Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack

Anoniem
smeenk
2 antwoorden
 • wat moet ik weghalen?


  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\Explorer.EXE
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  F:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  F:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  F:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  F:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  F:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe
  f:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  F:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  F:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  F:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
  F:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  F:\Program Files\Common Files\{7402AAB9-072D-1033-0305-030210150001}\Update.exe
  F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
  F:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe
  F:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  F:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  F:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  F:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  F:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
  f:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  f:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  f:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  F:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  F:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  F:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  F:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  f:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
  F:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  F:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.234\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McBrwHelper Class - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} - f:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mcbrhlpr.dll
  O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} - f:\program files\mcafee.com\mps\popupkiller.dll
  O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - f:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O2 - BHO: PrintViewBHO Class - {D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847} - F:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - f:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "F:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "F:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "F:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] F:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] F:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] f:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] F:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] F:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPSExe] f:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe /embedding
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] F:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] F:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] F:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "F:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [IE New Window Maximizer] F:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] F:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = F:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin
  pjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin
  pjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - f:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - f:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - F:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - F:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - f:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - f:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - f:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - F:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - F:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - F:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - F:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe • Lijkt me een schoon logje.

  [b:b9058bf0aa]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord