Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag internet

Hallo, Wie kan mij helpen? Mij internet verbinding vind ik erg traag verbinding zou 3.1 Mbit/sec moeten zijn. De opbouw van pagina's duurt soms wel 10 tot 20 seconden Ik gebruik Mozilla Firefox als Browser. Tevens gebruik ik Preventon firewall van Planet en de Firewall van mijn Thomson 546i Router. En het AVG antivirus programma Is er een programmaatje waarmee je een en ander kunt testen? Met ccleaner kom ik niet echt verder. Ik doe er een Hijack log file bij. Bedankt voor eventuele reacties Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 0:41:12, on 16-11-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\RunDLL32.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\PROGRA~1\MOZILL~2\THUNDE~1.EXE C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe C:\Documents and Settings\Willem\Local Settings\Temp\wzee7d\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - Global Startup: Preventon Personal Firewall.lnk = C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFwall.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\System32\btxppanel.dll O23 - Service: app_filter - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing) O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Anoniem
Offley