Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

probleem help!

Anoniem
None
3 antwoorden
 • http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?t=5451
 • Hey allemaal,

  ik heb een paar dagen geleden op een link geklikt die iemand mij gaf, wat ik normaal niet doe, alleen nu dacht ik niet goed na.
  Daarna stonden er allemaal virussen op mijn pc, en kreeg ik een heleboel pop ups van vreemde programma's.
  Nu heb ik dat grotendeels opgelost via HitmanPro en McAfee virusscan, echter als ik bij mijn Postbank.nl wil inloggen verwijst hij mij, nadat ik wachtwoord en gebruikersnaam heb ingevuld, naar een pagina waar ik Tancodes moet invoeren (tancodes worden gebruikt om overschrijvingen te bevestigen)
  Nu geeft dit aan dat er nog een boel rotzooi op mijn pc staat, alleen ik weet niet goed hoe dit te verwijderen.
  nu heb ik een logfile van een programma genaamd hijack, zouden jullie misschien daar naar willen kijken?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:52:54, on 5-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe
  C:\Program Files\Dell\OpenManage\Client\Iap.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\{ACDD81CC-0957-1043-0924-02040304001f}\Update.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  F:\Nikon View 5.1\NkvMon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msrg.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro2.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rtlnieuws.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MS-Connect/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - e:\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [DmwClient] "dmwclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [_mzu_stonedrv8] c:\windows\system32\_mzu_stonedrv8.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "E:\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
  O4 - Startup: Dialer Detect.lnk = C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe
  O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = F:\Nikon View 5.1\NkvMon.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O12 - Plugin for .csm: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .csml: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cub: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cube: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .dx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .emb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .embl: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .gau: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .jdx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mol: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .pdb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .rxn: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .scr: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .skc: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .spt: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .tgf: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .xyz: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll
  O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Iap - Dell Computer Corporation - C:\Program Files\Dell\OpenManage\Client\Iap.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe (file missing)
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe" -service (file missing)


  alvast bedankt!
  Gijs
 • Download [b:7d3a95f843]Combofix[/b:7d3a95f843] naar je Bureaublad.
  Dubbelklik [b:7d3a95f843]Combofix.exe[/b:7d3a95f843]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:7d3a95f843]NIET[/b:7d3a95f843] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:7d3a95f843]combofix.txt[/b:7d3a95f843] openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Groeten smeenk ;)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.