Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

SpyFalcon :| help!!

Anoniem
M@rc
13 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:24:42 PM, on 5/15/2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmon.exe
  C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrcmon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Speed-Link Vibration Joystick\GM_DevUpdate.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.MarcoLuten.com
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-8DA9-FD60BB9AAE33} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 3100 Series] "C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXBRKsk] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
  O4 - Startup: GM_DevUpdate.lnk = C:\Program Files\Speed-Link Vibration Joystick\GM_DevUpdate.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
 • hey..

  ik deed vandaag mijn computer aan en kwam later terug van het werk en nu komt er telkens een bericht dat er een virus is gevonden.

  maar SpyFalcon is zelf een virus en ik kan hem niet verwijderen.
  en telkens als ik een programma download om hem te verwijderen opent hij hem niet door dat virus.

  HELP! HELP!
 • Maak even een hijackthislog en post deze. Dan kunnen we zien welke tool we gaan gebruiken.
 • een watte :|
 • een HijackThis log ;)

  http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=115358

  lezen maar. 2e gedeelte.
 • doen het van geen allen.
 • Download HijackThis.
  Unzip het. Sla het bestand op in een eigen map (bv c:\hijackthis). Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op.
  Kopieer en plak de volledige inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 8:38:46 PM, on 5/15/2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmon.exe
  C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrcmon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Speed-Link Vibration Joystick\GM_DevUpdate.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.MarcoLuten.com
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-8DA9-FD60BB9AAE33} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 3100 Series] "C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXBRKsk] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
  O4 - Startup: GM_DevUpdate.lnk = C:\Program Files\Speed-Link Vibration Joystick\GM_DevUpdate.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
 • maareu..

  er staan geen mappen of installaties van SpyFalcon in m'n pc alleen het icoontje onder in de balk.
 • Download roguescanfix_setup.

  Dubbelklik op [b:b62606d663]roguescanfix_setup[/b:b62606d663] om het te installeren.

  Na de installatie krijg je de vraag om het programma te laten opstarten. Kies dan JA/YES.

  [i:b62606d663]Nota: Deze tool heeft internet connectie nodig zodat het een extra bestand kan downloaden om deze tool te laten werken.
  Indien je Firewall een alert geeft, sta het toe en blokkeer het niet
  Indien je daarna nog steeds de melding krijgt dat BFU.exe niet aanwezig is, download BFU.exe van hier.
  Unzip het en plaats BFU.exe in de c:\PROGRAM FILES\Roguescanfix-map. Dubbelklik daarna opnieuw op Roguescanfix.bat[/i:b62606d663]

  Deze tool zal sommige ongewenste programma's deïnstalleren en gerelateerde bestanden en registersleutels verwijderen.
  Indien sommige bestanden niet kunnen verwijderd worden, zal deze tool vragen of je je pc opnieuw wilt opstarten.
  Zorg er wel eerst voor dat het deïnstalleren van de ongewenste programma's voltooid is vooraleer je op 'Yes' klikt om je pc opnieuw te laten opstarten.

  Er zal een kladblokbestandje openen. Plaats de inhoud van dat bestandje in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van Hijackthis.
  (Het bestandje vind je ook in c:\program files\roguescanfix\task.txt)
 • [quote:b70f1d65e0="MarcoLuten"]maareu..

  er staan geen mappen of installaties van SpyFalcon in m'n pc alleen het icoontje onder in de balk.[/quote:b70f1d65e0]
  Dat kan hoor. Probeer de roguescanfix even.
 • Export SharedTaskScheduler key
  ——————————
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"
 • hey, ik zie het icoontje niet meer :D
  dus het is nu helemaal weg?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.