Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Graag controle HJT log

Anoniem
None
19 antwoorden
 • Hallo

  Zou er iemand ff kunnen kijken naar deze logfile?
  Ik heb vooral last van een popup van Coolweb wekle elke keer verbinding wil maken.
  Bedankt Laurens

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:45:04, on 5-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\sxserv101.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe
  C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe
  \?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0B5F7FDF-0717-45BF-B49D-695F3168C7FE} - C:\WINDOWS\system32\admparsek.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401} - C:\WINDOWS\g5429640.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00403} - C:\WINDOWS\fontextc.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NSLU2 Flash Map Utility] C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [lxcemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: SecureDoc.lnk = C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7876E4A5-78B7-4020-B08F-C960A1ED54C9} (WebWatch Class) - http://84.41.135.154/WinWebPush.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/2663/defaults/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: wineij32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wineij32.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SX Service (SXServ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sxserv101.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -service (file missing)
 • momentje ik kijk even.
 • goeie dag, dat is een beste scan geweest. Er is veel weg MAAR hoe is het nu met de problemen??
 • Hoi\

  alles leek goed, tenminste ik had geen problemen. Min vrouw wilde inloggen onder haar naam en zij had een leeg bureaublad. Zelfs het START-menu was verdwenen, enkel het blade MIJN DOCUMENTEN was geopend. Ik heb de pc opnieuw opgestart en kwam tot de ontdekking dat bij mijn account hetzelfde gebeurde. Hierna heb ik de pc in veilige modus opgestart en ook zonder resultaaT. ik weet ff niet meer hoe nu verder. Herstelpunten werken niet meer en ik ben momenteel dus aangewezen op de laptop. Het vreemde is dat alle bestanden wel gewoon in de map BUREAUBLAD staan. Ik hoop dat je me weer ff verder kunt helpen.

  Groeten Laurens
 • Hallo.

  Nou kan je onderstaande beter even printen want dan kan je beter alles stap voor stap afwerken.

  1)

  Download Killbox naar je bureaublad.
  [b:b034be85a2]Nog even niks mee doen.[/b:b034be85a2]

  2)

  Download win32delfkil.exe.
  Plaats het op je bureaublad.
  Sluit alle open vensters want de computer zal herstarten.
  Dubbelklik op win32delfkil.exe om het tooltje te starten.
  Na reboot opent er een kladblokbestand.
  Post [b:b034be85a2]Later[/b:b034be85a2] de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  3)

  start op in veilige modus,
  klik hier voor hulp.
  http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1378056.htm

  4)

  Start HJT opnieuw en doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan sluit alle vensters behalve HJT en klik op fix checked. (indien nog aanwezig)

  [b:b034be85a2]O2 - BHO: (no name) - {0B5F7FDF-0717-45BF-B49D-695F3168C7FE} - C:\WINDOWS\system32\admparsek.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401} - C:\WINDOWS\g5429640.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00403} - C:\WINDOWS\fontextc.dll
  O20 - Winlogon Notify: wineij32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wineij32.dll[/b:b034be85a2]

  5)

  Start je verkenner en verwijder onderstaande dikgedrukte bestanden indien nog aanwezig.
  C:\WINDOWS\system32\[b:b034be85a2]admparsek.dll[/b:b034be85a2]
  C:\WINDOWS\[b:b034be85a2]g5429640.dll[/b:b034be85a2]
  C:\WINDOWS\[b:b034be85a2]fontextc.dll[/b:b034be85a2]
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\[b:b034be85a2]wineij32.dll[/b:b034be85a2]
  6)

  Start Killbox door te dubbelklikken op [b:b034be85a2]killbox.exe.[/b:b034be85a2]
  Selecteer de optie [b:b034be85a2]Delete on reboot.[/b:b034be85a2]
  Kopieer de volgende vetgedrukte regel en plak deze in het veld bij [i:b034be85a2]"Full Path of File to Delete":[/i:b034be85a2]

  [b:b034be85a2]C:\WINDOWS\system32\sxserv101.exe[/b:b034be85a2]

  Klik op de knop [b:b034be85a2]Single file.[/b:b034be85a2]

  Klik op de rode cirkel met het witte kruisje.
  Killbox zal aangeven dat het bestand bij reboot zal worden verwijderd.
  Killbox zal vragen of je de pc nu opnieuw wilt opstarten.
  Ga daarmee akkoord.
  De pc zal nu opnieuw opstarten.
  Gebeurt dat niet en/of krijg je een foutmelding, start de pc dan handmatig opnieuw op. [b:b034be85a2]In normale modus[/b:b034be85a2]

  Plaats daarna een nieuw[b:b034be85a2] HijackThis-log[/b:b034be85a2] en plaats dat hier samen met het [b:b034be85a2]delfkil[/b:b034be85a2]logje

  Succes
  Juisterr
 • Het duurde ff maar het is groetendels gelukt.
  Ik kon alleen bestand: wineij32.dll niet verwijderen
  Hieronder de 2 logjes:

  WIN32DELFKIL LOGFILE - by Marckie


  version 3.10
  do 09-11-2006 21:27:22,48
  running from: "C:\Documents and Settings\Laurens\Bureaublad"


  — File(s) found in Windows directory —
  g10121140.dll
  g10364546.dll
  g10592140.dll
  g10617671.dll
  g10702343.dll
  g11073906.dll
  g11194140.dll
  g11848750.dll
  g11915140.dll
  g12033906.dll
  g1219671.dll
  g1229578.dll
  g12362500.dll
  g12525421.dll
  g12870687.dll
  g13110625.dll
  g13595812.dll
  g13682890.dll
  g13716140.dll
  g13739765.dll
  g14085093.dll
  g143453.dll
  g14431000.dll
  g1468078.dll
  g1468468.dll
  g1469218.dll
  g14704250.dll
  g147062.dll
  g14796234.dll
  g14798562.dll
  g15035609.dll
  g15036515.dll
  g150421.dll
  g15060343.dll
  g15405468.dll
  g15742234.dll
  g1582796.dll
  g15996562.dll
  g16477640.dll
  g16501796.dll
  g16595140.dll
  g16653031.dll
  g17224875.dll
  g17557234.dll
  g17915484.dll
  g18151984.dll
  g18423203.dll
  g18519140.dll
  g18542171.dll
  g19151671.dll
  g19836937.dll
  g19840953.dll
  g20446593.dll
  g20555859.dll
  g21064640.dll
  g21992375.dll
  g22027375.dll
  g22319968.dll
  g22483046.dll
  g23200718.dll
  g23298312.dll
  g23348171.dll
  g23548343.dll
  g23677343.dll
  g24192046.dll
  g24840265.dll
  g24903343.dll
  g24905953.dll
  g24983812.dll
  g25512812.dll
  g25776390.dll
  g25841093.dll
  g26068609.dll
  g26113359.dll
  g26197750.dll
  g262343.dll
  g26304312.dll
  g2667546.dll
  g27035093.dll
  g27546531.dll
  g2792765.dll
  g2843234.dll
  g28709062.dll
  g28949234.dll
  g290468.dll
  g29582640.dll
  g29918406.dll
  g30903015.dll
  g31469812.dll
  g31514937.dll
  g32430656.dll
  g33722625.dll
  g33758734.dll
  g34052156.dll
  g34743390.dll
  g34951015.dll
  g34960328.dll
  g36693593.dll
  g37265156.dll
  g37480046.dll
  g37591703.dll
  g37998406.dll
  g38883750.dll
  g39215296.dll
  g39785687.dll
  g3980984.dll
  g4003078.dll
  g4108875.dll
  g4109250.dll
  g41357906.dll
  g4163578.dll
  g42604140.dll
  g43402937.dll
  g43625875.dll
  g43835421.dll
  g43877125.dll
  g45124500.dll
  g4590812.dll
  g46041046.dll
  g46355812.dll
  g46397843.dll
  g47361406.dll
  g48996140.dll
  g504828.dll
  g51202984.dll
  g5189609.dll
  g5250078.dll
  g52805687.dll
  g5324234.dll
  g54036890.dll
  g5429250.dll
  g5429640.dll
  g5435125.dll
  g5582765.dll
  g6507921.dll
  g6756468.dll
  g6773312.dll
  g7205937.dll
  g7232781.dll
  g7321140.dll
  g7702734.dll
  g7828281.dll
  g7951062.dll
  g7962078.dll
  g8003921.dll
  g8190750.dll
  g8191109.dll
  g8215578.dll
  g8433531.dll
  g8547312.dll
  g8555906.dll
  g9029062.dll
  g9070921.dll
  g9270250.dll
  g9287328.dll
  g9511187.dll
  g9632734.dll
  g9656796.dll
  g9876265.dll
  fontextc.dll
  gc403.cnf
  gsc403.cnf
  scf101.log

  — File(s) found in system32 folder —
  admparsek.dll
  fontextc.dll
  sxserv101.exe

  — Services —

  — Export SharedTaskScheduler key —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
  "{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}"="z"  — sharedtaskkey (1): A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401 —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}\InprocServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\g143453.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment"

  checking for file:
  g143453.dll found
  g143453.dll deleted!

  — Notify key —


  — rebooting the computer —


  — File(s) found in Windows directory —

  — File(s) found in system32 folder —

  — Services —

  — Export SharedTaskSchedulerkey —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"  — Notify key —

  Finished!  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:20:19, on 9-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NSLU2 Flash Map Utility] C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [lxcemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: SecureDoc.lnk = C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7876E4A5-78B7-4020-B08F-C960A1ED54C9} (WebWatch Class) - http://84.41.135.154/WinWebPush.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/2663/defaults/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: wineij32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wineij32.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -service (file missing)
 • eerst dat file tje killen,

  Start Killbox door te dubbelklikken op [b:6657493697]killbox.exe. [/b:6657493697]
  Selecteer de optie [b:6657493697]Delete on reboot. [/b:6657493697]
  Kopieer de volgende vetgedrukte regel en plak deze in het veld bij [i:6657493697]"Full Path of File to [/i:6657493697]\Delete":

  [b:6657493697]C:\WINDOWS\SYSTEM32\wineij32.dll [/b:6657493697]

  Klik op de knop [b:6657493697]Single file. [/b:6657493697]

  Klik op de rode cirkel met het witte kruisje.
  Killbox zal aangeven dat het bestand bij reboot zal worden verwijderd.
  Killbox zal vragen of je de pc nu opnieuw wilt opstarten.
  Ga daarmee akkoord.
  De pc zal nu opnieuw opstarten.
  Gebeurt dat niet en/of krijg je een foutmelding, start de pc dan handmatig opnieuw op.


  aub een nieuw HJT logje ,

  dan kunnen we eventuele restjes nog even verwijderen.

  Juisterr
 • Bestandje met killbox gekilled.
  Hier nog een hjt logje

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:11:13, on 10-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe
  C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401} - C:\WINDOWS\g1469593.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NSLU2 Flash Map Utility] C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [lxcemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: SecureDoc.lnk = C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7876E4A5-78B7-4020-B08F-C960A1ED54C9} (WebWatch Class) - http://84.41.135.154/WinWebPush.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/2663/defaults/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: wineij32 - wineij32.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -service (file missing)
 • Hmm nog niet helemaal weg ondanks de hele rij gedeleted items.

  nogmaals

  Download win32delfkil.exe. << dat had je al gedaan.
  Plaats het op je bureaublad. << daar staat hij al als het goed is.

  Dit moet je weer doen.


  Sluit alle open vensters want de computer zal herstarten.
  Dubbelklik op win32delfkil.exe om het tooltje te starten.
  Na reboot opent er een kladblokbestand.
  Post Later de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Start HJT opnieuw en doe een systemscan only vink onderstaande regel aan sluit alle vensters behalve HJT en klik op fix checked.


  [b:c557bed5f0]O20 - Winlogon Notify: wineij32 - wineij32.dll (file missing)[/b:c557bed5f0]  plaats een nieuw logje aub.
 • Hierbij 2 logfiles

  Groeten Laurens


  WIN32DELFKIL LOGFILE - by Marckie


  version 3.10
  vr 10-11-2006 16:26:08,89
  running from: "C:\Documents and Settings\Laurens\Bureaublad"


  — File(s) found in Windows directory —
  g1469593.dll

  — File(s) found in system32 folder —

  — Services —

  — Export SharedTaskScheduler key —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
  "{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}"="z"  — sharedtaskkey (1): A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401 —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00401}\InprocServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\g1469593.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment"

  checking for file:
  g1469593.dll found
  g1469593.dll deleted!

  — Notify key —


  — rebooting the computer —


  — File(s) found in Windows directory —

  — File(s) found in system32 folder —

  — Services —

  — Export SharedTaskSchedulerkey —
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"  — Notify key —

  Finished!

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:40:03, on 10-11-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe
  C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] C:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NSLU2 Flash Map Utility] C:\Program Files\NSLU2 Flash Map Utility\StorageLink.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16
  O4 - HKLM\..\Run: [lxcemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\lxcemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 4300 Series\ezprint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" –force_start_minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: SecureDoc.lnk = C:\Program Files\MSI\SecureDoc\Logon.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = Mijn ontvangen bestanden\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {7876E4A5-78B7-4020-B08F-C960A1ED54C9} (WebWatch Class) - http://84.41.135.154/WinWebPush.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/2663/defaults/activex/IPSUploader.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Unknown owner - C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -service (file missing)
 • volgens mij ben je hoofdbesmetting kwijt, ik ga nu naar huis (van werk)

  ik ga vanavond je nieuwe logje even goed lezen.

  :D hoe is het met de klachten.???
 • Ik denk dat onderstaande scanner wel de restjes zal verwijderen.

  Download [b:bf29be94b6] naar je Bureaublad:[list:bf29be94b6][*:bf29be94b6]Dubbelklik [b:bf29be94b6]drweb-cureit.exe[/b:bf29be94b6] Klik op udate
  [*:bf29be94b6]Na de update verschijnt er een nieuw icoontje op je buroblad "CureIt.exe" dubbelklik het en klik op Scan, sta het toe om de express scan te starten.
  [*:bf29be94b6]Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt,
  klik de [b:bf29be94b6]Yes to all[/b:bf29be94b6] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
  [*:bf29be94b6]Eenmaal de korte scan is beeïndigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
  [*:bf29be94b6]Selecteer hier [b:bf29be94b6]alle drives[/b:bf29be94b6]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
  [*:bf29be94b6]Klik daarna de [b:bf29be94b6]groene pijl[/b:bf29be94b6] rechts om de scan te starten.
  [*:bf29be94b6]Klik [b:bf29be94b6]Yes to all[/b:bf29be94b6] wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
  [*:bf29be94b6]Wanneer de scan beëindigd is, kijk of je kunt op het icoontje naast de gevonden bestanden klikken: [img:bf29be94b6]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:bf29be94b6]
  [*:bf29be94b6]Indien ja,klik er op en klik vervolgens op het icoontje er juist onder en selecteer [b:bf29be94b6]Move incurable[/b:bf29be94b6] zoals je hier ziet:
  [img:bf29be94b6]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:bf29be94b6]
  Dit verplaatst gevonden bestanden naar de "%userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-map" indien herstel niet mogelijk is.
  [*:bf29be94b6]Nadat de scan gedaan is, in het menu bovenaan, klik [b:bf29be94b6]File[/b:bf29be94b6] en kies [b:bf29be94b6]Save report List[/b:bf29be94b6]. Bewaar het op je Bureaublad.
  [*:bf29be94b6]Sluit daarna Dr.Web Cureit.
  [*:bf29be94b6][b:bf29be94b6]Herstart[/b:bf29be94b6] je computer!! [i:bf29be94b6]Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart[/i:bf29be94b6].
  [*:bf29be94b6]Na het herstarten, [b:bf29be94b6]kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post[/b:bf29be94b6].
  [/list:u:bf29be94b6]

  Negeer popups over Buy of 50% korting

  Vertel eens of je probleem over is.

  J

  :P
 • Het progje was er wel ff zoet mee en voordat de pc weer eens opgestart is. Ik heb het idee dat het opstarten (1ste scherm van het mobo MSI) steeds langer duurt.

  Hierbij het logfile

  Groeten Laurens

  winvnc.exe c:\program files\ultravnc Program.RemoteAdmin.37 Incurable.Deleted.
  q387[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\29KDC5EV Dialer.Silent Deleted.
  L2[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C9K1MFKL Trojan.DownLoader.11009 Deleted.
  srvawe[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ILS16J2V Dialer.Cool Deleted.
  srvagz[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\O1AN8T6Z Dialer.Cool Deleted.
  srvtap[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\UPGJ6TU1 Dialer.Cool Deleted.
  srvuxy[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WTYJ4TUN Dialer.Cool Deleted.
  srvwki[1].exe C:\Documents and Settings\Jeannet\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\YXSXQV0V Dialer.Cool Deleted.
  srvazs[1].exe C:\Documents and Settings\Laurens\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\0X0LIFKL Dialer.Cool Deleted.
  srvkik[1].exe C:\Documents and Settings\Laurens\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\A3YBQLIB Dialer.Cool Deleted.
  q387[1].exe C:\Documents and Settings\Laurens\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\AOTN3ITF Dialer.Silent Deleted.
  SetupPoker.exe C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Diversen Adware.Casino Incurable.Moved.
  srvkyj[1].exe C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KH2J49E7 Dialer.Cool Deleted.
  VBAOL11.CHM\html/olobjAddressEntries.htm C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1043\VBAOL11.CHM Modification of VBS.Petik
  VBAOL11.CHM C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1043 Archive contains infected objects Moved.
  vncviewer.exe C:\Program Files\UltraVNC Program.RemoteAdmin.37 Incurable.Moved.
  setupdrv.exe C:\Program Files\UltraVNC\driver Probably BACKDOOR.Trojan Incurable.Moved.
  A0026450.exe\data001 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP205\A0026450.exe Adware.ClickSpring
  A0026450.exe\data002 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP205\A0026450.exe Adware.ClickSpring
  A0026450.exe\data003 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP205\A0026450.exe Trojan.PurityAd
  A0026450.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP205 Archive contains infected objects Moved.
  A0027625.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP215 Dialer.Cool Deleted.
  A0027992.exe\data001 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP225\A0027992.exe Adware.ClickSpring
  A0027992.exe\data002 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP225\A0027992.exe Adware.ClickSpring
  A0027992.exe\data003 C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP225\A0027992.exe Trojan.PurityAd
  A0027992.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP225 Archive contains infected objects Moved.
  A0028024.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP226 Dialer.Cool Deleted.
  A0028120.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028134.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Tool.Prockill Incurable.Moved.
  A0028135.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Tool.ShutDown.11 Incurable.Moved.
  A0028139.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Adware.EasyEr Incurable.Moved.
  A0028143.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Adware.Lsearch Incurable.Moved.
  A0028144.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028150.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028151.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028152.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028153.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028154.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028155.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028156.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028157.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028158.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028159.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028160.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028161.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028162.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028163.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028164.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028165.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028166.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028167.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028168.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028169.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028170.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028171.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028172.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028173.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028174.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028175.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028176.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028177.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028178.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028179.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028180.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028181.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028182.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028183.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028184.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028185.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028186.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028187.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028188.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028189.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028190.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028191.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028192.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028193.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028194.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028195.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028196.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028197.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028198.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028199.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028200.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028201.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028202.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028203.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028204.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028205.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028206.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028207.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028208.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028209.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028210.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028211.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028212.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028213.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028214.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028215.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028216.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028217.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028218.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028219.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028220.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028221.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028222.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028223.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028224.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028225.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028226.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028227.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028228.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028229.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028230.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028231.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028232.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028233.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028234.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028235.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028236.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028237.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028238.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028239.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028240.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028241.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028242.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028243.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028244.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028245.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028246.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028247.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028248.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028249.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028250.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028251.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028252.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028253.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028254.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028255.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028256.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028257.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028258.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028259.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028260.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028261.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028262.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028263.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028264.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028265.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028266.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028267.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028268.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028269.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028270.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028271.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028272.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028273.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028274.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028275.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028276.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028277.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028278.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028279.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028280.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028281.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028282.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028283.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028284.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028285.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028286.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028287.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028288.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028289.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028290.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028291.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028292.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028293.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028294.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028295.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028296.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028297.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028298.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028299.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028300.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028301.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028302.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028303.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028304.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028305.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028306.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028307.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 BackDoor.Radmin.38 Deleted.
  A0028308.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Adware.EasyEr Incurable.Moved.
  A0028309.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Adware.Lsearch Incurable.Moved.
  A0028310.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.14202 Deleted.
  A0028311.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Adware.Lsearch Incurable.Moved.
  A0028412.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Tool.Prockill Incurable.Moved.
  A0028413.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Tool.ShutDown.11 Incurable.Moved.
  A0028417.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0028419.dll C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0029245.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP228 Program.RemoteAdmin.37 Incurable.Moved.
  cool.exe C:\WINDOWS\system32 Dialer.Cool Deleted.
  process.exe C:\WINDOWS\system32 Tool.Prockill Incurable.Moved.
  restart.exe C:\WINDOWS\system32 Tool.ShutDown.11 Incurable.Moved.
  mshtml2.exe C:\WINDOWS\Temp Adware.ClickSpring Incurable.Moved.
  win10EF.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win1D5.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win1FB.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win252.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win2A0.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win2DA.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Trojan.DownLoader.11009 Deleted.
  win46C.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win492.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win6D3.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  win75E.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winA3F.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winAE2.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winB0C.tmp C:\WINDOWS\Temp Dialer.Silent Deleted.
  winB0C.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winB0D.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winC5A.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winCBD.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winDA0.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winDA3.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winDBA.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winE68.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  winF26.tmp.exe C:\WINDOWS\Temp Dialer.Cool Deleted.
  g1469593.dll C:\_backupD Trojan.DownLoader.12744 Deleted.
  A0015025.EXE E:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP135 Joke.Xmas Incurable.Moved.
 • * [u:c1adb64a76]Clean de Cache and Cookies in
 • Bedankt voor de moeite.
  Hierbij nog een logje  svchost.exe c:\documents and settings\all users\menu start\programma's\opstarten Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  #1 Video Converter v4.1.7.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  1000+ Reflexive Games All Full Version.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  1st Desktop Guard v1.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  1st SMTP Server 2.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  3D MP3 Sound Recorder v3.97.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  3D Studio Max 9 Full + Tutorials.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A-one iPod PSP 3GP Video Converter v2.16.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Absolute mp3 splitter converter.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Absolute Time Corrector 5.1 build 1248.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ace Mega Codec Pack.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Acronis True Image Workstation 9.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ActiveDrawer 1.71.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  AdCleaner 1.21.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Adobe Encore Dvd 1.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Adobe Photoshop® CS2 2006 9.0.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Advanced Host Monitor v5.88.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Advanced Uninstaller Pro 2004 6.73.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ahead DVD Ripper Standard Edition 1.43.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Album Creator PRO v3.5.573.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Alchemy Network Monitor PRO v7.78.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Alcohol 120 1.9.6.4629.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  All Media Fixer Pro v.6.3.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  All My Movies 3.9 Build 1208.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Alligator Flash Designer v6.0.0.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Amigo Easy Video Converter v5.04.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ams Photo Studio V.2.21.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Amust Registry Cleaner v3.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Android Newsgroup Downloader 4.7.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  AnyDVD 5.9.6.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  AnyDVD 6.0.5.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Aom iPod Converter v1.20.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Aom MP4 Converter v1.20.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Aplus Video Joiner V3.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Apollo Audio DVD Creator v1.2.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Apple QuickTime Pro 7.0.4.80.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Astro Flash Creator.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Audio2SWF 1.001.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  AutoRun Design v2.0.0.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Backlink Reporter v1.0.0.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Bandwidth Monitor v2.9.623.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Batch Text Replacer v2.0.1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Batchphoto V1.32.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Blindwrite Suite 4.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Bluetooth Lock 1.5.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Borland C++ 4.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CheckMail v3.1.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Cinema Craft Encoder SP2 v1.00.00.10.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Clean Space v10.0.711.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Cleanerzoomer 3.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CloneDVD 2.0.8.4.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CloneDVD 3.0.25.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ColorImpact 2.8.1.378.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CompanionLink Professional v2.0.2639.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Computer Security 1.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Corel Snapfire Plus 1.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Crystal XcelsiusMay 7.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CuteFTP Pro v7.1.06.07.2005.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  CyberLink MakeDVD v2.0.0.2026.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  D3DGear 1.59.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Default Printer 2.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Dekart Private Disk v2.17.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Deskman SE 6.0.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Desktop Magnifier 3.28.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Disk CleanUp 2000 4.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Disk Space Inspector 2.9.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Dr MPP PC v1.0.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Dream Aquarium Screensaver.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Driver Magician 2.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Driver Magician v 1.44.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  dual DVD copy Gold 3.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Dual DVD Copy Silver 1.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  DVD Region CSS Free v5.9.7.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  DVDFab 2.28 Multilanguage.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  DVDFab Gold v2.9.7.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  DVDFab Platinum 2006 2.9.7.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  DVDIdle Pro 5.9.7.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EarthTime v1.6.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EarthView v3.6.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ease CD to MP3 Maker 2.20.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Easy Video to Audio Converter v1.3.4.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EasyBoot v 5.0.3.426.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EasyCollage Pro 1.9.1295.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EnterVision Broadcaster 4.0.36.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Essential NetTools 4.0 build 189.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Extension Copy V2.03.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  EyeBeam 1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FairStars Audio Converter 1.34.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FairStars Audio Converter 1.54.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FantasyDVD Player Pro v8.90.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  file ArchiveRescue Professional 3.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  File Recover v6.1.0.20.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Flash Player Pro 3.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FlashGet 2006 1.72 Build 128.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FNProgramvare BookCAT v8.00.01.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FontSuit v2.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Format Recovery 4.0.719.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Foxy 1.5.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Framing Studio 1.39.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FTPRush 1.0.0.572 RC6 Unicode.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  FTPRush 1.0.0588 ANSI.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  G-force 3.5.5 Platinum.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Game Cam v1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ghost Surf Platinum 2006 Retail.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Graphics Converter Pro 6.38 Build 60410.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  GridinSoft Notepad Pro 3.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  GS Scheduler v1.32.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Handy Backup v5.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Hard Drive Inspector 1.93.build.977.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  HardCopy Pro v2.7.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Henry Kellner Photoplorer v2.04.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Hide And Protect Any Drives.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Hide Files & Folders 2.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  HiDownload V5.x.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Home Plan Pro 4.6.24.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  HS CleanDisk Pro v5.48.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  HyperSnap-DX 5.61.00.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  HyperSnap-DX 5.62.04.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  iArt v3.1.9.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ice Clock Screensaver 3D.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  IDM UltraSentry v3.00.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  IMarkup 3.79.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ImTOO 3GP Video Converter 3.1.10 build-1009b.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ImTOO AVI MPEG Converter 3.1.10 build-1009.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ImTOO DivX to DVD Converter 2.0.12 build-0720.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ImTOO DVD to WMV Converter 4.0.57 build-1018.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ImTOO MPEG to DVD Converter 2.0.10 build-0526b.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  IncrediMail Build 1836b.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  IncrediMail Xe 1812.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  IndigoRose Setup Factory 7.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  iNet Protector ver.2.51.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  InterVideo DVD Copy 5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  iRadio v1.5.0.512.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  JaS 10.4.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  KLS Backup 2006 Professional v2.1.0.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  KoolMoves 5.4.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  LanScanner v3.23.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  LimeWire Pro 4.13.0 Latest.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Lite Photos 1.3.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Macromedia Flash Professional 8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Magictweak V3.00.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  MarkAble v1.5.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  MathSoft MathCAD 13 Enterprise Edition ISO.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Medal of Honor Pacific Assault.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Media Chance UltraSnap Pro v2.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  MetaProducts Offline Explorer Enterprise v4.4.2478.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Microsoft Autoroute Europe 2007.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Microsoft Office Professional Edition 2003 - Open Lic.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Modem Booster v5.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  MP3Producer v2.50.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  MP3Producer ver.2.50.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Music Fancier v1.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Nature Illusion Studio 1.13.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Online TV Player v2.92.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  OrangeNettrace 2006 2.11.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Panda Antivirus + Firewall 2007.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PathMaker 6.0.36.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PC SMS Bulk Sender v1.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Perfect Keylogger v1.5.3.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Plato Video Converter 5.18.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PNGOUTWin 1.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PNGOutWin v1.0.1 Build 61031.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Poker Pro 2006 V4.1.56.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Portable DVD2one 2.0.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Powered Keylogger 1.50.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PowerIso v3.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  PowerISO v3.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Procoder Express.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ProSecurity 1.20.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Proxy Finder Enterprise v1.90.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Qimage v2007.141.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  QuickTime v7.0 FuLL.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RAM Booster Expert v1.00.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RamCleaner v4.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Rapidshare Link Checker 1.01.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Real player 10.5 Premium.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RealVNC Enterprise v4.2.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RegDoctor v1.72.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RegGadget 1.00.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  RegistryWorkshop v2.71.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ResizeIt! 1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Save Flash 3.0 Multinlanguage.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  School Zone Maths Basic CD-Rom.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ScreenFlash Professional 1.62.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Selteco Alligator Flash Designer 6.0.0.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Selteco Newsletter Sender 2.0.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Shadow Security Scanner v7.94.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  ShareO 2.30.0142.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Sims 2 Happy Holiday Stuff.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  SkinFX v1.31 For 3ds Max.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  SmartCapture v1.7.10.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Snappy Fax v3.75.1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Soldier Of Fortune Platinum Edition ISO.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Sony ACID Pro 6.0c Build 355.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Sony DVD Architect 3.0c.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Spiderman 1 2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Spysweeper V5.0.7.1608 - Valid Until 2008.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  SpySweeper v5.0.7.1608(Full).exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Spyware Doctor 2.1.0.254.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Spyware Doctor 2006 3.8.0.2557.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Stardock DesktopX 3.10 Pro.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  StationRipper v2.70c.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Sticky Password 2.7.0.1633.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Super DVD Creator 7.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  SuperCleaner v2.43.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  SWF n Slide Pro 1.017.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  System Mechanic Professional 5.0b.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Techsmith SnagIt v7.0.3.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Terria Development URLBase v6.1.0.1098 Professional.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Tetris Revolution.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  TopDesk 1.41.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Total Commander 7.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Total Video Converter 3.0.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Trillian Pro 3.1.121.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  TrojanHunter v.4.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Typing Master Pro 7.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  TypingMaster Pro 7 (Full) `.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ulead Gif Animator 5.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ultra MPEG Converter v1.8.8.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Ultra WMV Converter v1.9.4.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Video Vault v3.5.0.0204.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Visual Business Cards 4.11.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  VueScan 8.3.46.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Web Page Maker v2.2.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  WinAntiVirus Pro v2.1.268.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  WinASO Registry Optimizer 2.60.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  WinAVI Video Converter 7.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  WinAVI Video Converter v7.6.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Windows Password Expert v1.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  WINner Tweak SE2 3.5.5.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Winrar Crystal Corp.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Witcobber Super Video Converter v3.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Xilisoft Audio Converter v2.1.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Xilisoft DVD to iPod Converter v4.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Xilisoft DVD to Pocket PC Ripper v4.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Xilisoft DVD To WMV Converter v4.0.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Xingtone Ringtone Maker v4.2.19.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  XPCSpy Pro v2.59.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  XPepius 3.1.0 Build 708.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  xzxzxzxzxzxz.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  Your Uninstaller 2006 Professional v5.0.0.256.exe C:\Program Files\LimeWire\Downloads\_ Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000028.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000029.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000030.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000031.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000032.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000033.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000034.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000035.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000036.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000037.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000038.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000039.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000040.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000041.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000042.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000043.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000044.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000045.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000046.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000047.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000048.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000049.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000050.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000051.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000052.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000053.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000054.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000055.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000056.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000057.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000058.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000059.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000060.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000061.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000062.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000063.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000064.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000065.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000066.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000067.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000068.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000069.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000070.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000071.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000072.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000073.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000074.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000075.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000076.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000077.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000078.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000079.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000080.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000081.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000082.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000083.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000084.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000085.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000086.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000087.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000088.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000089.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000090.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000091.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000092.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000093.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000094.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000095.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000096.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000097.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000098.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000099.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000100.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000101.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000102.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000103.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000104.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000105.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000106.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000107.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000108.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000109.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000110.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000111.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000112.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000113.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000114.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000115.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000116.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000117.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000118.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000119.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000120.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000121.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000122.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000123.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000124.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000125.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000126.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000127.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000128.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000129.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000130.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000131.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000132.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000133.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000134.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000135.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000136.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000137.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000138.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000139.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000140.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000141.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000142.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000143.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000144.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000145.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000146.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000147.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000148.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000149.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000150.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000151.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000152.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000153.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000154.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000155.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000156.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000157.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000158.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000159.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000160.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000161.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000162.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000163.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000164.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000165.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000166.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000167.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000168.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000169.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000170.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000171.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000172.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000173.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000174.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000175.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000176.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000177.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000178.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000179.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000180.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000181.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000182.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000183.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000184.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000185.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000186.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000187.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000188.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000189.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000190.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000191.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000192.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000193.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000194.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000195.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000196.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000197.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000198.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000199.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000200.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000201.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000202.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000203.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000204.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000205.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000206.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000207.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000208.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000209.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000210.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000211.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000212.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000213.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000214.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000215.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000216.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000217.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000218.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000219.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000220.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000221.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
  A0000222.exe C:\System Volume Information\_restore{E2B2588F-8454-4CBB-A5F5-CB766940080A}\RP1 Trojan.MulDrop.3338 Deleted.
 • Heel vreemd , het is vast een reactie op die flinke besmetting die je had.
  Er lijkt wel wat beschadigd.

  Kijk eens of deze IEfix1 uitkomst biedt.

  Als die niks gedaan krijgt probeer dan deze onderstaande

  Download IEFix2 naar je buroblad.
  Maak een nieuwe map op je buroblad (bv IE-Fix)
  Pak de bestanden uit naar die map

  Open de map waarin je de bestanden hebt uitgepakt.
  Dubbelklik op IEFix.exe

  Er wordt gevraagd om de XP installatie disk

  Klik in eerste instantie op cancel
  IEFix zal de dll's opnieuw registreren
 • met dank aan Smeenk voor de goeie tip.


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande dikgedrukte code [b:0bae85b697]volledig[/b:0bae85b697] (dus inclusief REGEDIT4 en de aanhalingstekens) in dit kladblokbestand.

  [b:0bae85b697]REGEDIT4 [/b:0bae85b697]


  [b:0bae85b697] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe]
  "Debugger"=-
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iexplore.exe]
  "Debugger"=-[/b:0bae85b697]

  Sla dit op, op je Bureaublad als [b:0bae85b697]regfix.reg[/b:0bae85b697], met als type[b:0bae85b697]"alle bestanden" [/b:0bae85b697]
  Dubbelklik op [b:0bae85b697]regfix.reg[/b:0bae85b697] en sta het toevoegen aan het register toe.

  Vraagje
  kan je explorer.exe starten met behulp van taakbeheer, optie: een nieuwe taak starten. ????
 • [quote:d1dadc2f4e="juisterr"]met dank aan Smeenk voor de goeie tip.


  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande dikgedrukte code [b:d1dadc2f4e]volledig[/b:d1dadc2f4e] (dus inclusief REGEDIT4 en de aanhalingstekens) in dit kladblokbestand.

  [b:d1dadc2f4e]REGEDIT4 [/b:d1dadc2f4e]


  [b:d1dadc2f4e] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe]
  "Debugger"=-
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iexplore.exe]
  "Debugger"=-[/b:d1dadc2f4e]

  Sla dit op, op je Bureaublad als [b:d1dadc2f4e]regfix.reg[/b:d1dadc2f4e], met als type[b:d1dadc2f4e]"alle bestanden" [/b:d1dadc2f4e]
  Dubbelklik op [b:d1dadc2f4e]regfix.reg[/b:d1dadc2f4e] en sta het toevoegen aan het register toe.

  Vraagje
  kan je explorer.exe starten met behulp van taakbeheer, optie: een nieuwe taak starten. ????[/quote:d1dadc2f4e]


  Het is me inmiddels gelukt (ook mbv een ander topic). Alles werkt weer prima en ik heb verder geen bijzonderheden meer. Bedankt voor de support.

  Groeten Laurens
 • welk topic is dat want nu ben ik toch wel benieuwd hoe het nu opgelost is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.