Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Mijn CPU wordt de helft van de tijd gebruikt door ??????

Anoniem
tiswat
3 antwoorden
 • Een onkekend proces gebruikt 50% van mijn CPU. Het gaat om iets van 88KB (al heb ik ook al andere groottes gezien) volgens Taakbeheer, en de vermelding erbij is SYSTEM.
  Ik heb allerlei anitspyware en virusscanners gedraaid, maar het probleem blijft bestaan. Het proces laadt ook in veilige mode en laat zich niet beeindigen.
  Ook sluit mijn pc op onregelmatige tijden spontaan af en start dan weer op.
  Ik hoop dat je mij kunt helpen!

  Mijn PC-configuratie:
  Naam van besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
  Versie 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
  Fabrikant Microsoft Corporation
  Systeemmodel AWRDACPI
  Systeemtype Op x86 gebaseerde pc
  Processor x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~2400 Mhz
  Processor x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 GenuineIntel ~2400 Mhz
  BIOS-versie/datum Award Software International, Inc. F6, 20-9-2006
  SMBIOS-versie 2.3
  Opstartapparaat \Device\HarddiskVolume1
  Totaal fysiek geheugen 1.024,00 MB
  Beschikbaar fysiek geheugen 692,16 MB
  Totaal virtueel geheugen 2,00 GB
  Beschikbaar virtueel geheugen 1,96 GB
  Ruimte voor wisselbestand 2,40 GB
  Wisselbestand C:\pagefile.sys

  HijackThis geeft het volgende logfile:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:48:18, on 29-10-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  L:\Rar$EX26.454\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RunDLL32.exe" NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O8 - Extra context menu item: Invul Formulieren - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
  O8 - Extra context menu item: RoboForm Werkbalk - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Invul Formulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx
  O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160765734750
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: DiamondCS ProcessGuard Service v3.410 (DCSPGSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\ProcessGuard\dcsuserprot.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ORPRAVTAD - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Kees\LOCALS~1\Temp\ORPRAVTAD.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  Naar boven
  Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
  Berichten van afgelopen:
  Plaats nieuw bericht Plaats reactie Hijackthis.nl forum index -> Hijackthis logfiles
 • Vertel even waar je geholpen wil worden?
  Hier of op hijackthis.nl?
  Analyseren van logjes vraagt tijd. Het is niet zo netjes om overal op diverse fora verschillende mensen aan het werk te zetten om jouw probleem op te lossen.
 • Of misschien wel op Breekpunt :evil:
  http://forums.breekpunt.nl/forums/topic.asp?TOPIC_ID=33493

  Zoals Marckie al aangeeft, het is niet de bedoeling dat op verschillende fora door verschillende mensen aan je logje gewerkt gaat worden.
  Buiten het gegeven dat het dan zonde van de tijd is, is het ook niet handig omdat de ene helper van de andere dan ook niet weet wat er allemaal al gedaan is en/of wordt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.