Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack This Log

Anoniem
None
31 antwoorden
 • L.S.

  Errorsafe is op de PC binnengekomen. Om het te verwijderen heb ik diverse antispyware gedraaid, en als laatste HijackThis. Ik wil een van jullie deskundigen vragen om de log te beoordelen en aan te geven of Errorsafe geheel verwijderd is, en of er nog andere spyware over is, cq wat te doen om het systeem schoon te krijgen.

  Gedraaide anti-spyware:
  Adaware, updated 10 juni 2006; CWShredder, gedownload 10 juni 2006; spybot, updated 10 juni 2006; SPywareBlaster, updated 10 juni 2006; stinger mc afee worm killer van 9 aug 2004.
  Adaware vond vele (80) critical zaken, en die zijn verwijderd. De overige programma's vonden niets meer. Ik heb Adaware daarna nogmaals laten draaien, maar die bleef dan steed steken bij 75865 gescande files, mar nog niet klaar was met de full system scan. Ook herstarten, uitzetten-aanzetten brachten daarin geen verandering. Duidt dit op spyware/malware?

  Bij voorbaat zeer bedankt voor de analyse van de file!

  Jean

  Hierbij de HijackThis log:

  ===============================

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:19:46, on 11-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAKDRV.exe
  C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAUSBKBD.EXE
  C:\Program Files\anti-spyware\Hijack This\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.planet.nl/zoeken/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.compaqnet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\anti-spyware\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Print House 2000] "E:\Setup32.exe" /rspfile="C:\WINDOWS\Corel\Corel Print House 2000\5\RECOVERY.CSW" /g+ /close /df="setup\projectnl.csw, setup\compnl.csw" /LANG=NL
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZUxdm080YYNL
  O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Etomi\Plugins\RazaWebHook.dll/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.compaqnet.nl/
  O15 - Trusted Zone: http://www.belastingdienst.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mas-ladret.com
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp08.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  ==============================
 • Ik ga even kijken of ik wat zie.
 • Download, installeer en update de free trial versie van Ewido Security Suite http://www.ewido.net/en/download/

  1. Tijdens de installatie, onder [b:a6e1f998ed]"Additional Options",[/b:a6e1f998ed] haal je de vinkjes weg bij [b:a6e1f998ed]"Install background guard"[/b:a6e1f998ed] en [b:a6e1f998ed]"Install scan via context menu".[/b:a6e1f998ed]

  2. Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:a6e1f998ed]"Database could not be found!"[/b:a6e1f998ed]. Klik dan op OK. Dit is normaal.

  3. In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop.

  4. Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden[b:a6e1f998ed] "Update successful"[/b:a6e1f998ed] staan.

  5. Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen

  Start je computer op in VEILIGE MODUS http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm

  [b:a6e1f998ed]*BELANGRIJK*[/b:a6e1f998ed] Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. (klik hier voor hulp)
  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Verwijder bij Software
  [b:a6e1f998ed]MyWebSearch[/b:a6e1f998ed]  Start HJT opnieuw en doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan en klik op fix checked.

  [b:a6e1f998ed]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc =0413&s=search&ap=b204
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZUxdm080YYNL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)[/b:a6e1f998ed]

  C:\Program Files\[b:a6e1f998ed]MyWebSearch\SrchAstt\[/b:a6e1f998ed]

  [b:a6e1f998ed]start Ewido[/b:a6e1f998ed]

  Open Ewido Security Suite


  * klik op Scanner
  * Klik op complete system scan
  * Laat het programma je pc scannen

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op OK
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zienBewaar rapport


  * Klik op Bewaar rapport
  * Sla het rapport op op je bureaublad
  * Sluit Ewido af

  Herstart je computer in normale modus.

  plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van Ewido.
 • Hoi Eric,

  Dank voor je snelle reactie! Ik zal e.e.a. zoals je beschreven hebt uitvoern en de rapporten posten.

  Thx!

  Jean
 • Hoi Eric,

  Ik heb je instructies uitgevoerd. Ewido vond nog eens 20 critical items, en heeft ze verwijderd.

  Zoals je vroeg hierbij de logs: als eerste die van Ewido, de tweede is van HighJackThis.

  Graag verneem ik van je of het systeem schoon is of welke acties nog nodig zijn.

  Nogmaals bedankt voor je moeite en snelheid!!

  Groeten,

  Jean

  ======

  Ewido scan report (Ewido Scan rapport_20060611 #1.txt)

  ———————————————————
  ewido anti-malware - Scan rapport
  ———————————————————

  + Gemaakt op: 23:24:49, 11-6-2006
  + Rapport samenvatting: A7646154

  + Scan resultaten:

  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@com[2].txt -> TrackingCookie.Com : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@e-2dj6wfliqpc5sco.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@e-2dj6wjkoehczsgq.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@kpn.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@microsofteup.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@oewabox[2].txt -> TrackingCookie.Oewabox : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@opodo.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@sales.liveperson[2].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@server3.web-stat[2].txt -> TrackingCookie.Web-stat : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@stats1.reliablestats[1].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@tacoda[1].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@tpgpost.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Cookies\janssen@yadro[1].txt -> TrackingCookie.Yadro : Schoongemaakt met een backup
  C:\Documents and Settings\janssen\Mijn documenten\ErrorSafeInstall_nl.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.d : Schoongemaakt met een backup


  ::Einde rapport (Ewido Scan rapport_20060611 #1.txt)

  ================

  HJT log (hijackthis log 20060611 #2.txt)

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:29:52, on 11-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\anti-spyware\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAKDRV.exe
  C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAUSBKBD.EXE
  C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\anti-spyware\Hijack This\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.planet.nl/zoeken/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.compaqnet.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\anti-spyware\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Print House 2000] "E:\Setup32.exe" /rspfile="C:\WINDOWS\Corel\Corel Print House 2000\5\RECOVERY.CSW" /g+ /close /df="setup\projectnl.csw, setup\compnl.csw" /LANG=NL
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZUxdm080YYNL
  O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Etomi\Plugins\RazaWebHook.dll/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.compaqnet.nl/
  O15 - Trusted Zone: http://www.belastingdienst.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mas-ladret.com
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp08.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\anti-spyware\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  einde HJT log (hijackthis log 20060611 #2.txt)

  ===================
 • Start op in veilige modus en start dan HJT opnieuw , vink onderstaande regels aan en klik op fix checked.

  [b:8f97651475]R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZUxdm080YYNL[/b:8f97651475]


  Verwijder via verkenner het volgende bestand.
  C:\PROGRA~1\[b:8f97651475]MYWEBS~1\bar[/b:8f97651475] ~~ jij zie de hele naam.


  Start opnieuw op en plaats een nieuw logje ter controle aub.

  Vertel ook of je problemen nu over zijn.
 • Hoi Eric,

  Ik heb je instructies uitgevoerd, en hieronder het resulterende HJT-logfile geplaatst.

  De PC lijkt het nu sneller te doen, en van Errorsafe is geen spoor meer merkbaar. Maar ja, dat laatste is natuurlijk geen zekere indicatie :-))
  Logfile of HijackThis v1.99.1 (hijackthis log 20060612 #3)
  Scan saved at 11:41:18, on 12-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\anti-spyware\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAKDRV.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe
  C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Compaq\eakdrv\EAUSBKBD.EXE
  C:\Program Files\anti-spyware\Hijack This\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.planet.nl/zoeken/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.compaqnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\anti-spyware\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Print House 2000] "E:\Setup32.exe" /rspfile="C:\WINDOWS\Corel\Corel Print House 2000\5\RECOVERY.CSW" /g+ /close /df="setup\projectnl.csw, setup\compnl.csw" /LANG=NL
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Compaq\eakdrv\STARTDRV.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\BenQ\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.compaqnet.nl/
  O15 - Trusted Zone: http://www.belastingdienst.nl
  O15 - Trusted Zone: www.mas-ladret.com
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp08.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\anti-spyware\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • wil je als je die nog niet hebt adaware nog even downloaden updaten en laten runnen aub.
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=767351#767351

  problemen nu over??
 • Hoi Eric,

  Ik heb Adaware met updates nog eens gedraaid en weer blijft ie hangen bij 77600ste file.
  Buiten dat zijn de problemen over.

  Ik ga Adaware nu verwijderen en herinstalleren, en kijken wat dan het resultaat is.

  Ik hou je op de hoogte.
  Grtz,

  Jean
 • Weet je toevallig welk file dat is waar hij op blijft hangen??
 • Hoi Eric,

  Ik weet niet op welke file hij blijft hangen, wel dat ie steeds tijdens de deep registry scan blijft hanegn. Ik heb verschillende scan-varianten geprobeerd, en op dat onderdeel blijft ie dan steeds hangen.
  Hoe kan ik Adaware een logfile laten maken, die toch opvraagbaar is als Adaware blijft hangen?

  Dank weer & groeten,

  Jean
 • Download Ccleaner
  update hem en doe een scan (aan de linkerkant staan icoons, eerst die met het stoffertje doen, laat hem scannen en doe daarna opschonen, twee keer opschonen)
  Daaronder staat een icoon met problemen, klik die aan en doe een scan, klik op fouten reparen (indien fouten aanwezig) en maak een backupmapje op je pc.

  Leeg je temp-mappen (
 • Hoi Eric,

  Dank weer!
  Ik heb je instructies uitgevoerd. Ik snapte alleen niet welek toetsen of iconen je bedoelt met je instructie "Open Internet" voor het legen van de cache. Die heb ik dus overgeslagen.
  Ccleaner had 3 runs nodig om alle register-problemen op te lossen.

  Adaware blijft nog steeds hangen in "Deep scanning local registry". Achter het blauwe pijltje op het scanscherm staat "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shard DLLs…".
  Duidt dit op een probleem dat opgelost zou moeten worden, of kunnen we het hierbij laten?

  Dank weer!

  Jean
 • ik zal eens vragen aan M@rc, ik weet het helaas niet om eerlijk te zijn.
 • Wil je Adaware eens laten runnen in veilige modus aub.
 • Hoi Eric,

  Ook in de Veilige modus blijft Adaware hangen! Wat nu? Doorploeteren of er mee stoppen? Is regelmatig de spyware-killers laten draaien voldoende om evt. spyware die Adaware laat hangen uit de weg te ruimen?

  uitziend naar je reactie,
  grtz,

  Jean
 • Zit jij toevallig op een netwerk?? wil je dan de netwerkondersteuing uitzetten en adaware nogmaals laten runnen.
 • Hoi Eric,

  De PC zit nu gedurende het schonen niet op het internet. Bij netwerkverbindingen staan de netwerkkaart zelf en de LAN vrbinding met de provider zelf bij 'Netwerkverbindingen'.
  Het forum werk ik bij via een andere PC die wel op het net zit.

  Adaware op de probleem-PC blijft hangen als met de netwerkkaart verbinding is gemaakt en de LAN verbinding is ingeschakeld. en blijft ook hangen als die beide zijn uitgeschakeld.

  Wat nu? Is deinstalleren en Adaware opnieuw downloaden, installeren, upgrades halen en dan weer scannen een oplossing?

  Ben benieuwd naar je advies.

  Dank & groeten,

  JEan
 • Zorg dat je pc een echte stand allone word. Haal dus je netwerkkabel eruit en je internetverbinding kaber(als dat al niet dezelfde is) zodat je pc niet in verbinding staat met andere pc's . Start dan op in veilige modus en probeer dan eens te scannen.
 • Hoi Eric,

  Dank voor je reactie. De PC was al kabelloos toen ik de scans uitvoerde, met het bekende resultaat ..

  Zullen we maar stoppen of loop ik dan grote risico´s?

  Grtz,

  Jean

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.