Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this logfile

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Hallo,

  Uiteindelijk ben ik ook bij Hijack this uitgekomen. Wie kan voor me uitzoeken wat ik met het logfile kan doen?

  Alvast bedankt,

  Bieke

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:53:15, on 16-12-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Documents and Settings\Esther\Mijn documenten\hijackthis\hijackthis[1]\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kpn.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154013106015
  O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4915/mcfscan.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A684F22A-5590-41AA-B28F-4F6F2BA0879F}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Download FixWareout van één van deze locaties:
  http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe
  http://www.bleepingcomputer.com/files/lonny/Fixwareout.exe
  Plaatst het op de bureaublad en start het.
  Klik op "Next", daarna op "Install".
  Zorg dat "Run Fixit" aangevinkt is en klik dan op "Finish".
  Volg de aanwijzingen op het scherm.
  Als je gevraagd wordt om de computer opnieuw te starten doe je dit.
  Het zal wat langer duren voor de computer opnieuw volledig opgestart is. Dit is normaal.
  Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen (report.txt).
  Post dit samen met een nieuw HijackThis log.
 • dank je voor je hulp.
  Hier de logfiles:

  Fixwareout
  Last edited 12/06/2006
  Post this report in the forums please

  Prerun check
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "System"="cszoi.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "dmrck.exe"="C:\\WINDOWS\\System32\\dmrck.exe"  Reg Entries that were deleted
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}18FD26252B3C-4EDA-1DE4-EFD0-F45ED3DC{
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\}4730EB879A26-AB39-8034-26AC-DB5B65A5{
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ruins\kcrmd
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\0mdm
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Urls\1mdm


  Random Runs removed from HKLM
  "dmrck.exe"=-  PLEASE NOTE, There WILL be LEGITIMATE FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE.

  »»»»» Searching by size/names…

  »»»»»
  Search five digit cs, dm kd and jb files.
  This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\CSZOI.EXE 51.794 2006-11-15

  Other suspects.

  »»»»» Misc files.

  »»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool.

  Postrun check
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "system"=""
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:27:23, on 18-12-2006
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Documents and Settings\Esther\Mijn documenten\hijackthis\hijackthis[1]\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154013106015
  O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4915/mcfscan.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A684F22A-5590-41AA-B28F-4F6F2BA0879F}: NameServer = 195.121.1.34,195.121.1.66
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Esther\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:64059ae854]O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.130 85.255.112.64[/b:64059ae854]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Ga naar Start – Uitvoeren en tik in [b:64059ae854]cmd[/b:64059ae854]
  Druk op enter.
  Daarna tik je in: [b:64059ae854]ipconfig /flushdns[/b:64059ae854]
  Druk op enter.
  Sluit het venster.

  Start Hijackthis.
  Klik op de knop "Open the Misc Tools section.
  Klik op de knop "Delete a file on reboot…"
  Bij bestandsnaam geef je dit bestand in: [b:64059ae854]C:\WINDOWS\SYSTEM32\CSZOI.EXE [/b:64059ae854]
  Klik op Openen.
  Wanneer gevraagd wordt of je de computer opnieuw wil starten klik je op de knop Ja.

  Na reboot:

  Update je versie van Java.
  Ga naar Start - Configuratiescherm. Dubbelklik op het Software icoontje. Je zal een lijst te zien krijgen van de geïnstalleerde programma's op je systeem.
  In deze lijst zoek je naar alle voorgaande versies van Java. (J2SE Runtime Environment…. )
  Het heeft volgend icoontje: [img:64059ae854]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/javaicon.jpg[/img:64059ae854]
  Selecteer het en kies voor verwijderen.
  Daarna, download en installeer je de nieuwste versie: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
  (Java Runtime Environment (JRE) 6.0 Update 6 moet je hebben)

  Zijn er nog problemen?
 • Geen problemen meer.
  Heel erg bedankt!!

  Bieke
 • Graag gedaan Bieke.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.