Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Isass.exe

Anoniem
juisterr
4 antwoorden
 • Tijdens een routine check van de pc ben ik een nieuw proces tegen gekomen. Ik heb via google opgezocht wat dit was omdat ik het niet herkende. Ik kreeg te zien dat het een virus betrof en gelijk de verwijderings methode geprobeerd die op de site stond. http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/isass/

  Deze methode via taakbeheer werkte niet omdat het een systeemproces is.
  Dit kan echt waar zijn maar, of een misleiding van het virus.

  Vervolgens heb ik via de site van trendmicro gekeken naar extra info. Deze geeft aan dat het een worm betreft. http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM%5FSDBOT%2EYK&VSect=Sn

  Ik heb de instructies van trendmicro opgevolgd maar bij de register verwijdering was er geen spoor te zien van de genoemde bestanden.

  Als laatste het ik nog een hijackthis log aangemaakt om het jullie makkelijker te maken ! zie hier onder

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:32:37, on 19-8-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe
  C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Easy Computing\True Image\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONTENT\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\MediaMonkey\MediaMonkey.exe
  D:\Installs\Toolbox\Diagnose\Lopende processen Diagnose\Realtime Diagnose\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Personal Firewall] C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe sysrestart
  O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Launch Pad Tray] C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Easy Computing\True Image\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1151227814046
  O18 - Protocol: pcl - {182D0C85-206F-4103-B4FA-DCC1FB0A0A44} - C:\Program Files\Autodesk\Inventor Professional 10\Bin\HSPCLPRO10.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

  ———————————————————————————-

  Ik hoop dat een van jullie mij van advies of tips kan voorzien om tegen dit proces/worm/virus op te kunnen treden.

  Bij voorbaad bedankt !!!
 • je kan er inderdaad inlopen wat namen beteft

  lsass en Isass

  als ik alles hoofdletters (en daarna alles kleine letters maak) zie je verschil
  LSASS en ISASS
  of lsass en isass

  lsass is de legetieme maar de isass (Isass) is de illegale
 • Maar isass komt in de log niet voor. Overigens kan een foute lsass natuurlijk nog wel op een alternatieve plaats voorkomen. Of besmet zijn met een virus.
 • Omdat de verwijderingsmethode van trendmicro voor het Isass.exe niet gaat omdat de register bestanden simpel weg niet bestaan, lijkt het op een klassieke fout. Ik heb l(L)sass.exe opgezocht en dit is een legitieme service. Na drie maal scannen met trendmicro (online), nod32, bitdefender ( online ), microsoft live onecare (online) resulteert in 0 besmettingen van de windowsmap. Ik ben bang dat ik dus slachtoffer ben van een legendarische leesfout tussen I en l. Mijn systeem is dus schoon qwa windows dan !
  Bedankt voor de reacties !!!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.