Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack logje

Anoniem
victoryo
3 antwoorden
 • Hallo,
  Kunnen jullie mijn HJ Logje nakijken?
  Ik heb wat internet security programmas verwijderd en weer nieuwe geinstalleerd dus misschien zijn er nog restjes over.
  of andere fouten die er uit kunnen.
  Ik had verwijderd: trendmicro antispyware, mcafee security suit 2006
  toen heb ik norton internet security 2007 geinstalleerd en daarna weer verwijderd en mcafee security suit 2007 erop gezet en die staat er nog op.
  dus ik weet niet of jullie restjes kunnen vinden van die andere programmas, in iedergeval alvast bedankt!

  hier is mijn logje:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:34:13, on 21-10-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\system32\inetsrv\DavCData.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.exe
  C:\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: evoun.no-ip.org nprotect.roseonlinegame.com
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {5FFFA267-0B81-42B4-BE64-77B5C9FE287F} (MinWebLauncher Control) - http://www.playran.com/game/MinWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v4.cab
  O16 - DPF: {89981B1D-07DA-43C3-9770-06C51E7E5DCE} (NostaleWebStarter Control) - http://game.nostale.com/sso/NostaleWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} - http://cabalonline.net/com/KALogoutComponent.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe
  O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe
  O23 - Service: McAfee Log Manager (McLogManagerService) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe
  O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe
  O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (mctskshd.exe) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee User Manager (mcusrmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Deze komt me bekend voor: http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?t=5246

  Denk niet dat het veel zin heeft als hier zometeen iemand anders mee aan de slag gaat :roll:
 • Ik wilde er net aan beginnen, maar jij hebt het al opgelost zie ik op HJT.nl.

  Groetjes
  eric

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.