Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

svchost.exe gebruikt 100% van mijn CPU

Anoniem
gymaroe
10 antwoorden
 • Hallo,

  Sinds ik de windows-services heb aangepast, reageert mijn computer traag. Dit komt omdat ik in Taakbeheer zie dat svchost.exe (gebruikersnaam Netwerkservice) 100% van mijn CPU gebruikt.
  Als ik dit proces beëindig kan ik weer verbinding met internet maken en werkt mijn computer weer 'normaal.'
  Hoe kan ik van dit probleem afkomen?

  Alvast bedankt,

  Marco 1

  P.S. hier is een lijst van de windows-processen:

  Naam Beschrijving Status Opstarttype Aanmelden als
  .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 Microsoft .NET Framework NGEN Handmatig Lokaal systeem
  Alerter Hiermee kunnen geselecteerde gebruikers en computers bij beheerderssignalen worden gewaarschuwd. Als de service wordt gestopt, zullen programma's die gebruikmaken van beheerderssignalen deze niet ontvangen. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Lokale service
  Apparaattoegang via menselijke interface Toegang voor generieke invoer voor apparaten met een speciale gebruikersinterface, die het gebruik van voorgedefinieerde toetsen op toetsenborden, afstandsbedieningen en andere multimedia-apparaten activeert en onderhoudt. Als deze service wordt gestopt, functioneren de toetsen die door deze service worden beheerd niet. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worde gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Application Layer Gateway-service Hiermee wordt ondersteuning geboden voor protocolinvoegtoepassingen van derden voor Internet-verbinding delen en Windows Firewall. Gestart Handmatig Lokale service
  Application Management Hiermee worden services voor installatie van software geboden, zoals Toewijzen, Uitgeven en Verwijderen. Handmatig Lokaal systeem
  ASP.NET-statusservice Biedt ondersteuning voor sessiestatussen buiten het proces voor ASP.NET. Als deze service wordt stopgezet, worden aanvragen buiten het proces niet verwerkt. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Handmatig Netwerkservice
  Automatische updates Hiermee wordt het downloaden en de installatie van updates voor Windows ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kan het onderdeel Automatische updates of de website van Windows Update niet op deze computer worden gebruikt. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  ClipBook Hiermee kan Plakboeken gegevens opslaan en deze delen met externe computers. Als de service wordt gestopt kan Plakboeken geen gegevens met externe computers delen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  COM+-gebeurtenissysteem Ondersteunt SENS (System Event Notification Service), waarbij automatische distributie van gegevens voor het abonneren op COM-componenten (Component Object Model) mogelijk wordt gemaakt. Als de service wordt stopgezet, wordt SENS afgesloten en kan deze service geen aan- en afmeldingsberichten bieden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  COM+-systeemtoepassing De configuratie en tracering van COM+-onderdelen beheren. Als de service wordt gestopt, functioneren de meeste COM+-onderdelen niet goed. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee het mogelijk is toepassingen te beheren in een omgeving met meerdere gebruikers. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Computer Browser Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  COM-service voor IMAPI cd-branders Deze service beheert het beschrijven van cd's via de IMAPI-interface. Als deze service wordt gestopt, kunnen er met deze computer geen cd worden gebrand. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  DCOM Server Process Launcher Hiermee wordt opstartfunctionaliteit voor DCOM-services geboden Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Delen van Extern bureaublad met NetMeeting Hiermee kunnen gemachtigde personen dit Windows-bureaublad extern benaderen via NetMeeting. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  DHCP Client Hiermee wordt de netwerkconfiguratie beheerd via het registreren en bijwerken van IP-adressen en DNS-namen. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Distributed Link Tracking Client Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden op een computer of tussen computers in een netwerkdomein onderhouden. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Distributed Transaction Coordinator Coördineert transacties die meerdere bronbeheermethoden omvatten, zoals databases, wachtrijen en bestandssystemen. Als deze service wordt stopgezet, worden deze transacties niet uitgevoerd. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Gestart Automatisch Netwerkservice
  DNS Client Hiermee worden DNS-namen voor deze computer omgezet en in cache opgeslagen. Als deze service is gestopt, kan deze computer geen DNS-namen omzetten en domeincontrollers in Active Directory vinden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Automatisch Netwerkservice
  Event Log Hiermee kunnen gebeurtenisberichten die worden uitgegeven door programma's en onderdelen van Windows worden weergegeven in Logboeken. Deze service kan niet worden gestopt. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Help en ondersteuning Hiermee kan Help en ondersteuning op deze computer worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, is Help en ondersteuning niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad Hiermee wordt de voorziening Hulp op afstand aangestuurd. Als deze service is gestopt, is Hulp op afstand niet beschikbaar. Raadpleeg alvorens deze service te stoppen eerst het tabblad Afhankelijkheden van het dialoogvenster met eigenschappen. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  HTTP SSL Met deze service wordt HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) voor de HTTP-service geïmplementeerd, hiervoor wordt gebruik gemaakt van SSL (Secure Socket Layer). Als deze service is uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  Indexing-service Hiermee kunt u een index maken van de inhoud en eigenschappen van bestanden op lokale en externe computers. Een flexibele zoektaal zorgt ervoor dat u snel toegang tot bestanden krijgt. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  InstallDriver Table Manager Provides support for the Running Object Table for InstallShield Drivers Handmatig Lokaal systeem
  Intelligente achtergrondsoverdrachtservice Hiermee worden op de achtergrond gegevens tussen clients en servers overgezet. Als BITS is uitgeschakeld, werken toepassingen zoals Windows Update niet juist. Handmatig Lokaal systeem
  iPod Service iPod hardware management services Uitgeschakeld Lokaal systeem
  IPSEC-services Hiermee wordt het IP-beveiligingsbeleid beheerd en de stuurprogramma's voor ISAKMP/Oakley (IKE) en IP-beveiliging gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Logical Disk Manager Hiermee worden voor configuratie nieuwe vaste schijven gedetecteerd en gegevens van het schijfvolume verzonden naar de Logical Disk Manager Administrative-service. Als deze service wordt gestopt, is het mogelijk dat de status van de dynamische schijf en de configuratiegegevens verouderen. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Logical Disk Manager Administrative-service Hiermee worden vaste schijven en volumes geconfigureerd. De service is alleen actief tijdens de configuratie en wordt daarna gestopt. Handmatig Lokaal systeem
  Messenger Hiermee worden berichten tussen clients en servers uitgewisseld die met behulp van de opdracht net send of de Alerter-service zijn gestart. Deze service is niet gerelateerd aan Windows Messenger. Als deze service is gestopt, zal de Alerter-service geen berichten verzenden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Messenger Sharing USN Journal Reader service Deze service is geïnstalleerd door Messenger om delen mogelijk te maken. Handmatig Lokaal systeem
  MS Software Shadow Copy Provider Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. Als deze service is gestopt, kunnen schaduwkopieën op basis van software niet worden beheerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  Net Logon Hiermee wordt ondersteuning geboden voor indirecte verificatie van accountaanmeldingsgebeurtenissen voor computers in een domein. Handmatig Lokaal systeem
  Network Connections Hiermee worden objecten beheerd in de map Netwerk- en inbelverbindingen, waarin u zowel LAN- als externe verbindingen kunt weergeven Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Network DDE Hiermee wordt netwerktransport en netwerkbeveiliging geboden voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) voor programma's die op dezelfde computer of verschillende computers worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, zijn DDE-transport en -beveiliging niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Network DDE DSDM Hiermee worden gedeelde netwerkshares voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) beheerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de DDE-netwerkshares niet beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Network Location Awareness (NLA) Hiermee worden de configuratie- en locatiegegevens van het netwerk verzameld en opgeslagen en worden toepassingen ingelicht als deze gegevens worden gewijzigd. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Network Provisioning Service Hiermee worden XML-configuratiebestanden per domein beheerd voor automatische netwerkvoorziening. Handmatig Lokaal systeem
  Norman API-hooking helper Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Norman NJeeves Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Norman Virus Control on-access component Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Norman Virus Control Scheduler Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Norman ZANDA Gestart Automatisch Lokaal systeem
  NT LM Security Support Provider Hiermee wordt beveiliging geboden voor RPC-programma's (Remote procedure call) die andere transporten gebruiken dan named pipes. Handmatig Lokaal systeem
  NVIDIA Display Driver Service Provides system and desktop level support to the NVIDIA display driver Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Office Source Engine Hiermee worden de installatiebestanden opgeslagen die worden gebruikt voor het bijwerken en herstellen. Dit is vereist voor het downloaden van updates van Setup en van Watson-foutrapporten. Handmatig Lokaal systeem
  PC Tools Spyware Doctor Provides spyware and malware protection for the system. If this service is disabled spyware protection will be reduced. Handmatig Lokaal systeem
  Performance Logs and Alerts Hiermee worden prestatiegegevens verzameld die zijn gebaseerd op voorgeconfigureerde schemaparameters. Vervolgens worden de gegevens naar een logboek geschreven of wordt een alarm geactiveerd. Als deze service wordt gestopt, worden er geen prestatiegegevens verzameld. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die expliciet van deze service afhankelijk zijn, niet starten. Handmatig Netwerkservice
  Plug and Play Hiermee kan een computer wijzigingen in de hardwareconfiguratie herkennen en zich aanpassen zonder of met weinig invoer van de gebruiker. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld wordt de computer instabiel. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Print Spooler Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen om later te worden afgedrukt Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Protected Storage Hiermee wordt beveiligde opslag voor vertrouwelijke gegevens, zoals persoonlijke sleutels, geboden om toegang door niet-gemachtigde services, processen of gebruikers te voorkomen Gestart Automatisch Lokaal systeem
  QoS RSVP Hiermee wordt functionaliteit voor de configuratie van netwerksignalen en besturings van lokaal verkeer verkregen voor programma's en besturingshulpprogramma's die geschikt zijn voor QoS Handmatig Lokaal systeem
  Remote Access Auto Connection Manager Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een extern netwerk als een programma verwijst naar een extern(e) DNS- of NetBIOS-naam of -adres. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Remote Procedure Call (RPC) Hiermee worden endpoint-toewijzing en andere RPC-services geboden Gestart Automatisch Netwerkservice
  Remote Procedure Call (RPC) Locator Hiermee wordt de database van de RPC Name-service beheerd. Handmatig Netwerkservice
  Routing and Remote Access Hiermee worden routeringsservices aangeboden aan bedrijven in LAN- en WAN-omgevingen. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Secondary Logon Hiermee kunnen processen met alternatieve referenties worden gestart. Als deze service wordt gestopt, is dit type aanmelding niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Security Accounts Manager Hiermee worden beveiligingsgegevens voor lokale gebruikersaccounts opgeslagen Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Security Center Hiermee kunt u instellingen en configuraties van systeembeveiliging controleren. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Serienummerservice voor draagbare media Geeft het serienummer van elke draagbare mediaspeler die is aangesloten op deze computer. Als deze service wordt beëindigd, wordt beveiligde inhoud mogelijk niet meer naar het apparaat gedownload. Handmatig Lokaal systeem
  Server Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  Service voor het rapporteren van fouten Hiermee kunnen services en toepassingen die worden uitgevoerd in omgevingen die niet standaard zijn, fouten rapporteren. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Services voor cryptografie Hiermee worden drie beheersservices geboden: de Catalog Database-service, die de handtekeningen van Windows-bestanden bevestigt, de Protected Root-service, die op deze computer certificaten van vertrouwde basiscertificeringsinstanties toevoegt en verwijdert, en de Key-service, die helpt bij het inschrijven van deze computer voor certificaten. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die afhankelijk zijn van deze service niet worden gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Shell Hardware Detection Deze service verzorgt meldingen bij AutoPlay-hardwaregebeurtenissen Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Smart Card Hiermee wordt de toegang tot een smartcard beheerd die in een smartcardlezer is geplaatst die aan de computer is gekoppeld. Als de service wordt gestopt, kunnen er geen smartcards worden gelezen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Lokale service
  SSDP Discovery-service Maakt de detectie van universele Plug en Play-apparaten op het eigen netwerk mogelijk. Uitgeschakeld Lokale service
  System Event Notification Hiermee worden systeemgebeurtenissen, zoals Windows-aanmelding, netwerk- en energiegebeurtenissen getraceerd en worden abonnees van het COM+-gebeurtenissysteem gewaarschuwd als deze gebeurtenissen optreden Gestart Automatisch Lokaal systeem
  System Restore-service Hiermee worden herstelfuncties voor het apparaat uitgevoerd. Als u de service wilt stoppen, kunt u Systeemherstel uitschakelen in het tabblad Systeemherstel in Deze computer->Eigenschappen Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Task Scheduler Hiermee kan een gebruiker geautomatiseerde taken configureren en plannen op deze computer. Als deze service wordt gestopt, kunnen deze taken niet op de geplande tijd worden uitgevoerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  TCP/IP NetBIOS Helper Hiermee wordt ondersteuning geboden voor NetBIOS via TCP/IP (NetBT) en NetBIOS-naamomzetting inschakelen. Gestart Automatisch Lokale service
  Telephony Hiermee wordt ondersteuning geboden voor Telefoon-API (TAPI) voor programma's die telefoonapparaten en op IP gebaseerde spraakverbindingen bestuurd op de lokale computer en, via het LAN, op servers die de service ook uitvoeren Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Terminal Services Hiermee kunnen meerdere gebruikers interactief met een bepaalde computer of het bureaublad en toepassingen van een andere computer worden verbonden. De basis voor Extern bureaublad (waaronder Extern bureaublad voor Administrators), Snelle gebruikerswisseling, Hulp op afstand en Terminal Server. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Thema's Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee u de gebruikerservaring kunt beheren. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Uninterruptible Power Supply Hiermee wordt een noodvoeding (UPS) beheerd die op de computer is aangesloten Handmatig Lokaal systeem
  Universele Plug en Play-apparaathost Ondersteunt hosting van universele Plug en Play-apparaten. Uitgeschakeld Lokale service
  Verbindingsbeheer voor RAS Hiermee kunnen netwerkverbindingen worden gemaakt. Gestart Handmatig Lokaal systeem
  Verwisselbare opslag Handmatig Lokaal systeem
  Volume Shadow Copy Hiermee kunnen schaduwkopieën van volumes die door back-uptoepassingen en voor andere doeleinden worden gebruikt, worden beheerd en geïmplementeerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de schaduwkopieën niet beschikbaar voor het maken van een back-up en de back-up kan mogelijk mislukken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. Handmatig Lokaal systeem
  WebClient Hiermee kunnen Windows-programma's bestanden op het Internet maken, lezen en wijzigen. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. Gestart Automatisch Lokale service
  Windows Audio Hiermee worden audioapparaten voor op Windows-gebaseerde programma's beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Windows Defender Helps protect users from malicious software, spyware, and other potentially unwanted software Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Manages user-mode driver host processes Handmatig Lokaal systeem
  Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS) Hiermee worden services ten behoeve van netwerkadresomzetting, adressering, naamomzetting en/of preventie van onrechtmatige toegang geboden voor computers in thuis- of bedrijfsnetwerken. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Windows Image Acquisition (WIA) Hiermee kunnen scanners en camera's afbeeldingen opnemen Handmatig Lokaal systeem
  Windows Installer Hiermee worden toepassingen die als een Windows Installer-pakket (*.msi) worden aangeboden, toegevoegd, aangepast en verwijderd. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart. Handmatig Lokaal systeem
  Windows Management Instrumentation Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Windows Media Player Network Sharing-service Hiermee worden media-bestanden met behulp van UPnP (Universal Plug and Play) op media-apparaten beschikbaar gemaakt Handmatig Netwerkservice
  Windows Time Zorgt voor de datum- en tijdsynchronisatie van alle clients en servers binnen het netwerk. Als de service is gestopt, is de datum- en tijdsynchronisatie onbeschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart.
  Gestart Automatisch Lokaal systeem
  Wireless Zero Configuration-service Configureert de 802.11-adapters automatisch. Uitgeschakeld Lokaal systeem
  WMI-prestatieadapter Biedt informatie over het DLL-prestatiebestand van WMI High Performance-providers. Handmatig Lokaal systeem
  Workstation Hiermee worden netwerkverbindingen van clients naar externe servers tot stand gebracht en in stand gehouden. Als deze service is gestopt, zijn deze verbindingen niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Lokaal systeem
 • "Sinds ik de windows-services heb aangepast"

  Wat heb je dan gedaan en waarom?
 • svhost.exe:

  [code:1:15154a5ff6]
  Svchost.exe
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Svchost)
  Jump to: navigation, search
  In software Svchost.exe is a generic host process name for services that run from dynamic-link libraries (DLLs) within modern versions of the Microsoft Windows operating system.

  At startup, Svchost.exe checks the services part of the registry to construct a list of services that it must load. Multiple instances of Svchost.exe can run at the same time. Each Svchost.exe session can contain a grouping of services. Therefore, separate services can run, depending on how and where Svchost.exe is started. This grouping of services permits better control and easier debugging, but it also causes some difficulty for end users wishing to see the memory usage or vendor legitimacy of individual services and processes. End users in Windows XP (Professional edition only) can run the following command at the system prompt to get a breakdown:

  C:\>tasklist /svc /fi "imagename eq svchost.exe"
  Users may then run tasklist with no arguments and match the reported PIDs with the previously shown Svchost instances. If memory usage appears abnormal, the user can look up the service names shown by the sample command in one of the many websites devoted to Windows OS management to see if it is a known buggy service or malware. If no such website comes readily to mind, a search of, for example, windows service ISEXEng in an Internet search engine will lead to the needed information (ISEXEng in this example being the name of the suspicious service).

  The Svchost.exe file is located in the %SystemRoot%\System32 folder. The main registry key involved at bootup is HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost (values in this key will show the user at least a partial list of the actual processes behind instances of svchost).
  [/code:1:15154a5ff6]

  Ik heb deze melding ook wel eens. Laat je PC dan ff 10mins alleen draaien, dan is svchost.exe meestal weer idle.

  Ik zou hem svchost.exe niét afsluiten als ik jou was. Het is een systeemcomponent (van OS windows).
 • een aantal svchost.exe processen kun je killen
  kill je er een teveel dan krijg je een blaster look-a-like schermpje dat hij met 60 seconden gaat afsluiten.

  Dat kan je dan weer killen door (zo uit me hoofd) bij start –> run het volgende in te typen:
  [code:1:a50b18787e]shutdown -a[/code:1:a50b18787e]
  en vervolgens een enter te geven.
 • typisch een vraagje voor het beveiliging en privacy forum.
  ik zou een moderator vragen het topic daarheen te verplaatsen als ik jou was. daar heb je meer kans op een goed antwoord.
 • [quote:0a1d4c4fdf="arjant2"]typisch een vraagje voor het beveiliging en privacy forum.
  ik zou een moderator vragen het topic daarheen te verplaatsen als ik jou was. daar heb je meer kans op een goed antwoord.[/quote:0a1d4c4fdf]
  Staan de moderators in de "Gebruikerslijst"?
 • [quote:e92a4e485b="marco1"][quote:e92a4e485b="arjant2"]typisch een vraagje voor het beveiliging en privacy forum.
  ik zou een moderator vragen het topic daarheen te verplaatsen als ik jou was. daar heb je meer kans op een goed antwoord.[/quote:e92a4e485b]
  Staan de moderators in de "Gebruikerslijst"?[/quote:e92a4e485b]

  Ja.
  Echter, zulke vragen kan je in het feedback subforum doen in het stoute en foute posts/topics topic.
 • Ik weet van een probleem met svchost.exe. Na het opstarten (netwerkverbinding) begint deze plotseling tegen de 100% cpu tijd te vragen.

  Start de taakmanager eens als je het probleem hebt en kijk wel proces de oorzaak lijkt te zijn.

  Het bovengenoemde probleem lijkt te worden veroorzaakt door de microsoft automatische update. (Dit zou je dan weer kunnen controleren door automatische updates uit te schakelen). Microsoft heeft hiervoor een hotfix beschikbaar. Bellen met microsoft.

  Dit lijkt ook een oplossing voor bovengenoemd probleem te kunnen zijn:

  1. Click Start.
  2. Click Run.
  3. In the Run box, type:

  net stop wuauserv
  regsvr32 wuapi.dll
  regsvr32 wups.dll
  regsvr32 wuaueng.dll
  regsvr32 wuaueng1.dll
  regsvr32 wucltui.dll
  regsvr32 wuweb.dll
  regsvr32 MSXML3.dll
  regsvr32 qmgr.dll
  regsvr32 qmgrprxy.dll
  regsvr32 jscript.dll
  net start wuauserv

  Reboot, Laat het systeem 5-10 minuten stabiliseren. Het uitvoeren van automatische update kan nu een keer wat langer duren.
 • Ga naar Start - Alle programma's - Windows Update.
  Dit brengt je naar de windows update site.
  Klik links op "Instellingen Wijzigen".

  Plaats daarna een vinkje bij "Microsoft Update software uitschakelen en alleen Windows Update gebruiken"
  Klik op Wijzigingen nu toepassen.
  Klik in het bevestigingsscherm dat verschijnt nog een keer op Ja.

  Herstart de computer.
 • [quote:08a813cd47="M@rc"]Ga naar Start - Alle programma's - Windows Update.
  Dit brengt je naar de windows update site.
  Klik links op "Instellingen Wijzigen".

  Plaats daarna een vinkje bij "Microsoft Update software uitschakelen en alleen Windows Update gebruiken"
  Klik op Wijzigingen nu toepassen.
  Klik in het bevestigingsscherm dat verschijnt nog een keer op Ja.

  Herstart de computer.[/quote:08a813cd47]
  Ik heb het probleem opgelost, maar het lag niet aan de automatische updates, maar aan het proces DNS Client. Ik heb dit nu op uitgeschakeld staan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.