Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil deze Hyjack log even bekijken?

Anoniem
None
13 antwoorden
 • In ieder geval deze verwijderen:

  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

  Kijken of in het Config. Scherm onder Software een item van New.net staat en deze verwijderen.
  Scannen met Spybot.
 • [quote:876f329776="jweijde"]In ieder geval deze verwijderen:

  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

  Kijken of in het Config. Scherm onder Software een item van New.net staat en deze verwijderen.
  Scannen met Spybot.[/quote:876f329776]

  zo ik niet doen op deze manier , zo raak je waarschijnlijk je internetverbinding kwijt.
 • Ik heb problemen met windowsXP. Telkens als ik de PC opstart dan na een tijdje veranderen spontaan mijn lettertypes en ook nog elke keer verschillend. Zo maakt ie de ene keer van de arial alle cursief, de andere keer een geheel ander lettertype. Misschien toch iets wat er niet hoort:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:57:40, on 13-09-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GDllCmd.exe
  C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Plaxo\2.8.0.43\PlaxoHelper.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GTray.exe
  C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Skype\toolbars\Skype for Outlook\Skype4OL.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Meine\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SkypeIEHelper Class - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Skype™ For Internet Explorer - {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED} - C:\Program Files\Skype\toolbars\Skype for Internet Explorer\skype_toolbar.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe -AutoStart
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PwrUpTweakMe] C:\WINDOWS\system32\PUPXPTWK.EXE /TWEAK
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [eFax 4.2] "C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GDllCmd.exe" /R
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.8.0.43\PlaxoHelper.exe -a
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AdobeUpdateManager.exe" AcPro7_0_8
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: eFax 4.2.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GTray.exe
  O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: U.S. Robotics Wireless USB Adapter.lnk = C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Launch High Impact eMail 3.0 - {670F87A1-88B0-11d4-9030-000021D9C559} - C:\Program Files\KMT Software\High Impact eMail 3.0\HIE3.exe
  O9 - Extra button: Skype™ For Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype™ For Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {C4A67F75-88B2-11d4-9030-000021D9C559} - C:\Program Files\KMT Software\High Impact eMail 3.0\HIE3.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch High Impact eMail 3.0 - {C4A67F75-88B2-11d4-9030-000021D9C559} - C:\Program Files\KMT Software\High Impact eMail 3.0\HIE3.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137508564171
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137508551265
  O16 - DPF: {8CE3BAE6-AB66-40B6-9019-41E5282FF1E2} (QuickBooks Online Edition Utilities Class v8) - https://accounting.quickbooks.com/c1/v14.223/qboax8.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSSQL$PAP - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlservr.exe" -sPAP (file missing)
  O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: SQLAgent$PAP - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlagent.EXE" -i PAP (file missing)
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Deze manier is beter en veiliger.


  Download LSPfix, http://www.bleepingcomputer.com/files/lspfix.php
  voor het geval je internetverbinding verbroken wordt na het verwijderen van New.Net.

  Optie 1:
  De-installeer via software (indien aanwezig):
  NewDotNet
  New.Net
  New.net Domains
  New.net Application

  Optie 2:
  Dubbelklik op Deze Computer
  Dubbelklik op C:/
  Dubbelklik op de Program Files map
  Zoek de NewDotNet map op en dubbelklik erop.
  Zoek naar het bestand "uninstall6_72.exe". Dubbelklik hierop.
  Start opnieuw op wanneer dit gevraagd wordt.

  Optie 3:
  Dubbelklik op Deze Computer
  Dubbelklik op de C:\ drive
  Dubbelklik op de Windows/Winnt map
  Zoek naar en dubbelklik op het uninstall-bestand, het wordt “NDNuninstall6_72.exe” genoemd.

  Optie 4:
  Lukt dit niet, ga dan hier naar toe (alleen in het uiterste geval):
  http://www.newdotnet.com/removal.html, en voer procedure 4 uit.

  Na het un-installen van New.Net de pc herstarten.
 • Voor ik de laatste tip kreeg heb ik al New.net uit de logfile gehaald, dus kan ik niets meer met die laatste tip. Toch dank. Overigens geen enkel probleem met internetverbinding.

  Inmiddels ook gescand met Spybot en die heeft ook nogal het e.e.a. weggehaald. Sommige moest ik handmatig verwijderen. Hierbij een nieuwe logfile. Wil iemand even kijken of er nog meer rotzooi tussen zit?

  ……. maar eh, het probleem waar ik mee zat is nog steeds niet opgelost. Het lijkt wel of Windows zijn standaard lettertype niet kan vinden en dan vervolgens er zo maar eentje willekeurig opzoekt.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 8:03:21, on 14-09-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GDllCmd.exe
  C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Plaxo\2.8.0.43\PlaxoHelper.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GTray.exe
  C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Skype\toolbars\Skype for Outlook\Skype4OL.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Meine\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?hl=nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SkypeIEHelper Class - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Skype™ For Internet Explorer - {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED} - C:\Program Files\Skype\toolbars\Skype for Internet Explorer\skype_toolbar.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe -AutoStart
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PwrUpTweakMe] C:\WINDOWS\system32\PUPXPTWK.EXE /TWEAK
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [eFax 4.2] "C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GDllCmd.exe" /R
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE" /APPLY
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.8.0.43\PlaxoHelper.exe -a
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AdobeUpdateManager.exe" AcPro7_0_8
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: eFax 4.2.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.2\J2GTray.exe
  O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files\PrintKey2000\Printkey2000.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O4 - Global Startup: U.S. Robotics Wireless USB Adapter.lnk = C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137508564171
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137508551265
  O16 - DPF: {8CE3BAE6-AB66-40B6-9019-41E5282FF1E2} (QuickBooks Online Edition Utilities Class v8) - https://accounting.quickbooks.com/c1/v14.223/qboax8.cab
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSSQL$PAP - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlservr.exe" -sPAP (file missing)
  O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: SQLAgent$PAP - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$PAP\Binn\sqlagent.EXE" -i PAP (file missing)
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Start HJT opnieuw doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan sluit alle vensters behalve die van HJT en klik op fix checked.

  [b:88167d4c9c]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank[/b:88167d4c9c]

  Wat betreft je klacht, dat “kan” aan skype liggen. Misschien dat ze elders op het forum daar meer van weten.

  Wat betreft newdotnet, het is niet ongewoon dat de internetverbinding verdwijnt met het er zo maar uitgooien van newnet, soms moet je wel een mazzel hebben.

  Als bovenstaande regels weg zijn is je logje schoon.

  eric
 • Die bovenste regel "R1" staat 2x in mijn logfile. Moeten die alle twee weg?
 • alle 4 weghalen via hjt
 • [quote:a0d72904d1="sjouwer"]alle 4 weghalen via hjt[/quote:a0d72904d1]

  ik geef ook 4 regels aan dus inderdaad alles weghalen wat ik aangeef.
 • Loffile is schoon. Dus daar geen problemen meer mee. Probleem met lettertypen is nog niet opgelost. Heb op dit forum gezocht naar Skype-problemen. Heb niets kunnen vinden. Ook niet op het forum van Skype zelf.
 • Ik weet niet hoe dat komt, maar iig is het logje schoon, misschien dat sjouwer hier meer van weet.
 • helaas juister! ik heb dit probleem bij mij niet, dus zou ook niet weten hoe dit op te lossen
 • Hallo, ik denk dat ik het lettertype probleem heb gevonden. Ik werk ook met CorelDraw en toen ik een CDR bestand probeerde te openen was ie ook een aantal lettertypes kwijt. Die verdwenen letters opnieuw via Fontnavigator van Corel opnieuw geinstalleerd en ineens alle problemen in andere progjes ook opgelost. Kennelijk staan die fonts voor sommige prgramma's ergens anders dan de standaard Fontmap van Windows.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.