Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

waar zijn hostfiles gebleven?

op laptop met W98 zijn hostfiles niet te vinden. Kunt u even naar onderstaande logfile kijken en commentaar leveren? Virus? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:04:49, on 2-11-06 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\LXBSPPLS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\WINDOWS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\GEMSTRMW.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\RunDLL.exe C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\UPDATER\01.03.0000.1005\NL\MSNAPPAU.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE C:\WINDOWS\PROFILES\MARCO\DESKTOP\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F1 - win.ini: run=LXBSppls.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.5000.1021\NL\MSNTB.DLL O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\ST\01.03.0000.1005\EN-XU\STMAIN.DLL O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.5000.1021\NL\MSNTB.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\WINDOWS\ZoneAlarm\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] IrMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [GemSTRMW] C:\WINDOWS\SYSTEM\GemStRMw.exe /w8000 /p120000 /nGrSerial.VxD /apm /r60000 /k15000 O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LXBSCATS] rundll32 C:\WINDOWS\SYSTEM\LXBStime.dll,_RunDLLEntry@16 O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [KB918547] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - User Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000 O12 - Plugin for .mpeg: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .TIF: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin5.dll O12 - Plugin for .png: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin4.dll O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

Anoniem
Zlatan
0 antwoorden

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.