Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Last van popups - hijackthis log

Anoniem
juisterr
2 antwoorden
 • hallo, ik heb een hoeveelheid pop-ups die maar niet weggaan, ook niet na het scannen van hitman pro.. ik heb nu HJT gedownload en ik dacht stuur even het log-file

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:55:47, on 6-5-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\LQ\command.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Network Monitor
  etmon.exe
  C:\Program Files\Eset
  od32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE
  C:\defender25.exe
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\msconfig.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\taskmgr.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\GreatMemo\GreatMemo.exe
  C:\Program Files\ipwins\count.exe
  C:\DOCUME~1\Jules\APPLIC~1\MBOLS~1\smss.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\??sks\s?ool32.exe
  C:\Program Files\Weather\Weather.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Jules\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi
  edir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi
  edir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi
  edir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ctsearch.net
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R240 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R240 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R240"
  O4 - HKLM\..\Run: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender25.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\
  ewname25.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\keyboard25.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Pesa] "C:\DOCUME~1\Jules\APPLIC~1\MBOLS~1\smss.exe" -vt yazr
  O4 - HKCU\..\Run: [Sxg] C:\Program Files\??sks\s?ool32.exe
  O4 - Startup: GreatMemo.lnk = C:\Program Files\GreatMemo\GreatMemo.exe
  O4 - Startup: Weather.lnk = C:\Program Files\Weather\Weather.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: msconfig.exe
  O4 - Global Startup: taskmgr.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &MyToolBar Search - res://C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll/MENUSEARCH.HTM
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142953845305
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10242DE7-9FAB-4C69-B5E2-26698B3839A5}: NameServer = 192.168.1.1
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{10242DE7-9FAB-4C69-B5E2-26698B3839A5}: NameServer = 192.168.1.1
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\attrib.dll C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll
  O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\j0j6la1s1d.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\LQ\command.exe
  O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor
  etmon.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset
  od32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing) • Afgesplitst. Graag niet meer in andermans topic posten.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord