Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJackThis Logfile

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:22:31, on 26/08/2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\WLService.exe
  C:\Program Files\WLanCfgG.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgwb.dat
  C:\Documents and Settings\mariek\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe
  D:\PROGRA~1\FIREFOX\FIREFOX.EXE

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: TLightFrameIECOM Class - {20A66F2F-31CE-11D5-8BF7-0090CC12D082} - C:\WINDOWS\System32\LightFrameIECOM.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files 2\Gmail Notifier\G001-1.0.25.0\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloseDNF] C:\WINDOWS\system32\Utility.exe \1008
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "D:\Program Files 2\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files 2\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by21fd.bay21.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\WLService.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
 • Hoi KM,

  Ik zie zo geen gekke dingen in je logje. Heb je ergens problemen mee, dan kunnen we wat specifieker zoeken.


  Robert
 • Bedankt voor je reactie repel!
  Het gaat niet over mijn eigen pc, maar iemand die hulp nodig heeft. De pc is oertraag geworden, sommige windowsapplicaties starten eenvoudigweg niet meer op (bv. het gebruikersbeheer onder configuratiescherm krijg ik enkel een wit venster met "startpagina" en een "vooruit en achteruit"-knop.)
  Ik heb al Adaware, spybot, AVG 7 erover laten lopen. Ik heb gedefragmenteerd, .tal van progs in de softwarelijst verwijderd, maar de pc loopt nog steeds traag. Aangezien formatteren wegens omstandigheden niet wenselijk is, probeer ik via HiJackThis nog als laatste redmiddel…

  Wat ikzelf aan het logje niet erg vertrouw:

  Aan MessengerPlus ben ik allergisch, en ik heb dat al van de pc verwijderd, maar toch blijft er een sleutel in het register achter.

  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files 2\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart


  Een Google Toolbar is niet op het systeem aanwezig maar toch staan onderstaande vermeldingen in het log:

  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  Bij onderstaande sleutels staat er achteraan telkens 'file missing' Mag veilig verwijderd worden of niet?

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

  Tnx!
 • Hoi KM,

  [b:26a86aa62a]1.[/b:26a86aa62a] Wil je eerst even kijken bij Start –> configuratiescherm –> software of daar de google toolbar nog tussenstaat. Zo ja, dan mag je die verwijderen.

  [b:26a86aa62a]2.[/b:26a86aa62a] Start hijackthis, [b:26a86aa62a]do a systemscan only[/b:26a86aa62a] en vink de onderstaande vetgedrukte regels aan (indien nog aanwezig). Sluit alle overige vensters en klik [b:26a86aa62a]fix checked[/b:26a86aa62a].

  [b:26a86aa62a]O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files 2\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html [/b:26a86aa62a]

  [b:26a86aa62a]3.[/b:26a86aa62a] Verwijder de volgende mappen (indien aanwezig):

  c:\program files\[b:26a86aa62a]google[/b:26a86aa62a]
  D:\Program Files 2\[b:26a86aa62a]MessengerPlus! 3[/b:26a86aa62a]


  [quote:26a86aa62a]Bij onderstaande sleutels staat er achteraan telkens 'file missing' Mag veilig verwijderd worden of niet?

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)[/quote:26a86aa62a]

  Deze regels zou ik niets mee doen. Zijn veelal "foutjes" van hijackthis.


  Plaats hier nu even een nieuw logje van hijackthis.

  Robert

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.