Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Anti-spywaresites onbereikbaar

Anoniem
smeenk
7 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb weer eens het gevoel dat er iets niet lekker zit op m'n pc (zandlopertjes op rare momenten enzo). Na wat speurwerk wilde ik de silent runners.vbs eens proberen maar ik krijg die niet gedownload. Het blijkt nu dat ik "server not found" meldingen krijg bij bv: silent runners.org, castlecops.com en bleepingcomputer.com.

  Zie ik spoken?


  Hier een Hijacklog voor de zekerheid:


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:35:50, on 13-12-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\avtask.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Class - {48286112-2139-3237-6B85-0D428EA7B216} - C:\WINDOWS\wmcvq1.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129816168593
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5F172CAA-257D-4F05-A69D-A1C5C4CC8833}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E4DDF4B1-DDFD-4CFD-BEA5-46B8FCBBB0D6}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Panda TruPrevent (TPSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
 • Download dit bestand maar eens en voer het uit: cleansystem.exe
  Na afloop krijg je een textbestandje post die tesamen met een nieuw log van hijackthis ;)
 • Hoi smeenk,

  Dank voor je reactie.

  Eerste keer dat ik cleansystem.exe liet lopen leek er na de restart van m'n computer niks te gebeuren. In C:\ verscheen een bestandje gromozon_removal.log maar die was leeg.

  Tweede keer, nadat ik m'n antivirus had uitgeschakeld, zag ik na de herstart heel even een windowtje open en dicht gaan. De gromozon_removal.log bevatte nu de tekst: Removal tool loaded into memory. En er was een nieuw bestandje te zien in C:\, genaamd armada.bat. Die wilde ik even inzien maar ik klikte op openen ipv bewerken (lang geleden dat ik met batjes heb gewerkt). Hij ging dus uitvoeren en er verscheen een nieuw bestand (of was die er al?): _cleaned.temp van flinke afmeting, 138 kB (gewijzigd op 23-11-2005?).

  Inhoud van armada.bat:

  @echo off
  echo ————————————
  echo Executing rootkit removal engine….
  echo ————————————
  echo Disabling rootkit file: \\?\C:\WINDOWS\System32\com9.kop
  move \\?\C:\WINDOWS\System32\com9.kop C:\_cleaned.tmp
  echo Resetting file permissions…
  echo Y|cacls C:\_cleaned.tmp /G %USERNAME%:F>NUL
  echo Clearing attributes…
  attrib -s -h -r C:\_cleaned.tmp
  echo Removing file…
  del C:\WINDOWS\System32\drivers\armada.sys
  echo Rootkit removed! Cleaning up…
  echo.
  sc stop Armada_Cleaner>NUL
  sc delete Armada_Cleaner>NUL
  echo Removing temp files…
  echo Y|del /f /s /q %TEMP%\>NUL
  echo Y|del /f /s /q C:\WINDOWS\TEMP\>NUL
  del C:\armada.bat


  En het probleem lijkt opgelost! Ik kan de sites die ik in m'n openingspost noemde weer bereiken. Hier nog even m'n nieuwe Hijacklog:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:17:57, on 14-12-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Class - {48286112-2139-3237-6B85-0D428EA7B216} - C:\WINDOWS\wmcvq1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129816168593
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E4DDF4B1-DDFD-4CFD-BEA5-46B8FCBBB0D6}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Panda TruPrevent (TPSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe


  Het enige verschil dat ik zie is dat de C:\WINDOWS\wmcvq1.dll niet meer gemist wordt. Heeft dat er iets mee te maken? Denk je dat de rootkit nu helemaal verwijderd is?
  En, nu ik er toch ben, enig idee hoe ik aan die KernelFaultCheck kom? (Is niet zo erg hè?).

  smeenk, hardstikke bedankt.
 • Het bestand was al die tijd aanwezig, maar werd door een rootkit verborgen ;)

  vink deze regels aan met HijackThis:
  [b:0d40cd4c21]O2 - BHO: Class - {48286112-2139-3237-6B85-0D428EA7B216} - C:\WINDOWS\wmcvq1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k [/b:0d40cd4c21]
  Sluit alle open vensters. Klik daarna op "Fix checked".

  Verwijder indien aanwezig nog dit bestand:
  C:\WINDOWS\[b:0d40cd4c21]wmcvq1.dll[/b:0d40cd4c21]

  Maak je prullenbak leeg.

  Post nog even een nieuw logje ter controle :)
 • nieuwe log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:28:02, on 14-12-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129816168593
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E4DDF4B1-DDFD-4CFD-BEA5-46B8FCBBB0D6}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\Firewall\PNMSRV.EXE
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Panda TruPrevent (TPSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe


  Zou je als alles ok is nog even kort kunnen uitleggen wat er precies aan de hand was? Was C:\WINDOWS\wmcvq1.dll spyware? En denk je dat dat er tegelijk met die rootkit opgekomen is? En heb je enig idee wat C:\WINDOWS\wmcvq1.dll dan wel precies deed? Sorry voor mijn nieuwsgierigheid.
 • Logje ziet er goed uit :)

  Dit is voor je nieuwgierigheid: http://pcalsicuro.phpsoft.it/gromozon.pdf

  Ben je wel even zoet mee :P

  Groeten smeenk ;)
 • Hartelijk dank voor de hulp!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.