Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log beoordelen

Anoniem
juisterr
5 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb met een computer wat problemen: beetje traag, met name op internet. Heb reeds van alles geprobeerd, onder andere met Spybot en AdAware. Die vonden wel een en ander, maar dat was niet echt de oorzaak. De virusscanner (McAfee Enterprise) loopt op ca. 1/3 van het totaal te scannen geheel vast. Ook de Online versie van Network Associates loopt vast (althans IE loopt vast). Zouden jullie eens een blik op onderstaand Hijackthis log willen werpen, want ik weet even niet meer hoe nu verder te gaan. Alvast bedankt voor de moeite.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:01:56, on 4-7-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\td\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Multimedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4795/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
 • Download en installeer .[list:87618c0407]
  Na de installatie, open Ewido Anti-Spyware 4.0:
  * onder "[b:87618c0407]Status[/b:87618c0407]", klik op [b:87618c0407]Change state[/b:87618c0407] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:87618c0407]inactive[/b:87618c0407]!)
  * onder "[b:87618c0407]Update[/b:87618c0407]", klik op de [b:87618c0407]Start update[/b:87618c0407] knop.
  * onder "[b:87618c0407]Scanner[/b:87618c0407]", tab "Settings":[list:87618c0407]- onder "How to act?", klik op "[u:87618c0407]Recommended actions[/u:87618c0407]" en selecteer [b:87618c0407]Quarantine[/b:87618c0407]. ([b:87618c0407]ZEER BELANGRIJK![/b:87618c0407])
  - onder "Reports", selecteer [b:87618c0407]Automatically generate report after every scan[/b:87618c0407] en [u:87618c0407]verwijder[/u:87618c0407] het vinkje bij [b:87618c0407]Only if threats were found[/b:87618c0407][/list:u:87618c0407]
  Sluit Ewido. Laat het [b:87618c0407]nog niet[/b:87618c0407] scannen.[/list:u:87618c0407]

  Start op in veilige modus(tijdens opstarten op F8 drukken,"getapt"en dan kiezen voor veilige modus)

  Start
 • Ewido geinstalleerd en beschreven acties uitgevoerd. Dit resulteerde in het volgende rapport:

  ———————————————————
  ewido anti-spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 17:26:00 5-7-2006

  + Scan result:  C:\Documents and Settings\Bas\Local Settings\Temp\lredbooo.sys -> Backdoor.Genlot.DX : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Local Settings\Temp\lredbooo.sys -> Backdoor.Genlot.DX : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@maxis.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@microsofteup.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@tgn.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@ostg.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@www.belstat[2].txt -> TrackingCookie.Belstat : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@www.burstbeacon[2].txt -> TrackingCookie.Burstbeacon : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@www.burstbeacon[2].txt -> TrackingCookie.Burstbeacon : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@www.burstbeacon[2].txt -> TrackingCookie.Burstbeacon : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@www.burstnet[1].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@burstnet[1].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@cj[1].txt -> TrackingCookie.Cj : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@com[2].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@com[2].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@doubleclick[2].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@c.enhance[1].txt -> TrackingCookie.Enhance : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@www.epilot[1].txt -> TrackingCookie.Epilot : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wfkocpdpcco.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wfl4uhdzskq.stats.esomniture[1].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wgk4uldpego.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wgkiajazgcp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wjl4whajiho.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wjl4woajcco.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wjlokjdpiep.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@e-2dj6wjmisiazsbp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@adopt.euroclick[2].txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ehg-dig.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@ehg-idgentertainment.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ivwbox[2].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@ivwbox[2].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@komtrack[1].txt -> TrackingCookie.Komtrack : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@sales.liveperson[2].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@data3.perf.overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@data3.perf.overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ads.realcastmedia[2].txt -> TrackingCookie.Realcastmedia : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@stats1.reliablestats[2].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@stats1.reliablestats[1].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ads1.revenue[1].txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@starware[2].txt -> TrackingCookie.Starware : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@h.starware[1].txt -> TrackingCookie.Starware : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@try.starware[1].txt -> TrackingCookie.Starware : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@tacoda[1].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@server3.web-stat[1].txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@yadro[1].txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Cookies\bas@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Bas\Local Settings\Temp\Cookies\bas@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Mariëlle\Cookies\mariëlle@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\tom\Cookies\tom@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup (quarantined).


  ::Report end
 • Ik zie 4 namen maar ik zie 1 logje, zijn deze namen allemaal andere accounts op deze pc ,? Zo ja mag ik dan van elke account een logje zien aub.  Bas
  Mariëlle
  Administrator
  Tom

  Bvd
  Juisterr
 • En terwijl ik de overige accounts aan het scannen ben, schiet me ineens weer te binnen dat ik, toen ik deze PC heb ingericht, een image van de 'verse' installatie heb gemaakt. Ik voel er veel voor om niet verder te speuren, het image terug te zetten en de PC (nog wat verder dichtgetimmerd) weer voor fris en schoon te verklaren!

  @ juisterr: Sorry dat ik hier zelf niet eerder aan gedacht heb. In elk geval bedankt voor het meedenken!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.