Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hyackthislog vanwege...

Anoniem
diana
11 antwoorden
 • … eruitgegooid worden bij SonicStage tijdens overzetten bestand op de computer. Computer gaf een dof geluid en ging uit.
  Even later een storing bij het overzetten van muziek op een mp3-speler. Die staat nu nog steeds op "Connected… don't remove usb" en er is verder geen beweging meer in te krijgen.

  Los van dit probleem, dat ik ook elders zal plaatsen, wil ik even het risico uitsluiten dat er er spyware of iets dergelijks dwarszit. Spybot, Adaware en Ewido is uitgevoerd. Zij vonden alledrie alleen tracking cookies, die ik heb verwijderd. Daarna deze hyackthislog gemaakt:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:24:00, on 19-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\floater.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QMusic] "C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7 -reboot 1
  O4 - Startup: Koppensneller.lnk = C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {341FF14B-00CB-49F5-A427-A164DF1D5E1F} (MALPlaybackCtrl Class) - http://musicstore.connect.com/XSL/mb_us/html/activexplayer/SMALStreaming.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124110007421
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

  Bedankt alvast voor het nakijken.
 • Ik ga kijken
  8)
 • Ik zie niks bijzonders, heb je wel in veilige modus gescand met Ewido??
 • [quote:fee0c5d8ef="juisterr"]Ik zie niks bijzonders, heb je wel in veilige modus gescand met Ewido??[/quote:fee0c5d8ef]

  Nee, dat kan niet want het is een online scanner.
  Ik zal AVG laten draaien in veilige modus.
 • Download, installeer en update de free trial versie van Ewido Security Suite http://www.ewido.net/en/download/

  1. Tijdens de installatie, onder [b:4443236865]"Additional Options",[/b:4443236865] haal je de vinkjes weg bij [b:4443236865]"Install background guard"[/b:4443236865] en [b:4443236865]"Install scan via context menu".[/b:4443236865]

  2. Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:4443236865]"Database could not be found!"[/b:4443236865]. Klik dan op OK. Dit is normaal.

  3. In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop.

  4. Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden[b:4443236865] "Update successful"[/b:4443236865] staan.

  5. Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen

  Start je computer op in VEILIGE MODUS http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm

  [b:4443236865]*BELANGRIJK*[/b:4443236865] Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. (klik hier voor hulp)
  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  [b:4443236865]start Ewido[/b:4443236865]

  Open Ewido Security Suite


  * klik op Scanner
  * Klik op complete system scan
  * Laat het programma je pc scannen

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op OK
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zienBewaar rapport


  * Klik op Bewaar rapport
  * Sla het rapport op op je bureaublad
  * Sluit Ewido af

  Herstart je computer in normale modus.

  plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van Ewido.
 • Oké, zal ik morgen doen.

  Zonet in veilige modus AVG gedraaid (virusscanner) Daaruit kwam dit:
  Partitiontable (MBR) reading error
  Bootsector of disk C: reading error
  C:\windows\system32\shell32dll change
  Op 13-06 zag ik dat hij een trojan horse generic.VFI had gevonden bij Hitman Pro. Ik herinner me een melding en dat ik hem heb laten repareren. Hitman pro is sindsdien niet meer bruikbaar.

  Adaware vond niets.

  Spybot vond wederom Casale Media, terwijl hij die in niet-veilige modus al gerepareerd had vandaag.
 • Tja Hitmanpro he, wil je Hitmanpro uninstallen met alle componenten aub.

  Het is beter om later ad aware en spybot S&D apart te downloaden en te gebruiken.
 • [quote:0ad6364bce="juisterr"]Tja Hitmanpro he, wil je Hitmanpro uninstallen met alle componenten aub.

  Het is beter om later ad aware en spybot S&D apart te downloaden en te gebruiken.[/quote:0ad6364bce]

  Oké, gedaan.

  Hierbij de scan van Ewido in veilige modus, dat overigens niet de options had zoals hierboven staat weergegeven.

  ———————————————————
  ewido anti-spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 9:34:35 20-6-2006

  + Scan result:  :mozilla.192:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
  :mozilla.438:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.71i : No action taken.
  :mozilla.105:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.
  :mozilla.106:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.
  :mozilla.91:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.92:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.93:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.94:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.95:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : No action taken.
  :mozilla.441:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.442:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.443:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.444:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.445:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.514:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.56:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.57:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.58:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.59:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.60:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.61:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.
  :mozilla.593:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.
  :mozilla.594:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.
  :mozilla.595:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.
  :mozilla.217:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.
  :mozilla.10:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.11:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.12:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.13:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.14:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.15:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.16:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.17:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.18:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.20:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.7:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.8:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.9:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.
  :mozilla.288:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.
  :mozilla.289:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.
  :mozilla.511:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Realtracker : No action taken.
  :mozilla.524:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.525:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.526:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.527:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.528:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.529:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.530:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.531:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Reliablestats : No action taken.
  :mozilla.291:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : No action taken.
  :mozilla.130:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.300:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.301:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.302:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.303:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.
  :mozilla.46:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.474:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.475:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.476:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.477:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.478:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.479:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.47:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.480:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.481:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.482:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.483:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.484:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.485:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.486:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.487:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.488:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.489:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.490:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.491:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.492:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.493:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.494:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.495:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.496:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.497:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.498:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.499:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.500:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.501:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.502:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.503:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.53:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.54:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : No action taken.
  :mozilla.314:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : No action taken.
  :mozilla.319:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.320:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.321:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.322:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.323:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.324:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.
  :mozilla.332:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.333:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.
  :mozilla.351:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.352:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.353:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.354:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.355:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.
  :mozilla.359:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.
  :mozilla.384:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : No action taken.
  :mozilla.385:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : No action taken.
  :mozilla.386:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : No action taken.
  :mozilla.427:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.
  :mozilla.428:C:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0a42b5n7.Standaardgebruiker\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.


  ::Report end

  Weer veel trackingCookies. Hoe kom je daar van af?
 • och, cookies, geen paniek hoor.

  verwijder ze simpel met onderstaand programma.
  Download [b:dccc021d21]ATF cleaner[/b:dccc021d21] (by Atribune)

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:dccc021d21]Select All[/b:dccc021d21].
  Klik op de knop [b:dccc021d21]Empty Selected[/b:dccc021d21].

  Gebruik je ook Firefox als browser:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:dccc021d21]Select All[/b:dccc021d21].
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords";)
  Klik op de knop [b:dccc021d21]Empty Selected[/b:dccc021d21].

  Gebruik je ook Opera als browser:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:dccc021d21]Select All[/b:dccc021d21].
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop [b:dccc021d21]Empty Selected[/b:dccc021d21].
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:dccc021d21]Exit[/b:dccc021d21] om het programma af te sluiten.

  Start Ewido nogmaals in veilige modus en laat het alles verwijderen wat het vind.

  mag ik daarna weer een vers HJT logje aub.
 • Ewido vond nu twee cracking cookies bij Mozilla.
  Hier is de nieuwe log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:30:46, on 20-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
  C:\Program Files\WinPortrait\floater.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPBPRO.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files\WinPortrait\wpctrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QMusic] "C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Logitech\MediaLife\MediaLifeService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7 -reboot 1
  O4 - Startup: Koppensneller.lnk = C:\Program Files\Telegraaf Koppensneller\Koppensneller.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {341FF14B-00CB-49F5-A427-A164DF1D5E1F} (MALPlaybackCtrl Class) - http://musicstore.connect.com/XSL/mb_us/html/activexplayer/SMALStreaming.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124110007421
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
 • Alles schoon zo te zien, heb je nu nog problemen??

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.