Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

Anoniem
Stefan NL
26 antwoorden
 • toevallig Adobe Acrobat geinstalleerd om die tijd?
 • Zou kunnen, hoezo?
 • Probeer die eens te updaten.
 • Sinds kort doet mijn PC een beetje vreemd, loopt afentoe vast, is trager geworden, bij het afsluiten krijg ik de melding dat de verkenner is afgesloten uit veiligheid, de explorer reageert soms niet en vanmorgen was er een trojan met de naam [i:5c7815ab81]Win32.Adware.KooWo[/i:5c7815ab81] ondekt. Zie hieronder het log:
  [b:5c7815ab81]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:57:18, on 9-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5700.0006)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wesley
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [srePostpone] rundll32.exe c:\windows\system32\zonelabs\srescan.dll,DoSpecialAction
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120179775847
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138299821260
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe[/b:5c7815ab81]
 • ziet er goed maar maar de klachten wijzen daar niet op.

  wil je onderstaande even doen aub.

  * [u:d65a83488c]Clean de Cache and Cookies in
 • Done, hier zijn de logs:
  HP_Eigenaar - 06-11-09 19:37:49,29 Service Pack 2
  ComboFix 06.11.9 - Running from: "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad"

  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-10-09 to 2006-11-09 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-10-30 21:54 73,728 –a—— C:\WINDOWS\system32\DetectDxQT.dll
  2006-10-30 21:54 516,173 –a—— C:\WINDOWS\system32\msvcp60d.dll
  2006-10-30 21:54 4,608 –a—— C:\WINDOWS\system32\W95INF32.DLL
  2006-10-30 21:54 385,100 –a—— C:\WINDOWS\system32\MSVCRTD.DLL
  2006-10-30 21:54 24,576 –a—— C:\WINDOWS\system32\SmartSubClass.dll
  2006-10-30 21:54 2,272 –a—— C:\WINDOWS\system32\W95INF16.DLL
  2006-10-30 21:54 2,121,728 –a—— C:\WINDOWS\system32\Flix_COM_VZ.dll
  2006-10-30 21:54 17,408 –a—— C:\WINDOWS\system32\shctxex.dll
  2006-10-30 21:54 123,224 –a—— C:\WINDOWS\system32\SkyLt3Pr.dll


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-11-08 23:57 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Macromedia
  2006-11-08 23:55 ——– d——– C:\Program Files\Macromedia
  2006-11-08 21:53 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Adobe
  2006-11-08 21:42 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Opera
  2006-11-08 19:41 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Adobe
  2006-11-08 19:40 ——– d——– C:\Program Files\Adobe
  2006-11-08 19:25 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
  2006-11-08 19:25 ——– d——– C:\Program Files\Common Files
  2006-11-08 18:27 ——– d——– C:\Program Files\Mozilla Firefox
  2006-10-31 17:48 ——– d——– C:\Program Files\Google
  2006-10-30 22:14 ——– d——– C:\Program Files\Total Video Converter
  2006-10-30 22:01 ——– d——– C:\Program Files\VIDEOzilla
  2006-10-25 15:52 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\CoreFTP
  2006-10-22 00:10 ——– d——– C:\Program Files\Sony Ericsson
  2006-10-22 00:10 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\SonyEricsson
  2006-10-21 18:27 ——– d——– C:\Program Files\Exifer
  2006-10-21 18:05 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Dev-Cpp
  2006-10-14 15:55 ——– d——– C:\Program Files\MSXML 4.0
  2006-10-05 13:04 ——– d——– C:\Program Files\Pro Pinball
  2006-09-28 22:22 778656 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7core.sys
  2006-09-26 14:24 ——– d——– C:\Program Files\Internet Explorer
  2006-09-25 20:57 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
  2006-09-22 14:40 ——– d——– C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Google
  2006-09-21 22:20 ——– d——– C:\Program Files\Mp3 Knife
  2006-09-13 06:07 1084416 –a—— C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
  2006-09-12 16:51 1245184 –a—— C:\WINDOWS\system32\msxml4.dll
  2006-08-28 18:17 1080 –a—— C:\WINDOWS\AUTOLNCH.REG
  2006-08-25 16:51 617472 –a—— C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
  2006-08-22 23:31 5906432 ——— C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
  2006-08-22 23:31 50688 ——— C:\WINDOWS\system32\msfeedsbs.dll
  2006-08-22 23:31 457728 ——— C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
  2006-08-22 23:31 413696 –a—— C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
  2006-08-22 23:31 225792 –a—— C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
  2006-08-22 23:31 175616 ——— C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
  2006-08-22 23:31 152064 –a—— C:\WINDOWS\system32\msls31.dll
  2006-08-22 23:18 78336 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieencode.dll
  2006-08-22 23:18 206336 ——— C:\WINDOWS\system32\WinFXDocObj.exe
  2006-08-22 23:17 40448 –a—— C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll
  2006-08-22 23:17 105472 –a—— C:\WINDOWS\system32\url.dll
  2006-08-22 23:17 100352 –a—— C:\WINDOWS\system32\occache.dll
  2006-08-22 23:16 16896 –a—— C:\WINDOWS\system32\corpol.dll
  2006-08-22 23:14 378368 –a—— C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
  2006-08-22 23:14 229376 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll
  2006-08-22 23:13 71680 –a—— C:\WINDOWS\system32\admparse.dll
  2006-08-22 23:13 55296 –a—— C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
  2006-08-22 23:13 54784 –a—— C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
  2006-08-22 23:13 43008 –a—— C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll
  2006-08-22 23:13 152064 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieakeng.dll
  2006-08-22 23:13 122880 –a—— C:\WINDOWS\system32\advpack.dll
  2006-08-22 23:13 11776 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe
  2006-08-22 23:11 12288 ——— C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe
  2006-08-22 23:10 61440 ——— C:\WINDOWS\system32\icardie.dll
  2006-08-22 23:10 35328 –a—— C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
  2006-08-22 23:09 262656 ——— C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
  2006-08-22 23:07 45568 –a—— C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
  2006-08-22 22:37 48128 –a—— C:\WINDOWS\system32\mshtmler.dll
  2006-08-22 22:36 380928 ——— C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
  2006-08-22 22:30 161792 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll
  2006-08-21 13:28 16896 –a—— C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
  2006-08-21 10:14 23040 –a—— C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe
  2006-08-16 12:59 100352 –a—— C:\WINDOWS\system32\6to4svc.dll
  2006-08-10 18:46 22752 –a—— C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  *Note* empty entries are not shown

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
  "AdobeUpdater"="C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Updater\\AdobeUpdater.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "HPHmon06"="C:\\WINDOWS\\system32\\hphmon06.exe"
  "KBD"="C:\\HP\\KBD\\KBD.EXE"
  "ISUSPM Startup"="C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\INSTAL~1\\UPDATE~1\\ISUSPM.exe -startup"
  "ISUSScheduler"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\UpdateService\\issch.exe\" -start"
  "Recguard"="C:\\WINDOWS\\SMINST\\RECGUARD.EXE"
  "PS2"="C:\\WINDOWS\\system32\\ps2.exe"
  "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe"
  "BluetoothAuthenticationAgent"="rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent"
  "Windows Media Connect 2"="\"C:\\Program Files\\Windows Media Connect 2\\WMCCFG.exe\" /StartQuiet"
  "AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgcc.exe /STARTUP"
  "SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_06\\bin\\jusched.exe"
  "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"
  @=""
  "Sony Ericsson PC Suite"="\"C:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Mobile2\\Application Launcher\\Application Launcher.exe\" /startoptions"
  "Zone Labs Client"="\"C:\\Program Files\\Zone Labs\\ZoneAlarm\\zlclient.exe\""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]
  "Installed"="1"
  "NoChange"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]
  "srePostpone"="rundll32.exe c:\\windows\\system32\\zonelabs\\srescan.dll,DoSpecialAction"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]
  "DeskHtmlVersion"=dword:00000110
  "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005
  "Settings"=dword:00000001
  "GeneralFlags"=dword:00000005

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina"
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,de,03,00,00,00,\
  00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:04,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,de,03,\
  00,00,04,00,00,40
  "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,de,03,\
  00,00,01,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\1]
  "Source"="http://gamercard.xbox.com/lethal%20ak47.card"
  "SubscribedURL"="http://gamercard.xbox.com/lethal%20ak47.card"
  "FriendlyName"=""
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,92,02,00,00,23,00,00,00,1c,01,00,00,26,01,00,00,ea,\
  03,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:01,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,92,02,00,00,23,00,00,00,1c,01,00,00,26,01,\
  00,00,01,00,00,40
  "RestoredStateInfo"=hex:00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,38,5e,07,00,cb,13,\
  3e,77,00,00,00,00

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
  "{553858A7-4922-4e7e-B1C1-97140C1C16EF}"="IE Component Categories cache daemon"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
  "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "dontdisplaylastusername"=dword:00000000
  "legalnoticecaption"=""
  "legalnoticetext"=""
  "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001
  "undockwithoutlogon"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload]
  "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
  "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
  "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
  "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Snelle start.lnk]
  "path"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\Adobe Reader Snelle start.lnk"
  "backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Adobe Reader Snelle start.lnkCommon Startup"
  "location"="Common Startup"
  "command"="C:\\PROGRA~1\\Adobe\\ACROBA~2.0\\Reader\\READER~1.EXE "
  "item"="Adobe Reader Snelle start"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
  "path"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\HP Digital Imaging Monitor.lnk"
  "backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup"
  "location"="Common Startup"
  "command"="C:\\PROGRA~1\\HP\\DIGITA~1\\bin\\hpqtra08.exe "
  "item"="HP Digital Imaging Monitor"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
  "path"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Menu Start\\Programma's\\Opstarten\\Microsoft Office.lnk"
  "backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Microsoft Office.lnkCommon Startup"
  "location"="Common Startup"
  "command"="C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office10\\OSA.EXE -b -l"
  "item"="Microsoft Office"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AlcxMonitor]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="ALCXMNTR"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="ALCXMNTR.EXE"
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HPHUPD06]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="hphupd06"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="c:\\Program Files\\HP\\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\\hphupd06.exe"
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="iTunesHelper"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe"
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LSBWatcher]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="lsburnwatcher"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="c:\\hp\\drivers\\hplsbwatcher\\lsburnwatcher.exe"
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="jusched"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="C:\\Program Files\\Java\\j2re1.4.2_03\\bin\\jusched.exe"
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinPatrol]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="WinPatrol"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="\"C:\\PROGRA~1\\BILLPS~1\\WINPAT~1\\WinPatrol.exe\""
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WINREMOTE]
  "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
  "item"="WinRemote"
  "hkey"="HKLM"
  "command"="\"C:\\Program Files\\InterVideo\\Common\\Bin\\WinRemote.exe\""
  "inimapping"="0"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
  "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

  Completion time: 06-11-09 19:39:09.25
  C:\ComboFix.txt … 06-11-09 19:39

  —————————————————————————-

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:49:08, on 9-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5700.0006)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wesley
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [srePostpone] rundll32.exe c:\windows\system32\zonelabs\srescan.dll,DoSpecialAction
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120179775847
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138299821260
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Kopiëer en plak dit bestand :[list:8dfd43ff25]

  [b:8dfd43ff25] C:\WINDOWS\system32\DetectDxQT.dll[/b:8dfd43ff25][/list:u:8dfd43ff25][list:8dfd43ff25]
  in het zoekvenster van [b:8dfd43ff25],
  vervolgens op [b:8dfd43ff25]Submit[/b:8dfd43ff25] klikken,
  en het VOLLEDIGE resultaat kopiëren en plakken in je volgende post.
  (Indien Jotti overbelast is, mag je ook Virustotal gebruiken.)[/list:u:8dfd43ff25]
 • Geen virus gevonden bij alle scans.
 • ik wil graag weten wat het is.

  Kan je het bestand eens zoeken en dan de [b:395697114e]eigenschappen [/b:395697114e] even hier neerzetten, en eventueel alle meldingen die je kan vinden ervan.

  [b:395697114e] C:\WINDOWS\system32\DetectDxQT.dll[/b:395697114e]

  J :-?
 • Wat bedoel je precies, de inhoud van het bestand?
 • zoek het bestand en klik er met rechts op, kies eigenschappen, noteer wat er aangegeven word of maak een screenshot met printscreen en plaats dat hier even.
 • [img:20703b1b39]http://img174.imageshack.us/img174/4442/untitled1vr8.jpg[/img:20703b1b39]
 • Ik heb net een update uitgevoerd en is geinstalleerd.
 • Maar hoe zit het nou, gaat het schip nog ergens stranden?
 • Mag ik opnieuw om een HJT logje vragen aub.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:32:31, on 14-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5700.0006)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wesley
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [srePostpone] rundll32.exe c:\windows\system32\zonelabs\srescan.dll,DoSpecialAction
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_7
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - C:\Program Files\VisualRoute\vrie.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120179775847
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1138299821260
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Java is niet up to date, wil je die updaten via onderstaande aub.
  Download [b:3426f51130].
  [list:3426f51130][*:3426f51130]Scroll omlaag naar : "[i:3426f51130]The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications[/i:3426f51130]".
  [*:3426f51130]Klik op de "[b:3426f51130]Download[/b:3426f51130]" knop aan de rechterkant.
  [*:3426f51130]Vink aan: "[b:3426f51130][i:3426f51130]Accept[/b:3426f51130] License Agreement[/i:3426f51130]".
  [*:3426f51130]De pagina zal herladen.
  [*:3426f51130]Klik op de link om [i:3426f51130]Windows [b:3426f51130]Offline[/b:3426f51130] Installation[/i:3426f51130] te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
  [*:3426f51130]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  [*:3426f51130]Ga dan naar [b:3426f51130]Start[/b:3426f51130] > [b:3426f51130]Configuratiescherm[/b:3426f51130] > [b:3426f51130]Software[/b:3426f51130] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  [*:3426f51130]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  [*:3426f51130]Klik dan op [b:3426f51130]Verwijderen[/b:3426f51130] of op de [b:3426f51130]Wijzig/Verwijder[/b:3426f51130] knop.
  [*:3426f51130]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  [*:3426f51130]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:3426f51130]herstart[/b:3426f51130] je pc.
  [*:3426f51130]Dubbelkik vervolgens op [b:3426f51130]jre-1_5_0_09-windows-i586-p.exe[/b:3426f51130] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.[/list:u:3426f51130]

  voor de rest een mooi logje volgens mij.

  Juisterr
 • Ah ok, maar waar worden dan die problemen door veroorzaakt?
 • wil je eens gaan zoeken met de verkenner naar onderstaand bestandje.

  Program Files>\[b:d208352e13]KooWo\Lyric [/b:d208352e13]

  het zou daar moeten staan, als het er staat kan je het verwijderen(desnoods in veilige modus)
 • Is niet aanwezig.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.