Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this log, spyware probleem.

Anoniem
M@rc
6 antwoorden
  • Zou iemand mijn Hijackthis log willen bekijken kheb namelijk last van spyware dat er niet zo makkelijk af gaat. Ik krijg een pop up dat mijn computer geïnfecteerd is met een virus en dat ik bepaalde software moet installeren. http://gigabase.christian.net/image1.jpg

    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 16:00:21, on 25-6-2006
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe
    D:\webserver\mysql\bin\mysqld-nt.exe
    D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
    C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    D:\Software\Anti-Spyware\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startonline.christian.net/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay
    O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [WINCINEMAMGR] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
    O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
    O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
    O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1148819783890
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
    O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://ogvo.ath.cx:81/activex/AMC.cab
    O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
    O23 - Service: pcAnywhere Host Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
    O23 - Service: CA ISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
    O23 - Service: mysql - Unknown - D:\webserver\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe (file missing)
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe
    O23 - Service: wampmysqld - Unknown - D:\webserver\mysql\bin\mysqld-nt.exe

    Alvast Bedankt,

    Leroy
  • Je plaatje werkt niet. Zet het even op imageshack.us (bijvoorbeeld).
    Je gebruikt een verouderde versie van hijackthis.
  • Logfile of HijackThis v1.99.0

    binnen hijackthis kan je nog updaten naar 1.99.1 wat de laatste versie (tot nu toe) is

    plaats hiermee een nieuwe log

    zullen anderen er naar kijken wat er fout is
  • Hier is het plaatje:
    [img:9062ea8c6d]http://img143.imageshack.us/img143/2019/image11nc.th.jpg[/img:9062ea8c6d]

    En de nieuwe Log:

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 16:35:48, on 25-6-2006
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe
    D:\webserver\mysql\bin\mysqld-nt.exe
    D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    D:\Software\hijackthis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startonline.christian.net/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay
    O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [WINCINEMAMGR] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
    O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
    O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
    O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1148819783890
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
    O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://ogvo.ath.cx:81/activex/AMC.cab
    O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
    O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll
    O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
    O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe
    O23 - Service: mysql - Unknown owner - D:\webserver\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe (file missing)
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    O23 - Service: wampapache - Unknown owner - D:\webserver\apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
    O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\webserver\mysql\bin\mysqld-nt.exe

    Groetjes Leroy
  • Download roguescanfix_setup.
    Dubbelklik op [b:8864c68f6e]roguescanfix_setup[/b:8864c68f6e] om het te installeren.
    Na de installatie krijg je de vraag om het programma te laten opstarten. Kies dan JA/YES.
    [i:8864c68f6e]Note: Deze tool heeft internet connectie nodig zodat het een extra bestand kan downloaden om deze tool te laten werken.
    Indien je Firewall een alert geeft, sta het toe en blokkeer het niet
    Indien je daarna nog steeds de melding krijgt dat BFU.exe niet aanwezig is, download BFU.exe van hier.
    Unzip het en plaats BFU.exe in de c:\PROGRAM FILES\Roguescanfix-map. Dubbelklik daarna opnieuw op Roguescanfix.bat[/i:8864c68f6e]
    Er zal een dosvenster openen met een keuzemenu.
    Kies hier optie #1: Run roguescanfix

    Deze tool zal sommige ongewenste programma's deïnstalleren en gerelateerde bestanden en registersleutels verwijderen.
    Indien sommige bestanden niet kunnen verwijderd worden, zal deze tool vragen of je je pc opnieuw wilt opstarten.
    Zorg er wel eerst voor dat het deïnstalleren van de ongewenste programma's voltooid is vooraleer je op 'Yes' klikt om je pc opnieuw te laten opstarten.

    Lost dit je probleem niet op, dan gebruik je optie 2. Die verwijdert ook alle ongekende varianten.
  • Erg bedankt, ik ben er vanaf, het programmaatje heeft zijn werk goed gedaan!

    Groetjes Leroy

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.