Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Beveiligingsinstellingen

Anoniem
Ruurd
4 antwoorden
 • Hallo,

  De laatste tijd merk ik dat als ik met Firefox bepaalde sites wil bezoeken, deze niet bereikbaar zijn. Ik krijg dan een melding van Firefox ( zie afbeelding).

  Als ik met Internet Explorer iets van een bepaalde site wil installeren dan krijg ik ook een beveiligingsmelding ( zie onderaan dezelfde afbeelding).

  Ik heb een proxyserver maar als ik deze uitzet hou ik het probleem. Is er iemand die weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?

  De afbeelding is te zien op de volgende link:

  [img:75a86649cd]http://img114.imageshack.us/img114/5043/beveiligingsinstellingen3px.th.jpg[/img:75a86649cd]

  Ruurd
 • Misschien dat flink opruimen helpt

  * [u:3091960b35]Clean de Cache and Cookies in
 • Hallo,

  Allereest dank voor je reactie. Ik heb alle 'opdrachten' uitgevoerd. Echter geen resultaat. Verder maak ik sowieso elke dag mijn computer schoon met CCleaner, Tune Up Utities,Window Washer etc. Ook scan ik elke week mijn computer op spy/adware en doe ik een virusscan.

  Hieronder toch maar even een Hijack logje:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:16:31, on 2-7-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\anvshell.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\Program Files\PocoMail4\Poco.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
  c:\program files\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
  c:\program files\mcafee.com\shared\mghtml.exe
  C:\Documents and Settings\Ruurd\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ruurd
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: 1.MXstream.lnk = ?
  O4 - Startup: 2.PocoMail 4.lnk = C:\Program Files\PocoMail4\Poco.exe
  O4 - Startup: 3.ITouch.lnk = C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm
  O8 - Extra context menu item: Enqueue in Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdieenq.htm
  O8 - Extra context menu item: Leech with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\leechie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {E991BDE0-9816-4094-853E-6BDB60F0342D} (Get_ActiveX Control) - http://apps.corel.com/nos_dl_manager/plugin/IENetOpPlugin.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70BE05C3-359A-4DB2-AFF1-FE2F98B7D8F9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7CF7D73-6D9C-4A8A-B698-AD47C811E15C}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

  Groet,
  Ruurd
 • Download en installeer .[list:dd3ef1e7cf]
  Na de installatie, open Ewido Anti-Spyware 4.0:
  * onder "[b:dd3ef1e7cf]Status[/b:dd3ef1e7cf]", klik op [b:dd3ef1e7cf]Change state[/b:dd3ef1e7cf] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:dd3ef1e7cf]inactive[/b:dd3ef1e7cf]!)
  * onder "[b:dd3ef1e7cf]Update[/b:dd3ef1e7cf]", klik op de [b:dd3ef1e7cf]Start update[/b:dd3ef1e7cf] knop.
  * onder "[b:dd3ef1e7cf]Scanner[/b:dd3ef1e7cf]", tab "Settings":[list:dd3ef1e7cf]- onder "How to act?", klik op "[u:dd3ef1e7cf]Recommended actions[/u:dd3ef1e7cf]" en selecteer [b:dd3ef1e7cf]Quarantine[/b:dd3ef1e7cf]. ([b:dd3ef1e7cf]ZEER BELANGRIJK![/b:dd3ef1e7cf])
  - onder "Reports", selecteer [b:dd3ef1e7cf]Automatically generate report after every scan[/b:dd3ef1e7cf] en [u:dd3ef1e7cf]verwijder[/u:dd3ef1e7cf] het vinkje bij [b:dd3ef1e7cf]Only if threats were found[/b:dd3ef1e7cf][/list:u:dd3ef1e7cf]
  Sluit Ewido. Laat het [b:dd3ef1e7cf]nog niet[/b:dd3ef1e7cf] scannen.[/list:u:dd3ef1e7cf]

  Start je computer op in VEILIGE MODUS http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm

  [b:dd3ef1e7cf]*BELANGRIJK*[/b:dd3ef1e7cf] Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. (klik hier voor hulp)
  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Start HJT opnieuw en vink onderstaande regel aan en klik op fix checked.

  [b:dd3ef1e7cf]O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe[/b:dd3ef1e7cf]

  zoek met verkenner naar onderstaand bestand en verwijder het.(dikgedrukt)
  C:\Program Files\Common Files\[b:dd3ef1e7cf]BOONTY[/b:dd3ef1e7cf] (Naam een beetje ingekort)


  Start

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.