Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Call Of Duty 2 heel traag...

Anoniem
None
7 antwoorden
 • hallo,
  ik heb al een keer deze vraag gepost en daar zeiden ze dat ik het hier even moet vragen met Hijackthis Log.

  Probleem:
  ik heb Call Of Duty 2. hij doet het perfect, teminste dat deed die. toen ik vammidag ging spelen deed die het opeens heel sloom. op elke server en ook offline laggte die. me Ping was gewoon goed. ik dacht dat het mischien een virus kon zijn maar ik heb met Avg, Avg Anti Spyware en Hitman Pro gezocht maar hij kan niks vinden… het kan ook niet aan me Hardware liggen want eerst deed die het goed… (ik heb ook even naar de Tempratuur gekeken van me hardware in die was ook gewoon goed)
  weet iemand waar dit probleem aan kan liggen en hoe ik het op kan lossen?
  nog vragen, stel ze dan even…

  HiJackThis Log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:40, on 06-12-21
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  I:\BlueTooth\BTNtService.exe
  I:\3D Studio Max\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  I:\itunes\bin\iPodService.exe
  I:\WinRar\WinRAR.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - I:\HITMAN~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "I:\RivaTuner\RivaTuner v2.0 RC 16.2\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - D:\Party Poker\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - D:\Party Poker\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1158507533822
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
  O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Measurement Services Client v.3.11) - http://gameadvisor.futuremark.com/global/msc311.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: winmxw32 - winmxw32.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - I:\BlueTooth\BTNtService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - I:\itunes\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: RaySat_3dsmax8 Server (mi-raysat_3dsmax8) - Unknown owner - I:\3D Studio Max\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: wampapache - Unknown owner - I:\Wamp\wamp\apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - I:\Wamp\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

  nog vrage, stel ze dan even…
  Alvast bedankt Tijmen
 • 1 vraag maar, je gebruikt HITMANPRO ???? mag ik vragen waarom je dat gebruikt???

  Start HJT opnieuw en doe een systemscan only, vink onderstaande regels aan sluit alle vensters behalve HJT en klik op fix checked.
  [code:1:901f631377]

  O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - D:\Party Poker\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - D:\Party Poker\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: winmxw32 - winmxw32.dll (file missing)[/code:1:901f631377]


  Download [b:901f631377]Combofix[/b:901f631377] naar je Bureaublad.[list:901f631377]
  Dubbelklik [b:901f631377]Combofix.exe[/b:901f631377]
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, [b:901f631377]NIET[/b:901f631377] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:901f631377]
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:901f631377]combofix.txt[/b:901f631377] openen.
  [i:901f631377]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:901f631377]

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.


  Juisterr
 • hallo,
  bedankt voor het reageren.

  hier is mijn ComboFix Log:

  Tijmen - 06-12-21 20:42:13.20 Service Pack 2
  ComboFix 06.11.27 - Running from: "C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Bureaublad"

  ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-11-20 to 2006-12-20 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-12-20 21:47 <DIR> d——– C:\WINDOWS\BDOSCAN8
  2006-12-20 21:42 <DIR> d——– C:\Program Files\HijackThis
  2006-12-20 21:32 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Onlangs geopend
  2006-12-12 07:57 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\Help
  2006-12-09 22:50 <DIR> dr-h—– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\SecuROM
  2006-12-09 20:41 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\DRM
  2006-12-09 20:40 221,184 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
  2006-12-09 20:40 <DIR> d——– C:\Program Files\Windows Media Connect 2
  2006-12-09 20:37 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\LogFiles
  2006-12-09 20:37 <DIR> d——– C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF
  2006-12-09 12:03 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\GlobalSCAPE
  2006-12-04 14:07 3,968 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\AvgAsCln.sys
  2006-12-03 13:54 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\uTorrent
  2006-11-24 22:35 <DIR> d——– C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Bluetooth
  2006-11-24 22:24 54,272 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\vfwwdm32.dll
  2006-11-24 22:23 82,148 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\VcommMgr.sys
  2006-11-24 22:23 77,824 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SioUi2k.dll
  2006-11-24 22:23 7,680 –a—— C:\WINDOWS\system32\btinstall.dll
  2006-11-24 22:23 63,488 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\wssbtr1f.sys
  2006-11-24 22:23 61,312 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\VComm.sys
  2006-11-24 22:23 51,169 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\OXSER.SYS
  2006-11-24 22:23 48,556 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SktBt2k.sys
  2006-11-24 22:23 48,076 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\Sio9502k.sys
  2006-11-24 22:23 40,960 -ra—— C:\WINDOWS\system32\drivers\SCTray.exe
  2006-11-24 22:23 28,207 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\BTHidMgr.sys
  2006-11-24 22:23 23,000 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\btcusb.sys
  2006-11-24 22:23 20,096 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\blueletaudio.sys
  2006-11-24 22:23 148,830 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\bcbthub.sys
  2006-11-24 22:23 13,304 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\BTNetFilter.sys
  2006-11-24 22:23 12,504 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\VHIDMini.sys
  2006-11-24 22:23 12,500 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\vbtenum.sys
  2006-11-24 22:23 116,021 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\fw203x.sys
  2006-11-24 22:23 10,804 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\BtNetDrv.sys


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  2006-12-21 20:32 ——– d——– C:\Program Files\Mozilla Firefox
  2006-12-20 21:26 ——– d–h—– C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2006-12-20 17:43 ——– d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\AVG7
  2006-12-17 09:56 ——– d——– C:\Program Files\Internet Explorer
  2006-12-17 09:54 ——– d——– C:\Program Files\Outlook Express
  2006-12-17 09:54 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\System
  2006-12-09 22:38 ——– d——– C:\Program Files\a-squared Free
  2006-12-09 20:40 ——– d——– C:\Program Files\Windows Media Player
  2006-12-09 20:21 13312 –a—— C:\WINDOWS\system32\BASSMOD.dll
  2006-12-06 18:01 ——– d——– C:\Program Files\Common Files
  2006-12-04 14:35 ——– d——– C:\Program Files\Grisoft
  2006-12-04 14:28 ——– d—s—- C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\Microsoft
  2006-12-01 07:51 ——– d——– C:\Program Files\Adobe
  2006-11-30 17:33 ——– d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\Adobe
  2006-11-25 09:43 ——– d——– C:\Program Files\Java
  2006-11-08 06:07 679424 –a—— C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2006-11-06 11:35 531568 –a—— C:\WINDOWS\system32\RmActivate_isv.exe
  2006-11-06 11:35 523376 –a—— C:\WINDOWS\system32\RmActivate.exe
  2006-11-06 11:35 519280 –a—— C:\WINDOWS\system32\SecProc_isv.dll
  2006-11-06 11:35 518768 –a—— C:\WINDOWS\system32\SecProc.dll
  2006-11-06 11:35 358000 –a—— C:\WINDOWS\system32\RmActivate_ssp.exe
  2006-11-06 11:35 354416 –a—— C:\WINDOWS\system32\RmActivate_ssp_isv.exe
  2006-11-06 11:35 323696 –a—— C:\WINDOWS\system32\msdrm.dll
  2006-11-06 11:35 192624 –a—— C:\WINDOWS\system32\SecProc_ssp_isv.dll
  2006-11-06 11:35 192624 –a—— C:\WINDOWS\system32\SecProc_ssp.dll
  2006-11-05 13:38 ——– d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\Sun
  2006-11-04 14:14 1245696 –a—— C:\WINDOWS\system32\msxml4.dll
  2006-11-03 20:10 816672 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7core.sys
  2006-11-03 20:10 4960 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdi.sys
  2006-11-03 20:10 4224 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7rsw.sys
  2006-11-03 20:10 3968 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avgclean.sys
  2006-11-03 20:10 28416 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avg7rsxp.sys
  2006-11-03 20:10 18240 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\avgmfx86.sys
  2006-11-02 23:35 8271872 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
  2006-11-02 22:53 99840 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll
  2006-11-02 22:52 257536 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmerror.dll
  2006-11-02 22:50 7680 –a—— C:\WINDOWS\system32\asferror.dll
  2006-11-02 11:52 42496 ——— C:\WINDOWS\system32\wpdshextres.dll
  2006-11-01 16:25 ——– d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\Lavasoft
  2006-11-01 16:11 ——– d——– C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\PC Tools
  2006-10-30 20:22 ——– d——– C:\Program Files\directx
  2006-10-30 20:05 98304 –a—— C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
  2006-10-29 16:16 ——– d——– C:\Program Files\Davilex
  2006-10-24 21:06 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\Java
  2006-10-24 10:35 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\DirectX
  2006-10-23 15:24 ——– d——– C:\Program Files\Common Files\InstallShield
  2006-10-23 09:13 611064 –a—— C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
  2006-10-20 12:38 ——– d——– C:\Program Files\MSN Messenger
  2006-10-20 02:39 714752 –a—— C:\WINDOWS\system32\sxs.dll
  2006-10-18 21:58 8704 –a—— C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  2006-10-18 21:58 8704 –a—— C:\WINDOWS\system32\uwdf.exe
  2006-10-18 21:47 937984 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMNetMgr.dll
  2006-10-18 21:47 767488 ——— C:\WINDOWS\system32\WMVSENCD.dll
  2006-10-18 21:47 757248 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMADMOD.dll
  2006-10-18 21:47 656896 ——— C:\WINDOWS\system32\WMVXENCD.dll
  2006-10-18 21:47 63488 –a—— C:\WINDOWS\system32\wpdmtpus.dll
  2006-10-18 21:47 629760 –a—— C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
  2006-10-18 21:47 613376 ——— C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll
  2006-10-18 21:47 603648 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOD.dll
  2006-10-18 21:47 542720 –a—— C:\WINDOWS\system32\blackbox.dll
  2006-10-18 21:47 535040 ——— C:\WINDOWS\system32\wmdrmsdk.dll
  2006-10-18 21:47 429056 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmdrmdev.dll
  2006-10-18 21:47 414208 –a—— C:\WINDOWS\system32\msscp.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmvdmoe2.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmvdmod.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMVADVE.DLL
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMVADVD.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmsdmoe2.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmsdmod.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\wdfapi.dll
  2006-10-18 21:47 4096 –a—— C:\WINDOWS\system32\MPG4DMOD.dll
  2006-10-18 21:47 4096 ——— C:\WINDOWS\system32\MP4SDMOD.dll
  2006-10-18 21:47 4096 ——— C:\WINDOWS\system32\MP43DMOD.dll
  2006-10-18 21:47 37376 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmdmps.dll
  2006-10-18 21:47 35840 –a—— C:\WINDOWS\system32\wpdconns.dll
  2006-10-18 21:47 356352 –a—— C:\WINDOWS\system32\wpdsp.dll
  2006-10-18 21:47 348672 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmdrmnet.dll
  2006-10-18 21:47 33792 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmdmlog.dll
  2006-10-18 21:47 321536 –a—— C:\WINDOWS\system32\mswmdm.dll
  2006-10-18 21:47 317440 ——— C:\WINDOWS\system32\MP4SDECD.dll
  2006-10-18 21:47 314880 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
  2006-10-18 21:47 295936 ——— C:\WINDOWS\system32\wmpeffects.dll
  2006-10-18 21:47 284160 ——— C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll
  2006-10-18 21:47 276992 –a—— C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
  2006-10-18 21:47 27136 –a—— C:\WINDOWS\system32\mspmsnsv.dll
  2006-10-18 21:47 2603008 ——— C:\WINDOWS\system32\WpdShext.dll
  2006-10-18 21:47 259072 ——— C:\WINDOWS\system32\MPG4DECD.dll
  2006-10-18 21:47 259072 ——— C:\WINDOWS\system32\MP43DECD.dll
  2006-10-18 21:47 2450944 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll
  2006-10-18 21:47 242688 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpasf.dll
  2006-10-18 21:47 229376 –a—— C:\WINDOWS\system32\cewmdm.dll
  2006-10-18 21:47 222208 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
  2006-10-18 21:47 212992 ——— C:\WINDOWS\system32\MFPLAT.dll
  2006-10-18 21:47 211456 –a—— C:\WINDOWS\system32\qasf.dll
  2006-10-18 21:47 204288 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpsrcwp.dll
  2006-10-18 21:47 199168 ——— C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceWMDRM.dll
  2006-10-18 21:47 179712 –a—— C:\WINDOWS\system32\msnetobj.dll
  2006-10-18 21:47 175616 –a—— C:\WINDOWS\system32\mspmsp.dll
  2006-10-18 21:47 166912 ——— C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll
  2006-10-18 21:47 1661440 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmpencen.dll
  2006-10-18 21:47 1574912 ——— C:\WINDOWS\system32\WMVENCOD.dll
  2006-10-18 21:47 157184 –a—— C:\WINDOWS\system32\wmidx.dll
  2006-10-18 21:47 154624 –a—— C:\WINDOWS\system32\wpdmtp.dll
  2006-10-18 21:47 1543680 ——— C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.dll
  2006-10-18 21:47 1382912 ——— C:\WINDOWS\system32\WMVSDECD.dll
  2006-10-18 21:47 133632 ——— C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  2006-10-18 21:47 1329152 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOE.dll
  2006-10-18 21:47 132096 ——— C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceWiaCompat.dll
  2006-10-18 21:47 130048 ——— C:\WINDOWS\system32\wmpps.dll
  2006-10-18 21:47 11264 –a—— C:\WINDOWS\system32\LAPRXY.dll
  2006-10-18 21:47 1117696 –a—— C:\WINDOWS\system32\WMADMOE.dll
  2006-10-18 21:47 101888 ——— C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceClassExtension.dll
  2006-10-18 20:03 100864 –a—— C:\WINDOWS\system32\logagent.exe
  2006-10-18 20:00 17408 ——— C:\WINDOWS\system32\wpdshextautoplay.exe
  2006-10-17 18:49 53248 –a—— C:\WINDOWS\system32\suppdll.dll
  2006-10-17 18:49 35363 –a—— C:\WINDOWS\system32\windrvNT.sys
  2006-10-17 12:31 66048 –a—— C:\WINDOWS\ieResetIcons.exe
  2006-10-17 12:01 13312 –a—— C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe
  2006-10-13 13:41 144384 –a—— C:\WINDOWS\system32\nwprovau.dll
  2006-10-11 17:26 58880 –a—— C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
  2006-10-11 17:26 553984 –a—— C:\WINDOWS\system32\p2psvc.dll
  2006-10-11 17:26 313344 –a—— C:\WINDOWS\system32\p2pgraph.dll
  2006-10-11 17:26 153088 –a—— C:\WINDOWS\system32\p2p.dll
  2006-10-11 17:26 116224 –a—— C:\WINDOWS\system32\p2pnetsh.dll
  2006-10-11 17:26 104960 –a—— C:\WINDOWS\system32\p2pgasvc.dll
  2006-10-02 15:28 312128 ——— C:\WINDOWS\system32\msdelta.dll
  2006-09-28 20:13 95344 ——— C:\WINDOWS\system32\WUDFCoinstaller.dll
  2006-09-28 18:56 55808 ——— C:\WINDOWS\system32\WudfSvc.dll
  2006-09-28 18:56 316416 ——— C:\WINDOWS\system32\WUDFx.dll
  2006-09-28 18:56 165376 ——— C:\WINDOWS\system32\WudfPlatform.dll
  2006-09-28 18:56 146432 ——— C:\WINDOWS\system32\WudfHost.exe
  2006-09-25 17:58 23856 –a—— C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
  2006-09-24 14:28 5248 –a—— C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys
  2006-09-17 18:05 62 –ahs—- C:\Documents and Settings\Tijmen.TIJMEN\Application Data\desktop.ini


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  *Note* empty entries are not shown

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe /STARTUP"
  "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd"
  "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_09\\bin\\jusched.exe\""
  "!AVG Anti-Spyware"="\"C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Anti-Spyware 7.5\\avgas.exe\" /minimized"
  "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"
  "RivaTunerStartupDaemon"="\"I:\\RivaTuner\\RivaTuner v2.0 RC 16.2\\RivaTuner.exe\" /S"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]
  "Installed"="1"
  "NoChange"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components]
  "DeskHtmlVersion"=dword:00000110
  "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005
  "Settings"=dword:00000001
  "GeneralFlags"=dword:00000001

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina"
  "Flags"=dword:00000002
  "Position"=hex:2c,00,00,00,4b,00,00,00,00,00,00,00,b5,04,00,00,e4,03,00,00,00,\
  00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "CurrentState"=hex:04,00,00,40
  "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
  ff,ff,04,00,00,00
  "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\
  00,00,01,00,00,00

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
  "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE"
  "AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgw.exe /RUNONCE"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
  "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
  "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
  "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""
  "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}"="AVG Anti-Spyware 7.5"

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "dontdisplaylastusername"=dword:00000000
  "legalnoticecaption"=""
  "legalnoticetext"=""
  "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001
  "undockwithoutlogon"=dword:00000001

  [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload]
  "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
  "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
  "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
  "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"
  "WPDShServiceObj"="{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
  "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

  Completion time: 06-12-21 20:43:15.64
  C:\ComboFix.txt … 06-12-21 20:43
  C:\ComboFix2.txt … 06-12-21 20:38
  C:\ComboFix3.txt … 06-12-20 21:06  EN HIER IS MIJ NIEUWE HIJACKTHIS LOG:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:52:33, on 21-12-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  I:\BlueTooth\BTNtService.exe
  I:\3D Studio Max\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - I:\HITMAN~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "I:\RivaTuner\RivaTuner v2.0 RC 16.2\RivaTuner.exe" /S
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1158507533822
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
  O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Measurement Services Client v.3.11) - http://gameadvisor.futuremark.com/global/msc311.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - I:\BlueTooth\BTNtService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - I:\itunes\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: RaySat_3dsmax8 Server (mi-raysat_3dsmax8) - Unknown owner - I:\3D Studio Max\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: wampapache - Unknown owner - I:\Wamp\wamp\apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - I:\Wamp\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
 • Volgens mij ziet dat er wel goed uit, nog steeds problemen??
 • ik ga nu even kijken of alles het weer goed doet…
  en je vroeg nog waarom ik Hitman Pro gebruikte… ik dacht dat dat je Pc wel schoon heelt… is er iets mis mee dan?
  Mvg. Tijmen
 • Hij doet het nog niet goed… ik weet echt niet waar het aan kan liggen. eerst deed die het perfect met een Resolutie van 1024x789… nu laggt die al bij 640x480…
 • [quote:8ac3176da9="tijmsja"]ik ga nu even kijken of alles het weer goed doet…
  en je vroeg nog waarom ik Hitman Pro gebruikte… ik dacht dat dat je Pc wel schoon heelt… is er iets mis mee dan?
  Mvg. Tijmen[/quote:8ac3176da9]

  vind ik wel ja, vele trials die er na 30 dgn mee kappen en dan gaan vragen om updates die je niet binnen kan halen.

  Dus HMP eraf doen aub.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.