Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis Log - PC Traag

Anoniem
Tweaky
3 antwoorden
 • Hallo,

  Mijn (vrij nieuwe) computer is sinds vandaag veel trager dan ik gewend ben, hij reageert traag, en bij het browsen hakelt hij ernstig met scrollen. Zou een van jullie mijn HijackThis log eens willen doornemen?

  Alvast bedankt.

  LOG:
  [code:1:8bde53be51]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:50:39, on 7-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  E:\WINDOWS\System32\smss.exe
  E:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  E:\WINDOWS\system32\services.exe
  E:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  E:\WINDOWS\Explorer.EXE
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
  E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
  E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  E:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
  E:\Program Files\Norman\bin\ZLH.EXE
  E:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
  E:\WINDOWS\system32\LVComS.exe
  E:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  E:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe
  E:\Program Files\Norman\Bin\Zanda.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  E:\Program Files\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  E:\WINDOWS\System32\alg.exe
  E:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
  E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\NLClient.exe
  E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
  E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  E:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  E:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe
  E:\Documents and Settings\Bas H\Mijn documenten\Mijn Downloads\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lh-online.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Exploder - Provided by LH-Online.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] E:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] E:\Program Files\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] E:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] E:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "E:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] E:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "E:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Subscribe in default RSS reader - E:\Documents and Settings\—-\Application Data\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {248AB1C0-50DB-4D82-A15D-2E694F30B4E4} (Inet4.CInet4) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/Inet4.CAB
  O16 - DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} (HtmlHelpViewer.CViewerHtml) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/HtmlHelpViewer.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137609057000
  O16 - DPF: {642F50E7-244A-11D5-956E-0040339BF4B0} (Inet1.CInet1) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/Inet1.CAB
  O16 - DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} (TSCCInstall Class) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/tsccinst.cab
  O16 - DPF: {9D23DDAA-D04A-4384-8C51-7B226626A14C} (IBarre0.CManag) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/ENIBP.CAB
  O16 - DPF: {D34D6048-E232-4889-B08C-AF4AFE87A6F6} (ENIInetTools.clsManager) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/ENIInetTools.CAB
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
  O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  [/code:1:8bde53be51]
 • Wow! Wat een imposante log!
  Er staan zover ik kan zien geen slechte malware in (mede dankzij Windowsdefender?) Ik denk eerder dat je PC traag is omdat er zoveel op de achtergrond draait. Probeer eens wat overbodige zaken te verwijderen met het handige programma [b:7cfaa0c554]autoruns[/b:7cfaa0c554]. Die vindt je op de website van Sysinternals:

  http://www.sysinternals.com/Utilities/Autoruns.html

  De volgende regels kun je sowieso verwijderen:

  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

  O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
 • Die O18 sleutels kan je best niet fixen.
  De "File missing" is in dit geval, een valse melding van Hijackthis. :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.