Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthislog julesvanhaaren

Anoniem
M@rc
2 antwoorden
 • hey, ik heb erg veel last van hardnekkige pop-ups. na meerdere malen scannen met hitman pro, zijn ze nog niet weg. heb ook geen idee hoe ik hier van af kom… daarom een logfile van hijackThis.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:55:47, on 6-5-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\LQ\command.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE
  C:\defender25.exe
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\msconfig.exe
  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\taskmgr.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\GreatMemo\GreatMemo.exe
  C:\Program Files\ipwins\count.exe
  C:\DOCUME~1\Jules\APPLIC~1\MBOLS~1\smss.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\??sks\s?ool32.exe
  C:\Program Files\Weather\Weather.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Jules\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ctsearch.net
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R240 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R240 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R240"
  O4 - HKLM\..\Run: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender25.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\newname25.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\keyboard25.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus1.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Pesa] "C:\DOCUME~1\Jules\APPLIC~1\MBOLS~1\smss.exe" -vt yazr
  O4 - HKCU\..\Run: [Sxg] C:\Program Files\??sks\s?ool32.exe
  O4 - Startup: GreatMemo.lnk = C:\Program Files\GreatMemo\GreatMemo.exe
  O4 - Startup: Weather.lnk = C:\Program Files\Weather\Weather.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: msconfig.exe
  O4 - Global Startup: taskmgr.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &MyToolBar Search - res://C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll/MENUSEARCH.HTM
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142953845305
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10242DE7-9FAB-4C69-B5E2-26698B3839A5}: NameServer = 192.168.1.1
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{10242DE7-9FAB-4C69-B5E2-26698B3839A5}: NameServer = 192.168.1.1
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\attrib.dll C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll
  O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\j0j6la1s1d.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\LQ\command.exe
  O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)
 • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Network Monitor
  Command (of Command service)
  Toolbar888

  Download Brute Force Uninstaller: http://www.merijn.org/files/bfu.zip
  Unzip/pak het uit naar zijn eigen map op je C:\ (c:\BFU).
  Lees hier hoe je op de juiste wijze moet unzippen/uitpakken:
  http://home.planet.nl/~kleyn080/unzippenXPuitleg.html

  Dubbelklik op BFU.exe om the Brute Force Uninstaller te starten.

  Naast 'scriptfile to execute'-venster zal je een klein icoontje zien: [img:0fb6a851c8]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/bfuicon.JPG[/img:0fb6a851c8]
  Klik op dat icoontje en een nieuw venster zal openen.
  Bovenaan zie je staan: 'Please enter the full URL to the script you want to execute'
  In het venster kopieer en plak je volgende url:
  http://metallica.geekstogo.com/alcanshorty.bfu

  Klik op OK
  Daarna klik je op [b:0fb6a851c8]execute[/b:0fb6a851c8] in Brute Force Uninstaller.

  Wacht tot je de boodschap [b:0fb6a851c8]complete script execution[/b:0fb6a851c8] te zien krijgt en klik daarna op [b:0fb6a851c8]OK[/b:0fb6a851c8].
  Klik [b:0fb6a851c8]exit[/b:0fb6a851c8] om het programma te beeïndigen.

  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:0fb6a851c8]
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ctsearch.net
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [Pesa] "C:\DOCUME~1\Jules\APPLIC~1\MBOLS~1\smss.exe" -vt yazr
  O4 - HKCU\..\Run: [Sxg] C:\Program Files\??sks\s?ool32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Msn Messenger] msnmsg.exe
  O4 - Global Startup: msconfig.exe
  O4 - Global Startup: taskmgr.exe
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\attrib.dll C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll[/b:0fb6a851c8]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  Al je problemen zullen nog niet opgelost zijn.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.