1.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: sstqq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\sstqq.dll
  O20 - Winlogon Notify: StillImage - C:\WINDOWS\
  O20 - Winlogon Notify: vtsqp - C:\WINDOWS\SYSTEM32\vtsqp.dll
  O20 - Winlogon Notify: vturs - C:\WINDOWS\SYSTEM32\vturs.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: Windows Service Manager (csrss) - Unknown owner - C:\WINDOWS\csrss.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: nvidGUIv (nvidGUIv2) - Unknown owner - C:\WINDOWS\nvidGUIv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  [/quote:ecdbc6272c]
 • verwijder via [b:ea9802e693]software[/b:ea9802e693](configuratiescherm) onmiddelijk [b:ea9802e693]webHancer Survey Companion[/b:ea9802e693]
  desnoods in veilige modus.

  start opnieuw op en plaats een nieuw logje aub en zit nogal wat rotzooi in.
  Pfffff.
 • Wat ik nog vergeten was, je mist nogal wat windows updates, niet een SP1 en dat geeft als resultaat dat het systeem zo lek als een mandje is.
  Als je webhancer verwijdert hebt probeer dan je windows te updaten anders heeft de fix geen zin.

  Eric
 • Hoi, sorry dat het zo lang duurde, ik ben aan het klooien geweest…….pfff

  Afijn, dat regeltje bijna onderaan met dat nvGUIv.exe zou ook weg moeten leek mij omdat de vorige virusscan daarover viel, maar zelfs in veilige modus gaat dat niet. Op een gegeven moment had ik hem weggehaald in VM, zo in verkenner uit windows gerost maar na een herstart stond hij er weer.

  Bezig geweest met dingen verwijderen en de log is kleiner geworden, virusscan geeft aan dat er erg veel trojans in zitten echter……

  [quote:0c59b4928a]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:29:21, on 14-5-2006
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\TrojanSlayer\TrojanSlayer.exe
  E:\Documents and Settings\Mark\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.marktplaats.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {EA32FB3B-21C9-42cc-B8EF-01A9B28EDB0D} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\wmfhotfix.dll
  O20 - Winlogon Notify: ddayy - ddayy.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: ddcca - ddcca.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: sstqq - sstqq.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: StillImage - C:\WINDOWS\
  O20 - Winlogon Notify: vtsqp - vtsqp.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: vturs - vturs.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Windows Service Manager (csrss) - Unknown owner - C:\WINDOWS\csrss.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: nvidGUIv (nvidGUIv2) - Unknown owner - C:\WINDOWS\nvidGUIv.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  [/quote:0c59b4928a]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.