Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack logje

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Mag ik hier ook een logje neer zetten om te kijken of mijn pc helemaal schoon is? Sorry, ben nieuw op dit forum vandaar.

  Dit is iniedergeval de log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:59:13, on 1-12-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE
  C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\DOCUME~1\Jeffrey\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  bedankt :wink:
 • Je hebt HijackThis gestart vanuit de zip in je Temp-map. Unzip HijackThis, en plaats HijackThis.exe in een eigen map (vb.: c:\hijackthis). Start HijackThis uit deze map. De reden hiervoor is dat HijackThis backups maakt van de sleutels die je verwijdert, en misschien kunnen we deze backups wel eens een keer nodig hebben. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:f3c5030935]O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab[/b:f3c5030935]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Update je versie van Java.
  Ga naar Start - Configuratiescherm. Dubbelklik op het Software icoontje. Je zal een lijst te zien krijgen van de geïnstalleerde programma's op je systeem.
  In deze lijst zoek je naar alle voorgaande versies van Java. (J2SE Runtime Environment…. )
  Het heeft volgend icoontje: [img:f3c5030935]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/javaicon.jpg[/img:f3c5030935]
  Selecteer het en kies voor verwijderen.
  Daarna, download en installeer je de nieuwste versie: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
  (Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 10 moet je hebben)

  Voor de rest ziet het logje er goed uit.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:27:21, on 2-12-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE
  C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


  Nieuwe logje,,

  Als die helemaal schoon is het dan verstandig een backup te maken? En kan ik als ik windows weer wil herinstalleren ( dan zet ik dus alle programma's die er nu op staan ook weer op…) dan gewoon de backup van nu er weer inzetten aangezien ik anders steeds al die updates weer moet installeren e.d.

  Zo ja, weet iemand van jullie een goed, snelle en gratis backup programma?
 • Je logje ziet er goed uit, dat gaf ik ook al eerder aan.
  Een schoon hijackthislogje wil echter niet zeggen dat je computer malwarevrij is.
  Hijackthis toont een aantal registersleutels die door malware misbruikt kunnen worden om zich te activeren, maar het toont ons lang niet alles.

  Deze kan je nog fixen eventueel met hijackthis:
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
 • Okeej,,

  Ik draai ook allerlei andere anti- spyware/ adaware programma's zodat de computer mooi schoon blijft.

  Ik gebruik:

  -spywareblaster
  -ada ware
  -spy ware search en destroy
  -windows defender
  -norton antivirus corporate edition
  -google toolbar
  -internet explorer 7

  Dit alles moet toch zorgen voor een vrij schone pc. Maar heeft iemand gratis programma waarmee ik een backup kan maken van de complete c-schijf inclusief windows en alle updates en programma, documenten en alles.

  Zodat als ik windows herinstalleer niet eerst alles weer hoef te updaten en alle programma's weer moet herinstalleren. maar dat het weer gewoon zo is al het nu is.
 • http://www.comcol.nl/detail/60324.htm
  http://www.symantecstore.com/dr/sat4/ec_Main.Entry17c?SID=27683&SP=10023&CID=204270&PID=765231&PN=1&V1=765231&CUR=978&API1=65&API2=GOOGLE_BE&API3=dtc_norton_ghost_exa&API4=Search&API5=www.google.be&DSP=&PGRP=0&ABCODE=&CACHE_ID=204270
  Beide programma's zijn niet gratis.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.