Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijacklog

Anoniem
M@rc
52 antwoorden
 • hallo forummers,

  mijn computer sluit de laatste tijd zomaar ineens af om daarna weer op te starten. Hiervoor deed hij dat niet.
  Het probleem blijft ook nadat virusscan, ccleaner, adaware, CWshredder en spybot hun werk hebben gedaan.
  Is er misschien iets te zien in het logje?

  [quote:cc11e905c6]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:11:06, on 6-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {3FA1C3ED-E7D1-233B-9939-997D387D785F} - TorontoMail.dll (file missing)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {96F4BBF2-F3E1-07F4-2D2B-A12F70C38641} - barint.dll (file missing)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: MyIEMonitorObject Object - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Brong32] Uint32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [jopplerg] utsgmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dmych.exe] C:\WINDOWS\system32\dmych.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [systemdll] xxtoolbar.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dePloy] NsCplTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [dmofs.exe] C:\WINDOWS\system32\dmofs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [pizda] MONITER.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [bnui] BoundRec.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [progmen] zxc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [slamm] bhoserv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SysEntry] startman.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{79694E16-98E3-4B41-B2FD-1D9A726226D8}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8658D359-E5A4-4638-B1C4-E9C2F764B2AD}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  [/quote:cc11e905c6]
 • Misschien kun je na dit alles wat je al gedaan hebt, Hitman Pro over je systeem laten lopen. Misschien vindt die iets op je computer terug wat dit veroorzaakt….

  Succes !

  P.s. : www.hitmanpro.nl > download
 • hitman pro is niet meer zo goed als het geweest is

  je kan beter de progjes los draaien die in hitman pro zitten

  hierna weer een nieuwe hjt hier plaatsen

  kunnen de echte doorsplitters verder
 • [quote:23b23f9335="sjouwer"]hitman pro is niet meer zo goed als het geweest is

  je kan beter de progjes los draaien die in hitman pro zitten

  hierna weer een nieuwe hjt hier plaatsen

  kunnen de echte doorsplitters verder[/quote:23b23f9335]

  Volkomen gelijk Sjouwer.

  Je hebt een wareoutinfectie, misschien kan je een screenshot plaatsen van de desktop waar de icoons van wareout en de melding goed op staan??


  Download de
 • Is U daar nog??
 • Alvast bedankt voor de antwoorden!

  Wegens een onvoorziene omstandigheid ben ik de hele dag niet in de buurt van de computer geweest. Morgen zal ik aan de de tips gaan werken en de resultaten posten.

  Voor nu: een goede nacht gewenst :)
 • Hier de nieuwe log:


  Fixwareout ver 1.003
  Last edited 07/1/2006
  Post this report in the forums please

  Reg Entries that were deleted
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\xedocne
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\gib_ogol
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\repiwoh
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\llun
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\23plhps
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\mgcppp
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\tesvaf
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\32refaselif


  Random Runs removed from HKLM
  "dmych.exe"=-
  "dmofs.exe"=-


  PLEASE NOTE, There WILL be LEGIT FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE.
  Example ipsec6.exe is legitimate

  »»»»» Search by size and names…

  »»»»» Misc files

  »»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool

  »»»»»
  Search five digit cs, dm and jb files
  This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\DMQAN.EXE 44.068 2004-08-04
  Other suspects
  Directory of C:\WINDOWS\system32


  Succes
 • Nieuw HJT logje aub. voor controle hoe is het met de problemen??
 • Hier de nieuwe HJL:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:52:43, on 8-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {3FA1C3ED-E7D1-233B-9939-997D387D785F} - TorontoMail.dll (file missing)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {96F4BBF2-F3E1-07F4-2D2B-A12F70C38641} - barint.dll (file missing)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: MyIEMonitorObject Object - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Brong32] Uint32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [jopplerg] utsgmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [systemdll] xxtoolbar.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dePloy] NsCplTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [pizda] MONITER.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [bnui] BoundRec.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [progmen] zxc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [slamm] bhoserv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SysEntry] startman.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{79694E16-98E3-4B41-B2FD-1D9A726226D8}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8658D359-E5A4-4638-B1C4-E9C2F764B2AD}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe  Succes
 • Download [b:c95e29c2ce]Combofix[/b:c95e29c2ce] naar je Bureaublad.[list:c95e29c2ce]

  Nog even niks mee doen.

  Run HJT nogmaals en doe een systemscan only vink onderstaande regels aan en klik op fix checked.

  [b:c95e29c2ce]R3 - URLSearchHook: (no name) - {3FA1C3ED-E7D1-233B-9939-997D387D785F} - TorontoMail.dll (file missing)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {96F4BBF2-F3E1-07F4-2D2B-A12F70C38641} - barint.dll (file missing)
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{79694E16-98E3-4B41-B2FD-1D9A726226D8}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8658D359-E5A4-4638-B1C4-E9C2F764B2AD}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{40C54069-60EE-47EA-85F1-A79399CABA60}: NameServer = 85.255.116.134,85.255.112.5
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe[/b:c95e29c2ce]

  Verwijder via verkenner het volgende bestand
  C:\Program Files\Common Files\[b:c95e29c2ce]BOONTY Shared[/b:c95e29c2ce]

  Dubbelklik [b:c95e29c2ce]Combofix.exe[/b:c95e29c2ce]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:c95e29c2ce]NIET[/b:c95e29c2ce] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:c95e29c2ce]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:c95e29c2ce]combofix.txt[/b:c95e29c2ce] openen.
  [i:c95e29c2ce]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:c95e29c2ce]

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Combofix:

  [quote:0d19cd09e9]Start Time= di 08-08-2006 14:33:40,48
  Running from: C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Bureaublad

  QuickScan did not find any signs of infected files

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-08-06 22:28:18 ( .D… ) "C:\Program Files\SpeedFan"
  2006-07-26 14:52:38 ( .D… ) "C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Application Data\uTorrent"
  2006-07-26 14:52:36 ( .D… ) "C:\Program Files\uTorrent"
  2006-07-16 11:54:32 43520 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll"
  2006-07-16 11:52:56 ( .D… ) "C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Application Data\Atari"
  2006-07-16 11:40:32 ( .D… ) "C:\Program Files\Atari"
  2006-07-10 16:41:58 ( .D… ) "C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Application Data\Google"
  2006-07-08 17:35:24 ( .D… ) "C:\Program Files\EA GAMES"
  2006-07-08 01:53:26 1498624 ( A…. ) "C:\WINDOWS\screensaver.exe"
  2006-06-24 22:34:04 1398 ( A…. ) "C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Application Data\AdobeDLM.log"
  2006-06-19 16:20:42 702768 ( ….. ) "C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll"
  2006-06-01 19:09:24 208896 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE"
  2006-06-01 19:09:24 208896 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe"
  2006-06-01 17:22:00 7618560 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll"
  2006-06-01 17:22:00 5652480 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll"
  2006-06-01 17:22:00 5632000 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll"
  2006-06-01 17:22:00 5246976 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 4529408 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll"
  2006-06-01 17:22:00 3100672 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll"
  2006-06-01 17:22:00 2977792 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 2924544 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll"
  2006-06-01 17:22:00 2916352 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 2859008 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1740800 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1662976 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvwdmcpl.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1519616 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe"
  2006-06-01 17:22:00 1466368 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nview.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1339392 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvdspsch.exe"
  2006-06-01 17:22:00 1257472 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1019904 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvwimg.dll"
  2006-06-01 17:22:00 1011712 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcpluir.dll"
  2006-06-01 17:22:00 888832 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll"
  2006-06-01 17:22:00 794624 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcplui.exe"
  2006-06-01 17:22:00 581632 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll"
  2006-06-01 17:22:00 466944 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll"
  2006-06-01 17:22:00 462848 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll"
  2006-06-01 17:22:00 442368 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvappbar.exe"
  2006-06-01 17:22:00 425984 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\keystone.exe"
  2006-06-01 17:22:00 311296 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvexpbar.dll"
  2006-06-01 17:22:00 286720 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll"
  2006-06-01 17:22:00 229376 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll"
  2006-06-01 17:22:00 196608 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll"
  2006-06-01 17:22:00 188416 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll"
  2006-06-01 17:22:00 155715 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe"
  2006-06-01 17:22:00 147456 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe"
  2006-06-01 17:22:00 86016 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll"
  2006-06-01 17:22:00 81920 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll"
  2006-06-01 17:22:00 45056 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvmccsrs.dll"
  2006-06-01 17:22:00 35840 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll"
  2006-06-01 17:22:00 35840 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll"
  2006-05-19 15:50:40 148480 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll"
  2006-05-19 15:50:40 111616 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvc.dll"
  2006-05-19 15:50:40 95232 ( A…. ) "C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll"

  Rootkit driver pe386 is present. A rootkit scan is required


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created - Last 30days )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-07-26 14:03 306.688 C:\WINDOWS\IsUninst.exe
  2006-07-24 12:03 299.520 C:\WINDOWS\uninst.exe
  2006-07-23 20:23 40.960 C:\WINDOWS\RAUNINST.EXE
  2006-07-16 11:54 43.520 C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll
  2006-07-08 02:03 1.498.624 C:\WINDOWS\screensaver.exe


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  *Note* empty entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "C-Media Mixer"="Mixer.exe /startup"
  "Brong32"="Uint32.exe"
  "jopplerg"="utsgmon.exe"
  "SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_06\\bin\\jusched.exe"
  "Adobe Photo Downloader"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Photoshop Album Starter Edition\\3.0\\Apps\\apdproxy.exe\""
  "outlook"="C:\\Program Files\\outlook\\outlook.exe /auto"
  "AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgcc.exe /STARTUP"
  "NeroFilterCheck"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe"
  "systemdll"="xxtoolbar.exe"
  "dePloy"="NsCplTray.exe"
  "iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""
  "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"
  "PinnacleDriverCheck"="C:\\WINDOWS\\system32\\PSDrvCheck.exe -CheckReg"
  "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup"
  "ISUSScheduler"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start"
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"
  "nwiz"="nwiz.exe /install"
  "NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]
  "NoChange"="1"
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
  "pizda"="MONITER.exe"
  "BoundRec"="MNTP.exe"
  "bnui"="BoundRec.exe"
  "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\lib\\NMBgMonitor.exe\""
  "progmen"="zxc.exe"
  "slamm"="bhoserv.exe"
  "SysEntry"="startman.exe"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]
  "DeskHtmlVersion"=dword:00000110
  "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005
  "Settings"=dword:00000001
  "GeneralFlags"=dword:00000001

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina"
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,de,02,00,00,00,\
  00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:04,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
  ff,ff,04,00,00,00
  "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\
  00,00,01,00,00,00

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
  "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""

  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system
  DisableTaskMgr REG_DWORD 0 (0x0)  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

  Completion time: di 08-08-2006 14:33:53,25
  ComboFix ver 06.07.15/28/B - This logfile is located at C:\ComboFix.txt[/quote:0d19cd09e9]
  Hijacklog:


  [quote:0d19cd09e9]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:39:23, on 8-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: MyIEMonitorObject Object - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Brong32] Uint32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [jopplerg] utsgmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [systemdll] xxtoolbar.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dePloy] NsCplTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [pizda] MONITER.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [bnui] BoundRec.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [progmen] zxc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [slamm] bhoserv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SysEntry] startman.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/quote:0d19cd09e9]


  Succes
 • Er zit nog meer in en zo te zien ook een rootkit, daar kom ik later op terug.


  Download en installeer .[list:72b05641e8] Na de installatie, open Ewido Anti-Spyware 4.0: * onder "[b:72b05641e8]Status[/b:72b05641e8]", klik op [b:72b05641e8]Change state[/b:72b05641e8] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:72b05641e8]inactive[/b:72b05641e8]!) * onder "[b:72b05641e8]Update[/b:72b05641e8]", klik op de [b:72b05641e8]Start update[/b:72b05641e8] knop. * onder "[b:72b05641e8]Scanner[/b:72b05641e8]", tab "Settings":[list:72b05641e8]- onder "How to act?", klik op "[u:72b05641e8]Recommended actions[/u:72b05641e8]" en selecteer [b:72b05641e8]Quarantine[/b:72b05641e8]. ([b:72b05641e8]ZEER BELANGRIJK![/b:72b05641e8]) - onder "Reports", selecteer [b:72b05641e8]Automatically generate report after every scan[/b:72b05641e8] en [u:72b05641e8]verwijder[/u:72b05641e8] het vinkje bij [b:72b05641e8]Only if threats were found[/b:72b05641e8][/list:u:72b05641e8] Sluit Ewido. Laat het [b:72b05641e8]nog niet[/b:72b05641e8] scannen.[/list:u:72b05641e8]
  Start op in veilige modus(getapt op F8 drukken tijdens opstarten)

  Start HJT opnieuw op en doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan en klik op fix checked.


  [b:72b05641e8]O4 - HKLM\..\Run: [Brong32] Uint32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [jopplerg] utsgmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [systemdll] xxtoolbar.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dePloy] NsCplTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [pizda] MONITER.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [bnui] BoundRec.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [progmen] zxc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [slamm] bhoserv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SysEntry] startman.exe[/b:72b05641e8]

  Zoek met verkenner naar het volgende bestand en verwijder het.

  C:\Program Files\[b:72b05641e8]outlook\outlook.exe[/b:72b05641e8]

  Start
 • Ewido log:

  ———————————————————
  ewido anti-spyware - Scan Report
  ———————————————————

  + Created at: 14:06:28 9-8-2006

  + Scan result:  HKU\S-1-5-21-299502267-854245398-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} -> Adware.180Solutions : Cleaned with backup (quarantined).
  HKU\S-1-5-21-299502267-854245398-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EA0D26BD-9029-431A-86E0-83152D67828A} -> Adware.180Solutions : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\w.exe -> Adware.BHO : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npclntax.dll -> Adware.Zango : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@msnportal.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@adbrite[1].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@image.masterstats[1].txt -> TrackingCookie.Masterstats : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@edge.ru4[1].txt -> TrackingCookie.Ru4 : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@statcounter[1].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@tribalfusion[1].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@xxxcounter[1].txt -> TrackingCookie.Xxxcounter : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Cookies\roy de wit@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\Documents and Settings\Roy De Wit\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\file\Dummy.class-47ccf1ca-34f2c590.class -> Trojan.ClassLoader.Dummy.d : Cleaned with backup (quarantined).
  C:\WINDOWS\system32\dmqan.exe -> Trojan.Small : Cleaned with backup (quarantined).


  ::Report end
  Wareoutlog:


  Fixwareout ver 1.003
  Last edited 07/1/2006
  Post this report in the forums please

  Reg Entries that were deleted


  Random Runs removed from HKLM


  PLEASE NOTE, There WILL be LEGIT FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE.
  Example ipsec6.exe is legitimate

  »»»»» Search by size and names…

  »»»»» Misc files

  »»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool

  »»»»»
  Search five digit cs, dm and jb files
  This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal
  Other suspects
  Directory of C:\WINDOWS\system32


  HJT log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:14:27, on 9-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: MyIEMonitorObject Object - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  Succes 8)
 • Even wachten op M@rc zijn antwoord want hij moet even dat bestandje onderzoeken.

  Hmm, kan al.

  Mag ik aub een nieuw HJT logje van je.
 • alsjeblieft

  [quote:3c19607ea1]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:16:16, on 11-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe vmmdiag32.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\tmp_81.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/quote:3c19607ea1]
 • Dat bestandje [b:68b1d2e3c1]moet[/b:68b1d2e3c1] weg hoor.
 • gewoon verwijderen?
 • Hai daar ben ik weer, bijna schoon.

  Doe dit nog even:

  Start HJT nogmaals en doe een systemscan only, vink onderstaande nog even aan en klik op fix checked.
  [b:e5ea31e3f1]O2 - BHO: MyIEMonitorObject Object - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] MNTP.exe[/b:e5ea31e3f1]

  Zoek met de verkenner naar onderstaand bestand en verwijder het .
  C:\PROGRA~1\[b:e5ea31e3f1]OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL[/b:e5ea31e3f1] ~ jij ziet de hele naam.  Onderstaande Instructie goed lezen want het moet even met een trucje.
  (Met dank aan Beamerke)

  Download F-Secure: Blacklight
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik [b:e5ea31e3f1]blbeta.exe. [/b:e5ea31e3f1]
  Klik op [b:e5ea31e3f1]"I accept the agreement". [/b:e5ea31e3f1]
  Klik op [b:e5ea31e3f1]"Next". [/b:e5ea31e3f1]
  Klik op [b:e5ea31e3f1]"Scan"[/b:e5ea31e3f1]
 • Hallo,
  je voorgaande instructies zijn doorlopen tot het punt met Blacklight.
  Ik krijg nu de computer alleen nog maar in veilige modus opgestart, normaal sluit hij telkens weer af. Blacklight draait helaas niet in veilige modus, dus die stappen kan ik niet ondernemen.

  Het hijacklog momenteel:

  [quote:7ef8c710c2]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:52:40, on 11-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe vmmdiag32.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - D:\DIALux\DLXShellExtension.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - D:\DIALux\DLXToolBox.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\tmp_81.dll
  O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/quote:7ef8c710c2]
 • Mogelijk is er iets beschadigt door de infectie.
  We gaan eerst nog wat fixen en dan gaan we eens kijken wat we aan je andere probleem kunnen gaan doen.

  Start opnieuw op (tja veilige modus dus) start HJT opnieuw en vink onderstaande regels aan en klik op fix checked.

  [b:82aee760af]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe vmmdiag32.exe
  O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll[/b:82aee760af]

  zoek en verwijder met behulp van zoekfunctie van verkenner de volgende bestanden.

  [b:82aee760af]vmmdiag32.exe[/b:82aee760af] << even zoeken waar die staat.
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\[b:82aee760af]senssrv.dll[/b:82aee760af]

  Start opnieuw op (probeer dus normale modus) en plaats een nieuw HJT logje aub.

  Succes.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.