Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logfile highjackthis

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Wie wil hier even naar kijken:


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:13:28, on 4-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\{700DCC10-0BF3-1043-1221-05060305001f}\Update.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  E:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mail.com/scripts/common/index.main?signin=1&lang=us
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: PimpFish Basic Toolbar Opcode Handler - {29C88E20-4234-41B9-A9DB-982958C95FB1} - C:\Program Files\PimpFish\PimpFish.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: FloatBar Class - {75B1A646-CDCE-4C06-B52F-84F4463B4FC8} - C:\Program Files\PimpFish\FloatBar.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: PimpFish Basic - {D593DE91-7B41-45C2-830E-E9A99AB142AA} - C:\Program Files\PimpFish\PimpFish.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: Reboot.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?d0542f8f99954f2fa382b61858ee61dc
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?d0542f8f99954f2fa382b61858ee61dc
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab movies on this page - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGEMOVIES.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab pictures on this page - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGEPICS.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab pictures this page links to - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGELINKS.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab Target File - C:\Program Files\PimpFish\GRABLINK.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab This Picture - C:\Program Files\PimpFish\GRABPIC.HTM
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://supergees.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157803335902
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Ga naar start - uitvoeren en tik in:
  [b:6318033e3d]sc delete MsaSvc[/b:6318033e3d]

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:6318033e3d]O4 - Startup: Reboot.exe[/b:6318033e3d]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een Y in om het cleaningsprocess te starten.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt) Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • G‚janne - 06-11-04 21:04:14,32 Service Pack 2
  ComboFix 06.10.19 - Running from: "C:\Documents and Settings\G‚janne\Bureaublad"

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\Program Files\Common Files\Yazzle1122OinUninstaller.exe
  C:\Program Files\Common Files\{300DCC10-0BF3-1043-1221-05060305001f}
  C:\Program Files\Common Files\{700DCC10-0BF3-1043-1221-05060305001f}


  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-10-04 to 2006-11-04 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-11-04 15:45 51,072 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhlayer.sys
  2006-11-04 15:45 30,592 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhfile.sys
  2006-11-04 15:44 78,336 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\ssi.sys
  2006-11-04 15:44 102,912 –a—— C:\WINDOWS\system32\islzma.dll
  2006-11-04 15:30 46,352 –a—— C:\WINDOWS\setdebug.exe
  2006-11-04 15:30 139,536 –a—— C:\WINDOWS\system32\javaee.dll
  2006-11-04 15:30 113 –a—— C:\WINDOWS\system32\zonedon.reg
  2006-11-04 15:30 113 –a—— C:\WINDOWS\system32\zonedoff.reg
  2006-11-04 15:23 12,288 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
  2006-10-31 22:10 115,642 –a—— C:\WINDOWS\system32\tdc.exe
  2006-10-31 22:07 10,911 –a—— C:\sbgsyga.exe
  2006-10-05 18:08 162,304 –a—— C:\UNWISE.EXE


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-11-04 21:05 ——– d——– C:\Program Files\Common Files
  2006-11-04 21:01 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Skype
  2006-11-04 18:04 ——– d——– C:\Program Files\Hitman Pro
  2006-11-04 15:50 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Lavasoft
  2006-11-04 15:49 ——– d——– C:\Program Files\SpywareBlaster
  2006-11-04 15:47 ——– d——– C:\Program Files\Spyware Doctor
  2006-11-04 15:45 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\PC Tools
  2006-11-04 15:44 ——– d——– C:\Program Files\Webroot
  2006-11-04 15:44 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Webroot
  2006-11-04 15:43 ——– d——– C:\Program Files\Lavasoft
  2006-11-04 15:33 ——– d——– C:\Program Files\Google
  2006-11-01 21:21 ——– d——– C:\Program Files\MSN
  2006-11-01 21:17 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\MSN6
  2006-11-01 18:16 ——– d——– C:\Program Files\PimpFish
  2006-11-01 13:40 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Google
  2006-10-31 22:41 ——– d——– C:\Program Files\Java
  2006-10-31 22:36 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Help
  2006-10-11 14:54 3350 –ahs—- C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
  2006-09-29 15:36 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Adobe
  2006-09-28 17:28 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\LimeWire
  2006-09-27 13:03 ——– d——– C:\Program Files\Adobe
  2006-09-27 13:02 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Adobe
  2006-09-27 13:00 ——– d——– C:\Program Files\Windows Media Player
  2006-09-27 12:59 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
  2006-09-27 12:57 20016 ——— C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys
  2006-09-27 08:34 778656 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7core.sys
  2006-09-21 18:53 ——– d—s—- C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Microsoft
  2006-09-19 17:19 ——– d——– C:\Program Files\Incomplete
  2006-09-19 13:45 ——– d——– C:\Program Files\TRUST 640U SILVERLINE HEADSET USB
  2006-09-17 20:37 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\AdobeUM
  2006-09-17 20:37 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\AdobeAUM
  2006-09-17 20:33 ——– d–h—– C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2006-09-13 06:07 1084416 –a—— C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
  2006-09-12 14:35 ——– d——– C:\Program Files\LimeWire
  2006-09-12 00:16 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Ahead
  2006-09-11 11:48 ——– d——– C:\Program Files\Microsoft Works
  2006-09-11 11:48 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
  2006-09-11 11:46 ——– d——– C:\Program Files\Internet Explorer
  2006-09-11 11:43 ——– d——– C:\Program Files\Outlook Express
  2006-09-11 11:43 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\System
  2006-09-10 23:00 ——– d——– C:\Program Files\Windows Live Toolbar
  2006-09-10 22:52 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Sun
  2006-09-09 13:02 ——– d–h—– C:\Program Files\WindowsUpdate
  2006-09-09 12:55 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Ahead
  2006-09-09 12:51 ——– d——– C:\Program Files\Nero
  2006-09-09 12:47 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Macromedia
  2006-09-09 11:44 56 -r-hs—- C:\WINDOWS\system32\F7FBD78099.sys
  2006-09-09 11:40 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
  2006-09-09 11:38 ——– d——– C:\Program Files\Corel
  2006-09-09 11:38 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Corel
  2006-09-09 11:26 ——– d——– C:\Program Files\CCleaner
  2006-09-09 11:13 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Corel
  2006-09-08 14:59 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\InstallShield
  2006-09-08 14:38 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Java
  2006-09-08 14:32 4992 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdi.sys
  2006-09-08 14:32 4288 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7rsw.sys
  2006-09-08 14:32 27904 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7rsxp.sys
  2006-09-08 14:32 23424 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avgmfrs.sys
  2006-09-08 14:32 ——– d——– C:\Program Files\Grisoft
  2006-09-08 14:32 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\AVG7
  2006-09-08 14:28 ——– d——– C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
  2006-09-08 14:28 ——– d——– C:\Program Files\Microsoft Office
  2006-09-08 14:21 ——– d——– C:\Program Files\xp-AntiSpy
  2006-09-08 13:03 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
  2006-09-08 13:03 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\ODBC
  2006-09-08 13:02 62 –ahs—- C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\desktop.ini
  2006-09-08 12:12 ——– d——– C:\Program Files\Movie Maker
  2006-09-08 12:10 ——– d——– C:\Program Files\Windows NT
  2006-09-08 12:10 ——– d——– C:\Program Files\NetMeeting
  2006-09-08 11:59 ——– d——– C:\Program Files\Realtek Sound Manager
  2006-09-08 11:59 ——– d——– C:\Program Files\Realtek AC97
  2006-09-08 11:59 ——– d——– C:\Program Files\AvRack
  2006-09-08 11:58 ——– d——– C:\Program Files\directx
  2006-09-08 11:51 ——– d——– C:\Program Files\S3
  2006-09-08 11:49 ——– d——– C:\Program Files\VIA
  2006-09-08 11:44 ——– d–h—– C:\Program Files\Uninstall Information
  2006-09-08 11:44 ——– d——– C:\Documents and Settings\G‚janne\Application Data\Identities
  2006-09-08 11:36 0 -rahs—- C:\MSDOS.SYS
  2006-09-08 11:36 0 -rahs—- C:\IO.SYS
  2006-09-08 11:36 0 –a—— C:\CONFIG.SYS
  2006-09-08 11:36 0 –a—— C:\AUTOEXEC.BAT
  2006-09-08 11:36 ——– d——– C:\Program Files\xerox
  2006-09-08 11:36 ——– d——– C:\Program Files\microsoft frontpage
  2006-09-08 11:35 ——– d——– C:\Program Files\Online Services
  2006-09-08 11:34 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Services
  2006-09-08 11:34 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\MSSoap
  2006-09-08 11:33 ——– d——– C:\Program Files\ComPlus Applications
  2006-09-08 11:32 ——– d——– C:\Program Files\MSN Gaming Zone
  2006-08-25 16:51 617472 –a—— C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
  2006-08-21 13:28 16896 –a—— C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
  2006-08-21 10:14 23040 –a—— C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe
  2006-08-16 12:59 100352 –a—— C:\WINDOWS\system32\6to4svc.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  *Note* empty entries are not shown

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
  "Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"
  "MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "RaidTool"="C:\\Program Files\\VIA\\RAID\\raid_tool.exe"
  "VTTimer"="VTTimer.exe"
  "VTTrayp"="VTtrayp.exe"
  "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"
  "AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgcc.exe /STARTUP"
  "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_09\\bin\\jusched.exe\""
  "ISUSPM Startup"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\isuspm.exe\" -startup"
  "ISUSScheduler"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start"
  "NeroFilterCheck"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe"
  "CmUsbSound"="RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]
  "Installed"="1"
  "NoChange"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]
  "DeskHtmlVersion"=dword:00000110
  "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005
  "Settings"=dword:00000001
  "GeneralFlags"=dword:00000005

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina"
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,e2,02,00,00,00,\
  00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:04,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,a0,00,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,3a,02,\
  00,00,04,00,00,40
  "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,a0,00,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,3a,02,\
  00,00,01,00,00,00

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"
  "Spyware Doctor"=""

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"
  "Spyware Doctor"=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
  "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "dontdisplaylastusername"=dword:00000000
  "legalnoticecaption"=""
  "legalnoticetext"=""
  "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001
  "undockwithoutlogon"=dword:00000001

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload]
  "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
  "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
  "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
  "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
  "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hijackthis Backups ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  backup-20061104-210148-100
  O4 - Startup: Reboot.exe

  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  C:\WINDOWS\tasks\Check Updates for Windows Live Toolbar.job

  Completion time: 06-11-04 21:06:01.37
  C:\ComboFix.txt … 06-11-04 21:06  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:07:26, on 4-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  E:\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mail.com/scripts/common/index.main?signin=1&lang=us
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: PimpFish Basic Toolbar Opcode Handler - {29C88E20-4234-41B9-A9DB-982958C95FB1} - C:\Program Files\PimpFish\PimpFish.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: FloatBar Class - {75B1A646-CDCE-4C06-B52F-84F4463B4FC8} - C:\Program Files\PimpFish\FloatBar.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: PimpFish Basic - {D593DE91-7B41-45C2-830E-E9A99AB142AA} - C:\Program Files\PimpFish\PimpFish.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?d0542f8f99954f2fa382b61858ee61dc
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?d0542f8f99954f2fa382b61858ee61dc
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab movies on this page - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGEMOVIES.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab pictures on this page - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGEPICS.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab pictures this page links to - C:\Program Files\PimpFish\GRABPAGELINKS.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab Target File - C:\Program Files\PimpFish\GRABLINK.HTM
  O8 - Extra context menu item: PimpFish Basic - Grab This Picture - C:\Program Files\PimpFish\GRABPIC.HTM
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://supergees.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157803335902
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Logje ziet er goed uit.

  Ga naar deze website: http://www.virustotal.com/en/indexf.html
  Laat volgend bestandje scannen: C:\sbgsyga.exe
  Post het resultaat van de scan.
 • STATUS: FINISHEDComplete scanning result of "sbgsyga.exe", received in VirusTotal at 11.04.2006, 21:34:40 (CET).

  Antivirus Version Update Result
  AntiVir 7.2.0.37 11.03.2006 no virus found
  Authentium 4.93.8 11.04.2006 could be a corrupted executable file
  Avast 4.7.892.0 11.03.2006 no virus found
  AVG 386 11.04.2006 no virus found
  BitDefender 7.2 11.04.2006 no virus found
  CAT-QuickHeal 8.00 11.04.2006 (Suspicious) - DNAScan
  ClamAV devel-20060426 11.04.2006 no virus found
  DrWeb 4.33 11.04.2006 no virus found
  eTrust-InoculateIT 23.73.45 11.03.2006 no virus found
  eTrust-Vet 30.3.3176 11.03.2006 no virus found
  Ewido 4.0 11.04.2006 no virus found
  Fortinet 2.82.0.0 11.04.2006 no virus found
  F-Prot 3.16f 11.04.2006 no virus found
  F-Prot4 4.2.1.29 11.04.2006 no virus found
  Ikarus 0.2.65.0 11.03.2006 no virus found
  Kaspersky 4.0.2.24 11.04.2006 no virus found
  McAfee 4888 11.03.2006 no virus found
  Microsoft 1.1609 11.04.2006 no virus found
  NOD32v2 1.1853 11.03.2006 no virus found
  Norman 5.80.02 11.03.2006 no virus found
  Panda 9.0.0.4 11.04.2006 Suspicious file
  Sophos 4.10.0 10.26.2006 no virus found
  TheHacker 6.0.1.112 11.03.2006 no virus found
  UNA 1.83 11.03.2006 no virus found
  VBA32 3.11.1 11.04.2006 no virus found
  VirusBuster 4.3.15:9 11.04.2006 no virus found


  Aditional Information
  File size: 10911 bytes
  MD5: 84ceb89c634115c702182b34c3e2d26a
 • Als jij niet weet wat het is, dan zou ik sbgsyga.exe maar verwijderen.

  Zijn er nog problemen?
 • Zo op het eerste gezicht lijkt de machine weer goed te draaien maar ik kan nog steeds de firewall van Windows niet meer inschakelen. Dan krijg ik de meelding: "De instellingen van Windows Firewall kunnen door onbekende oorzaak niet worden weergegeven".
 • Download sharedaccess.reg en plaats het bestand op je bureaublad.
  Dubbelklik op sharedaccess.reg, en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.
  Herstart de computer.
  Ga daarna naar Start - Uitvoeren en tik in [b:9d02e07270]cmd[/b:9d02e07270] en daarna op OK.
  Achter de opdracht prompt tik je dit commando in: [b:9d02e07270]NETSH FIREWALL RESET[/b:9d02e07270]
  Druk nu op Enter.
  Ga naar Configuratiescherm - Software - Windows Firewall en kijk of de Firewall-instellingen nu wel worden weergegeven.

  Indien dat niet helpt dan probeer je oplossing 2 van hier.
 • Beste M@rc, He hartsikke veel dank….. Machientje loopt weer als een naaimachine !!!!!
 • Houden zo. :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.